Wikipedia Page View Stats 2019-10-06 20:49 for the period 2019-08-07--2019-10-05 (60 days)

Vasa

Svenska

Finska

Engelska

Tyska

1. Kategori:Vasa (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Vasa
Blå vägen
Gamla Vasa
!!!
!!!
Korsholms slott
!!!
Söderfjärden
Trefaldighetskyrkan, Vasa
!!!
!!!
Brändö, Vasa
!!!
!!!
Vasa centralsjukhus
!!!
!!!
Korsholms kungsgård
!!!
!!!
Korsholms vallar
!!!
!!!
!!!
Wasa Teater
!!!
Lillkyro
Vasa övningsskola
!!!
Pohjalainen
!!!
Vasa hovrätt
!!!
!!!
Vasa stadsvapen
!!!
!!!
Vasa yrkeshögskola
!!!
Brändö sund
!!!
!!!
!!!
Rewell Center
!!!
!!!
Molnträsket (sjö i Österbotten)
!!!
!!!
Vasa svenska församling
!!!
!!!
!!!
Vasa stadsteater
!!!
!!!
Wasa Aktie Bank
!!!
!!!
Espen
!!!
!!!
Kategori:Personer från Vasa
!!!
Brändö kyrka, Vasa
!!!
!!!
Kategori:Företag i Vasa
!!!
!!!
Roparnäs kyrka
!!!
!!!
Gamla hamnen, Vasa
!!!
!!!
!!!
Rockperry
!!!
!!!
Vasa handelsläroverk
!!!
!!!
!!!
Kategori:Öar i Vasa
!!!
!!!
!!!
Lillkyro kyrka
!!!
!!!
Sandviken, Vasa
!!!
!!!
Kategori:Vasa
Est & Elle Norden USA
!!!
!!!
!!!
Korsnäståget
!!!
!!!
Dragnäsbäcks kyrka
!!!
!!!
!!!
Musikfestspelen Korsholm
!!!
!!!
Kategori:Byggnader i Vasa
!!!
!!!
Storviken
!!!
!!!
Nikolaistad
!!!
!!!
!!!
Sundom kyrka
!!!
!!!
Byöfjärden
!!!
!!!
!!!
Ostrobothnia Australis
!!!
!!!
!!!
Svenska Österbottens litteraturförening
!!!
!!!
!!!
Vasklot gästhamn
!!!
!!!
!!!
Kopparfuruskär
!!!
!!!
!!!
Kategori:Kvarken
!!!
!!!
!!!
Kategori:Transport i Vasa
!!!
!!!
!!!
Byträsket (sjö i Finland, Österbotten)
!!!
!!!
!!!
Stenfjärden (strömfåra)
!!!
!!!
!!!
Kategori:Kultur i Vasa
!!!
!!!
!!!
Kategori:Sport i Vasa
Fredrik Adolph Björkman
!!!
!!!
!!!
Infjärden (sjö i Vasa, Österbotten)
!!!
!!!
!!!
Skärifjärden
!!!
!!!
!!!
Kategori:Vasas historia
!!!
!!!
!!!
Kategori:Vasa skärgård
!!!
!!!
!!!
Nikolainkaupunki
!!!
!!!
!!!
Prästgårdsbacken
!!!
!!!
!!!
Rönnskärs Fjärden
!!!
!!!
!!!
Vasa kasernområde
!!!
!!!
!!!
Kategori:Museer i Vasa
!!!
!!!
Kategori:Skulpturer i Vasa
!!!
!!!
!!!
Kategori:Sundom, Finland
!!!
!!!
Kategori:Torg i Vasa
!!!
!!!
!!!
Kategori:Vasa universitet
!!!
!!!
Wasalandia
!!!
!!!
Vacon
!!!
!!!
KWH Group
!!!
!!!
Ilkka-Yhtymä
!!!
!!!
Pohjanmaan käräjäoikeus
!!!
!!!
!!!
Vaasan kaupungin suuralueet
!!!
!!!
!!!
Vaasan hallinto-oikeus
!!!
!!!
!!!
Vaasan suomalainen seurakunta
!!!
!!!
!!!
Vaasanseudun Kehitys
!!!
!!!
!!!
Luokka:Vaasan historia
!!!
!!!
!!!
Luokka:Vaasan alueellinen jako
!!!
!!!
!!!
Luokka:Vaasan nähtävyydet
!!!
!!!
!!!
Luokka:Vaasan oppilaitokset
!!!
!!!
!!!
Luokka:Vaasan kulttuuri
!!!
!!!
!!!
Luokka:Vaasan liikenne
!!!
!!!
!!!
Luokka:Vaasan taajamat
!!!
!!!
!!!
Luokka:Vaasan luonto
!!!
!!!
!!!
Luokka:Vaasan hallinto
!!!
!!!
!!!
Luokka:Vaasan kaupungin yhtiöt
!!!
!!!
!!!

2. Kategori:Byggnader i Vasa (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Korsholms kyrka
!!!
Trefaldighetskyrkan, Vasa
!!!
!!!
Vasa fängelse
!!!
!!!
Vasa universitet
Vasa simhall
!!!
!!!
Korsholms kyrkoruin
!!!
!!!
Österbottens museum
!!!
Vasa saluhall
!!!
!!!
Vasa järnvägsstation
!!!
!!!
Sandvikens fotbollsstadion
Tikanojas konsthem
!!!
!!!
Vasa stadshus
!!!
!!!
!!!
Brändö kyrka, Vasa
!!!
!!!
Roparnäs kyrka
!!!
!!!
Karlsplan
!!!
!!!
!!!
Dragnäsbäcks kyrka
!!!
!!!
!!!
Kategori:Byggnader i Vasa
!!!
!!!
Hartmans affärshus
!!!
!!!
!!!
Sandvikens bobollsstadion
!!!
!!!
Tropiclandia
!!!
!!!
!!!
Wasa Station
!!!
!!!
!!!
Vaasan vesitorni
!!!
!!!
!!!
Vaskiluoto 2
!!!
!!!
!!!
Vaasan ammattiopisto
!!!
!!!
!!!
Vaasan tarkka-ampujakasarmit
!!!
!!!
!!!
Vaasan vanha hautausmaa
!!!
!!!
!!!
Vaskiluodon voimalaitos
!!!
!!!
!!!
Wasastjernan talo
!!!
!!!
!!!
Hietalahden Villa
!!!
!!!
!!!
Vaskiluodon silta
!!!
!!!
!!!
Vaasan kaupungintalo
!!!
!!!
!!!
Maaherrantalo (Vaasa)
!!!
!!!
!!!
Alkulan tila
!!!
!!!
!!!
Wasaborgin talo
!!!
!!!
!!!
Vaskiluoto 3
!!!
!!!
!!!
Vanhan Vaasan kanava
!!!
!!!
!!!
Vaskiluoto 1
!!!
!!!
!!!
Kansallisarkiston Vaasan toimipaikka
!!!
!!!
!!!
YIT Chalets Waskia
!!!
!!!
!!!
Luokka:Vaasan sairaalat
!!!
!!!
!!!
Luokka:Vaasan kirkkorakennukset
!!!
!!!
!!!
Luokka:Vaasan entiset rakennukset ja rakennelmat
!!!
!!!
!!!
Luokka:Vaasan teatterit
!!!
!!!
!!!
Luokka:Vaasan urheilupaikat
!!!
!!!
!!!
Luokka:Vaasan kauppakeskukset
!!!
!!!
!!!
Luokka:Vaasan kirjastot
!!!
!!!
!!!
Luokka:Vaasan rautatieliikennepaikat
!!!
!!!
!!!

3. Kategori:Företag i Vasa (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Finska Motorfabriks Ab Wasa
!!!
!!!
Kategori:Företag i Vasa
!!!
!!!
Vaasa Oy
!!!
!!!

4. Kategori:Vasas historia (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Vasa brand
!!!
!!!
Slaget vid Vasa
!!!
!!!
Carl Axel Setterberg
!!!
Gustaf Abraham Piper
!!!
!!!
!!!
Kategori:Vasas historia
!!!
!!!
!!!
Kategori:Före detta öar i Vasa
!!!
!!!
!!!

5. Kategori:Före detta öar i Vasa (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Rövarskäret, Vasa
!!!
!!!
!!!
Kategori:Före detta öar i Vasa
!!!
!!!
!!!

6. Kategori:Kultur i Vasa (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Kategori:Konstnärer från Vasa
!!!
!!!
!!!
Trädgårdsodlingens vänner i Wasa
!!!
!!!
!!!
Vasa Bridgeklubb
!!!
!!!
!!!
Kategori:Musik i Vasa
!!!
!!!
!!!
Kategori:Kultur i Vasa
!!!
!!!
!!!

7. Kategori:Konstnärer från Vasa (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Peter Borotinskij
!!!
!!!
!!!
Fanny Churberg
Kategori:Konstnärer från Vasa
!!!
!!!
!!!
Eero Nelimarkka
Brita Flander
!!!
!!!
Yngve Bäck
!!!
!!!
Carl Wargh
!!!
!!!
Kaarina Heikinheimo
!!!
!!!
Lisette Schenström
!!!
!!!
!!!
Ilona Harima
!!!
Eveliina Särkelä
!!!
!!!

8. Kategori:Musik i Vasa (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Kategori:Musikgrupper från Vasa
!!!
!!!
!!!
Wasa Sångargille
!!!
!!!
!!!
Kategori:Musik i Vasa
!!!
!!!
!!!
Kategori:Musiker från Vasa
!!!
!!!
!!!
Skithund Records
!!!
!!!
!!!

9. Kategori:Musikgrupper från Vasa (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Klamydia (musikgrupp)
Vasas flora och fauna
!!!
!!!
!!!
Sturm und Drang (musikgrupp)
Tommys
!!!
Cats on Fire
!!!
Kategori:Musikgrupper från Vasa
!!!
!!!
!!!
The Crescent
!!!
!!!
Brian's Pipe
!!!
!!!
!!!

10. Kategori:Musiker från Vasa (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Kai Hahto
Leif Segerstam
Hans Martin
!!!
Camilla Lindén
!!!
!!!
!!!
Monica Aspelund
Aulikki Rautawaara
André Linman
!!!
Ami Aspelund
Toivo Kuula
Erik Brander
!!!
!!!
!!!
Irma Rewell
!!!
!!!
Adrian Nordlund
!!!
!!!
Signe Liljequist
!!!
!!!
Kategori:Musiker från Vasa
!!!
!!!
!!!
Eero Selin
!!!
!!!
Yrjö Selin
!!!
!!!

11. Kategori:Kvarken (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Kvarken
Holmöarna
!!!
!!!
Norrbyskär
!!!
Bonden
!!!
!!!
!!!
Sydostbrotten (fyr)
!!!
!!!
!!!
Kvarkenregionen
!!!
!!!
!!!
Kategori:Finländska öar i Kvarken
!!!
!!!
!!!
Sydostbrotten
!!!
!!!
!!!
Kvarkenrådet
!!!
!!!
!!!
Kategori:Kvarken
!!!
!!!
!!!
Kategori:Höga kusten/Kvarkens skärgård
!!!
!!!
!!!
Replotfjärden
!!!
!!!
!!!

12. Kategori:Finländska öar i Kvarken (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Valsörarna
!!!
Stubben
!!!
!!!
Mickelsörarna
!!!
!!!
Kategori:Finländska öar i Kvarken
!!!
!!!
!!!
Oxkangar
!!!
!!!
!!!
Torpargrund (ö i Finland)
!!!
!!!
!!!
Utgrynnan
!!!
!!!
!!!
Köklot
!!!
!!!
Särkimo
!!!
!!!
!!!
Ritgrund
!!!
!!!
Långskäret, Vasa
!!!
!!!
!!!
Caprera, Vasa
!!!
!!!
!!!
Smulterö
!!!
!!!
Bergögaddarna
!!!
!!!
!!!
Kvimo
!!!
!!!
!!!
Österö, Vörå
!!!
!!!
!!!
Västerö
!!!
!!!
!!!
Lilla Tippagrund
!!!
!!!
!!!
Skiten
!!!
!!!
!!!
Apoteket, Vasa
!!!
!!!
!!!
Jöusan
!!!
!!!
!!!
Grundsten
!!!
!!!
!!!
Kråknäsgrunden, Vasa
!!!
!!!
!!!
Norrskär, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Finngrundet, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Fäliskäret
!!!
!!!
!!!
Gråsälsbådan
!!!
!!!
!!!
Alskäret, Vasa
!!!
!!!
!!!
Galten och Suggan, Österbotten
!!!
!!!
!!!
Jonkan
!!!
!!!
!!!
Nagelskär, Vasa
!!!
!!!
!!!
Rödgrynnorna
!!!
!!!
!!!
Rönnskären, Malax
!!!
!!!
!!!
Slåttskäret och Rönnskäret
!!!
!!!
!!!
Gloskäret och Granskär
!!!
!!!
Halsön, Korsnäs
!!!
!!!
!!!
Båtskäret, Vasa
!!!
!!!
!!!
Hässjeholmen, Vörå
!!!
!!!
!!!
Ivankallan
!!!
!!!
!!!
Molpe (öar i Finland)
!!!
!!!
!!!
Pudimo
!!!
!!!
!!!
Revom
!!!
!!!
!!!
Skorvagrundet
!!!
!!!
!!!
Stora Bockholmen, Vörå
!!!
!!!
!!!
Storskär, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Trutskäret (vid Trutören, Malax)
!!!
!!!
!!!
Trutskärs bådan
!!!
!!!
!!!
Yttre Rödgrund
!!!
!!!
!!!
Äspskäret och Fårörarna
!!!
!!!
!!!
Fjärdsgrundet
!!!
!!!
!!!
Gingergrund
!!!
!!!
!!!
Höga Svanören och Svanören
!!!
!!!
!!!
Ladugrund, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Lilla Bockholmen, Vörå
!!!
!!!
!!!
Långgrynnan (ö i Finland, Österbotten, Vasa, lat 62,97, long 20,94)
!!!
!!!
!!!
Mastören
!!!
!!!
!!!
Norra Skogsskäret
!!!
!!!
!!!
Prästgrundet, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Sandö, Vasa
!!!
!!!
!!!
Slanten
!!!
!!!
!!!
Storskäret, Malax
!!!
!!!
!!!
Värlax
!!!
!!!
!!!
Yttre Uddskäret
!!!
!!!
!!!
Alan (ö)
!!!
!!!
!!!
Algrund, Vörå
!!!
!!!
!!!
Björkö skärgård
!!!
!!!
!!!
Björnskäret och Tistronskäret
!!!
!!!
!!!
Blombådan
!!!
!!!
!!!
Boskäret
!!!
!!!
!!!
Bredskäret, Korsnäs
!!!
!!!
!!!
Djupskäret, Vasa
!!!
!!!
!!!
Furuskärs Långgrynnan
!!!
!!!
!!!
Gåsgrund, Vasa
!!!
!!!
!!!
Klobbhällan
!!!
!!!
!!!
Kummelgrund, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Kältgrundsgrynnan
!!!
!!!
!!!
Matmor
!!!
!!!
!!!
Murkaisholmen
!!!
!!!
!!!
Norrörarna, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Olsön
!!!
!!!
!!!
Sommarö grund
!!!
!!!
!!!
Stora Björkholmen, Vörå
!!!
!!!
!!!
Storkallan (ö i Finland, Österbotten, Vasa, lat 63,34, long 20,79)
!!!
!!!
!!!
Söderörarna och Rönnlövsholmen
!!!
!!!
!!!
Södra Skogsskäret
!!!
!!!
!!!
Äggskalet
!!!
!!!
!!!
Äspskäret, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Bengtskäret och Revlarna
!!!
!!!
!!!
Bergskäret, Malax
!!!
!!!
!!!
Boskär, Vasa
!!!
!!!
!!!
Branten
!!!
!!!
!!!
Bässören (vid Panike, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Elisgrund
!!!
!!!
!!!
Fjärdsgrund, Vasa
!!!
!!!
!!!
Gingergrundsbådan
!!!
!!!
!!!
Gloppstenarna (ö i Vasa, lat 63,37, long 21,48)
!!!
!!!
!!!
Gråhästen
!!!
!!!
!!!
Gråsjälsbådan (Björkögrunden, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Gråsjälsbådan (vid Lappörarna, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Haraholmen, Vörå
!!!
!!!
!!!
Harapois
!!!
!!!
!!!
Hällkallan (ö)
!!!
!!!
!!!
Högskäret (vid Olsön, Malax)
!!!
!!!
!!!
Järnstången
!!!
!!!
!!!
Kopparfuruskär
!!!
!!!
!!!
Kältgrund
!!!
!!!
!!!
Ladugrunden, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Lilla Furuskäret
!!!
!!!
!!!
Lilla Granskär, Vörå
!!!
!!!
!!!
Lillgrynnan (ö i Vasa, lat 62,83, long 21,21)
!!!
!!!
!!!
Långskär, Vasa
!!!
!!!
!!!
Märaskäret
!!!
!!!
!!!
Nätören
!!!
!!!
!!!
Pultenör
!!!
!!!
!!!
Rajken
!!!
!!!
!!!
Ravlan
!!!
!!!
!!!
Repan
!!!
!!!
!!!
Sandgrynnan (vid Bergögaddarna, Malax)
!!!
!!!
!!!
Sillgrund (ö i Finland, Österbotten, Vasa, lat 63,00, long 21,33)
!!!
!!!
!!!
Skutskär, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Skvättan (vid Storskäret, Malax)
!!!
!!!
!!!
Skäran
!!!
!!!
!!!
Stora Granskär, Vörå
!!!
!!!
!!!
Stora Kolaningen
!!!
!!!
!!!
Stora Slätgrund
!!!
!!!
!!!
Storskär, Vasa
!!!
!!!
!!!
Svartörarna (ö i Finland, Österbotten)
!!!
!!!
!!!
Svingrund, Vörå
!!!
!!!
!!!
Svältören
!!!
!!!
!!!
Söderkobban
!!!
!!!
!!!
Teilot
!!!
!!!
!!!
Trasan
!!!
!!!
!!!
Trutören (vid Öjna, Malax)
!!!
!!!
!!!
Vetlot
!!!
!!!
!!!
Villskär
!!!
!!!
!!!
Västerbådan
!!!
!!!
!!!
Algrund (vid Kronvik, Vasa)
!!!
!!!
!!!
Björkskäret, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Björkören (del av Bergö, Malax)
!!!
!!!
!!!
Bockören, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Dersörarna
!!!
!!!
!!!
Domarskäret
!!!
!!!
!!!
Ensten, Österbotten
!!!
!!!
!!!
Finngrund
!!!
!!!
!!!
Fjärdskäret, Vasa
!!!
!!!
!!!
Flattran
!!!
!!!
!!!
Frukosten, Vasa
!!!
!!!
!!!
Furuklobben, Malax
!!!
!!!
!!!
Getbådan (ö)
!!!
!!!
!!!
Gräsgrund, Malax
!!!
!!!
!!!
Hallongrund (ö i Österbotten, Vasa, lat 63,36, long 21,17)
!!!
!!!
!!!
Holmströmsbådan
!!!
!!!
!!!
Hylpet
!!!
!!!
!!!
Hästgrund, Vasa
!!!
!!!
!!!
Högskäret (nordväst om Bergö, Malax)
!!!
!!!
!!!
Jerusalem och Hermelins grund
!!!
!!!
!!!
Kallan, Malax
!!!
!!!
!!!
Kalvskäret, Malax
!!!
!!!
!!!
Killingholm, Vörå
!!!
!!!
!!!
Knipan (ö i Finland)
!!!
!!!
!!!
Kobban (i Rönnskären, Malax)
!!!
!!!
!!!
Kobban (vid Trutören, Malax)
!!!
!!!
!!!
Koberggrynnorna
!!!
!!!
!!!
Korsholmen, Vörå
!!!
!!!
!!!
Korsören (norr om Iskmo Lillön, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Krokgrund (ö, lat 63,00, long 21,44)
!!!
!!!
!!!
Krokskäret och Hällören
!!!
!!!
!!!
Laip
!!!
!!!
!!!
Lilla Björkholmen, Vörå
!!!
!!!
!!!
Lilla Grisslesskäret
!!!
!!!
!!!
Lilla Sandören
!!!
!!!
!!!
Lilla Slätgrund
!!!
!!!
!!!
Lillgrynnan (ö i Vasa, lat 62,82, long 21,09)
!!!
!!!
!!!
Lillholmen, Vörå
!!!
!!!
!!!
Lillsanden
!!!
!!!
!!!
Långgrund, Malax
!!!
!!!
!!!
Långgrynnan (ö i Finland, Österbotten, Vasa, lat 62,82, long 21,21)
!!!
!!!
!!!
Långgrynnan (ö i Finland, Österbotten, Vasa, lat 63,37, long 21,42)
!!!
!!!
!!!
Malaxkallan
!!!
!!!
Marskärsberget
!!!
!!!
!!!
Mittigrund, Vörå
!!!
!!!
!!!
Mosan (ö)
!!!
!!!
!!!
Nisskallan
!!!
!!!
!!!
Norra Heplotan
!!!
!!!
!!!
Norra revet, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Nygrund, Vörå
!!!
!!!
!!!
Pjuken (ö i Vasa)
!!!
!!!
!!!
Porvarinsaari
!!!
!!!
Rågskäret, Malax
!!!
!!!
!!!
Rödgrund, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Rönnskäret, Vasa
!!!
!!!
!!!
Rönnskäret, Vörå
!!!
!!!
!!!
Siggör
!!!
!!!
!!!
Simpbådan (klippa)
!!!
!!!
!!!
Skrakagrund, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Skötgrund, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Stenskäret (Rönnskären, Malax)
!!!
!!!
!!!
Stora Källskäret
!!!
!!!
!!!
Storgrundet, Malax
!!!
!!!
!!!
Stångören (vid Norrskat, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Svall (ö i Finland)
!!!
!!!
!!!
Svarten, Malax
!!!
!!!
!!!
Svartören (ö i Finland)
!!!
!!!
!!!
Svettgrund
!!!
!!!
Synnerskäret
!!!
!!!
!!!
Sådgrund
!!!
!!!
!!!
Sälgen (klippor i Finland)
!!!
!!!
!!!
Talgön
!!!
!!!
!!!
Tallholmen, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Trollbådan
!!!
!!!
!!!
Trutbådan och Storkobban
!!!
!!!
!!!
Trutgrund, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Trutgrunden, Vörå
!!!
!!!
!!!
Trutskäret (Rönnskären, Malax)
!!!
!!!
!!!
Tvåklobbören
!!!
!!!
!!!
Vedagrund
!!!
!!!
!!!
Veran och Furuskäret
!!!
!!!
!!!
Vinbärigrund
!!!
!!!
!!!
Vithällgrund
!!!
!!!
!!!
Vitören, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Ytterbådan (Rönnskären, Malax)
!!!
!!!
!!!
Yttre Hamnskäret
!!!
!!!
!!!
Yttre Torgrund
!!!
!!!
!!!
Österören, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Övre Hamnskäret
!!!
!!!
!!!
Alen, Vasa
!!!
!!!
!!!
Algrund (vid Vasklot, Vasa)
!!!
!!!
!!!
Algrundet (vid Kvimo, Vörå)
!!!
!!!
!!!
Alholmen (vid Kaitsor, Vörå)
!!!
!!!
!!!
Andrevet
!!!
!!!
!!!
Andören, Vasa
!!!
!!!
!!!
Ankarberget
!!!
!!!
!!!
Ankarbådan, Malax
!!!
!!!
!!!
Ankarbågen
!!!
!!!
!!!
Annskärs ören
!!!
!!!
!!!
Aspkobban
!!!
!!!
!!!
Barkanbådan
!!!
!!!
!!!
Barkargrund
!!!
!!!
!!!
Bastuugnen, Vörå
!!!
!!!
!!!
Batteriet, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Bergkobban, Malax
!!!
!!!
!!!
Bergsgrynnan
!!!
!!!
!!!
Björkbådan
!!!
!!!
!!!
Björkögrunden
!!!
!!!
!!!
Blick-Jussosrevet
!!!
!!!
!!!
Blidgrundsbådan
!!!
!!!
!!!
Blomgrynnorna
!!!
!!!
!!!
Blomstergrund, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Blunkberg
!!!
!!!
!!!
Brantbådan
!!!
!!!
!!!
Bredgrynnas
!!!
!!!
!!!
Bredören, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Brus (ö i Finland, Österbotten, Vasa, lat 62,90, long 21,01)
!!!
!!!
!!!
Bruskallan
!!!
!!!
!!!
Bräckskärs bådan
!!!
!!!
!!!
Bullerbådan (ö)
!!!
!!!
!!!
Bullergrynnorna
!!!
!!!
!!!
Bullerholmen, Vörå
!!!
!!!
!!!
Bullren
!!!
!!!
!!!
Bygrundet
!!!
!!!
!!!
Byrkskäret
!!!
!!!
!!!
Byttbåda Östergrynnan
!!!
!!!
!!!
Båsjälörbådan
!!!
!!!
!!!
Båsjälören
!!!
!!!
!!!
Båtgrund, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Bärsbådan
!!!
!!!
!!!
Dalströmmas bådan
!!!
!!!
!!!
Dersiskäret
!!!
!!!
!!!
Dinas Fårskär
!!!
!!!
!!!
Djupskäret, Malax
!!!
!!!
!!!
Djupören, Vörå
!!!
!!!
!!!
Domarskär (ö)
!!!
!!!
!!!
Dunkarsören
!!!
!!!
!!!
Däskarbådan
!!!
!!!
!!!
Engrund
!!!
!!!
!!!
Enskäret, Malax
!!!
!!!
!!!
Enstenen, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Enstenen, Vasa
!!!
!!!
!!!
Ettergaddgrundet, Vörå
!!!
!!!
!!!
Fingerborgen
!!!
!!!
!!!
Finnörarna
!!!
!!!
!!!
Fjärdsbådan, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Fjärdsbådan, Vörå
!!!
!!!
!!!
Fjärdskäret, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Fjärdskärs Söderbådan
!!!
!!!
!!!
Fjärdskärsbådan
!!!
!!!
!!!
Flaggan
!!!
!!!
!!!
Flakaskäret
!!!
!!!
!!!
Flakgrund
!!!
!!!
!!!
Fläsket (Norra Kvarken)
!!!
!!!
!!!
Frettagrund
!!!
!!!
!!!
Furuskäret, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Fåfängkobban
!!!
!!!
!!!
Fågelgrund
!!!
!!!
!!!
Fågelgrynnorna
!!!
!!!
!!!
Fårörgrund
!!!
!!!
!!!
Fänisbådan (ö, lat 63,46, long 21,75)
!!!
!!!
!!!
Getgrynnan
!!!
!!!
!!!
Gigbådan
!!!
!!!
!!!
Gloskäret, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Grannasgrynnorna
!!!
!!!
!!!
Granskärs ören (öar)
!!!
!!!
!!!
Granörsgrynnan
!!!
!!!
!!!
Grillskäret, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Grisselgrund
!!!
!!!
!!!
Grisselskäret
!!!
!!!
!!!
Grisselören, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Grisselörsgrundet
!!!
!!!
!!!
Gropen, Vasa
!!!
!!!
!!!
Gråsjälsberget
!!!
!!!
!!!
Gråsjälsörarna
!!!
!!!
!!!
Gränderna
!!!
!!!
!!!
Grötholmen, Vörå
!!!
!!!
!!!
Grötskäret, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Grötören, Vörå
!!!
!!!
!!!
Gunnskäret
!!!
!!!
!!!
Gustavs Björkgrund
!!!
!!!
!!!
Gåsberget, Malax
!!!
!!!
!!!
Hamnskäret, Malax
!!!
!!!
!!!
Hansan (klippor)
!!!
!!!
!!!
Harrbådan (ö)
!!!
!!!
!!!
Harrskatan
!!!
!!!
!!!
Herrgårdskäret
!!!
!!!
!!!
Hippon
!!!
!!!
!!!
Holster-Finnören
!!!
!!!
!!!
Holsterbådan (ö, lat 63,42, long 21,06)
!!!
!!!
!!!
Hopen (ö i Finland)
!!!
!!!
!!!
Hummelör
!!!
!!!
!!!
Härtanviks bådan
!!!
!!!
!!!
Hästen, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Hästen, Vörå
!!!
!!!
!!!
Höggrundet, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Höghällan
!!!
!!!
!!!
Högstenarna
!!!
!!!
!!!
Kagg-Jakopos grundet
!!!
!!!
!!!
Kajutgrynnan
!!!
!!!
!!!
Kalkbådan (klippa i Finland, Österbotten, Vasa, lat 63,08, long 21,36)
!!!
!!!
!!!
Kalvskinnsgrund
!!!
!!!
!!!
Kamisholmen
!!!
!!!
!!!
Kantörarna
!!!
!!!
!!!
Kastgrundet (ö i Vörå)
!!!
!!!
!!!
Klockargrundet
!!!
!!!
!!!
Knivsten
!!!
!!!
!!!
Knuven, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Kobbådan
!!!
!!!
!!!
Koberget (ö)
!!!
!!!
!!!
Korsgrund
!!!
!!!
!!!
Korsungskatgrynnorna
!!!
!!!
!!!
Korsören (norr om Replot, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Kummelgrunden, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Kummelskäret, Vörå
!!!
!!!
!!!
Kyrkan (ö)
!!!
!!!
!!!
Kyrkgrund
!!!
!!!
!!!
Källskärsbådan
!!!
!!!
!!!
Laipet
!!!
!!!
!!!
Laxören och Granen
!!!
!!!
!!!
Ledsten
!!!
!!!
!!!
Ledsundsholmarna
!!!
!!!
!!!
Ledören, Malax
!!!
!!!
!!!
Lekgrund, Vörå
!!!
!!!
!!!
Lergrund, Vörå
!!!
!!!
!!!
Lilla Häraholm
!!!
!!!
!!!
Lilla Ikerholmen
!!!
!!!
!!!
Lilla Raggrund
!!!
!!!
!!!
Lilla Rönnskäret
!!!
!!!
!!!
Lilla Skadebådan
!!!
!!!
!!!
Lilla Svartbådan, Malax
!!!
!!!
!!!
Lilla Svartbådan, Vasa
!!!
!!!
!!!
Lillbådan, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Lillbådan, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Lillbådan, Vörå
!!!
!!!
!!!
Lillgadden, Malax
!!!
!!!
!!!
Lillklobben, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Lilloxkangar
!!!
!!!
!!!
Lillskrakan
!!!
!!!
!!!
Linbrak
!!!
!!!
!!!
Lisa Bom
!!!
!!!
!!!
Ljusan, Malax
!!!
!!!
!!!
Låghällorna
!!!
!!!
!!!
Långgrynnan (ö i Finland, Österbotten, Vasa, lat 63,02, long 21,19)
!!!
!!!
!!!
Långgrynnan (ö i Finland, Österbotten, Vasa, lat 63,09, long 20,82)
!!!
!!!
!!!
Långhällan
!!!
!!!
!!!
Långraden
!!!
!!!
!!!
Långörs grund
!!!
!!!
!!!
Långörsgrundet, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Majorsgrund
!!!
!!!
!!!
Malastenarna
!!!
!!!
!!!
Malax bådan
!!!
!!!
!!!
Malskäret, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Malskäret, Malax
!!!
!!!
!!!
Marknadsholmen
!!!
!!!
!!!
Medalskäret
!!!
!!!
!!!
Mellangrund, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Metgrund
!!!
!!!
!!!
Mittelgrynnan
!!!
!!!
!!!
Mittibådan
!!!
!!!
!!!
Mjölgrund, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Mjöskäret och Skogsskäret
!!!
!!!
!!!
Märagrundet, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Norra Geren
!!!
!!!
!!!
Norra Håpören
!!!
!!!
!!!
Norra Kobban
!!!
!!!
!!!
Norra Rotören och Södra Rotören
!!!
!!!
!!!
Norrbådan, Malax
!!!
!!!
!!!
Norrgrund, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Norrgrynnan, Korsnäs
!!!
!!!
!!!
Norrgrynnan, Vasa
!!!
!!!
!!!
Norrkobban, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Norrskäret, Malax
!!!
!!!
!!!
Norrören, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Notgrunden, Malax
!!!
!!!
!!!
Nygrunden
!!!
!!!
!!!
Nävergrynnan
!!!
!!!
!!!
Nörrstenarna
!!!
!!!
!!!
Orrisskäret
!!!
!!!
!!!
Oxfoten
!!!
!!!
!!!
Oxkangars Bergskär
!!!
!!!
!!!
Pipgrund
!!!
!!!
!!!
Pissmörgrund
!!!
!!!
!!!
Pjuken (ö i Jakobstadsregionen)
!!!
!!!
!!!
Pjukostensgrynnan
!!!
!!!
!!!
Predikstolen (ö i Finland, Österbotten, Jakobstadsregionen, lat 63,42, long 22,19)
!!!
!!!
!!!
Pudimoören
!!!
!!!
!!!
Rabbet
!!!
!!!
!!!
Rackelbåda grynnan
!!!
!!!
!!!
Reveln, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Rummelören
!!!
!!!
!!!
Rundborg
!!!
!!!
!!!
Ryssgrund, Vasa
!!!
!!!
!!!
Rysskallan
!!!
!!!
!!!
Råghällan
!!!
!!!
!!!
Rönnbuskörarna
!!!
!!!
!!!
Rönnen, Vörå
!!!
!!!
!!!
Rönngrunden, Korsnäs
!!!
!!!
!!!
Rönnskäret, Malax
!!!
!!!
!!!
Rönnskärsbådan (ö i Vasa, lat 63,08, long 20,83)
!!!
!!!
!!!
Sikören
!!!
!!!
!!!
Simpbådan (klippor)
!!!
!!!
!!!
Själbådan, Vasa
!!!
!!!
!!!
Skadören (ö i Vasa, lat 62,99, long 21,46)
!!!
!!!
!!!
Skinnarslandet
!!!
!!!
!!!
Skithusgrund
!!!
!!!
!!!
Skräddar-Lisas grundet
!!!
!!!
!!!
Skrävelbådan (ö, lat 63,33, long 21,63)
!!!
!!!
!!!
Skötgrynnan, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Smultergrund
!!!
!!!
!!!
Smultrongrund, Vörå
!!!
!!!
!!!
Snärörarna
!!!
!!!
!!!
Sparvören
!!!
!!!
!!!
Sperrings bådan
!!!
!!!
!!!
Stegelskäret
!!!
!!!
!!!
Stengrund, Vörå
!!!
!!!
!!!
Stenskäret (vid Olsön, Malax)
!!!
!!!
!!!
Stora Flakaholmen
!!!
!!!
!!!
Stora Grisslesskäret
!!!
!!!
!!!
Stora Hamnskäret
!!!
!!!
!!!
Stora Kalkskär
!!!
!!!
!!!
Stora Rönnskäret
!!!
!!!
!!!
Stora Trutbulten
!!!
!!!
!!!
Storbådan, Korsnäs
!!!
!!!
!!!
Storgadden, Malax
!!!
!!!
!!!
Storhällan (ö i Finland, Österbotten, Vasa, lat 63,41, long 21,74)
!!!
!!!
!!!
Storkallan (ö i Finland, Österbotten, Vasa, lat 63,05, long 20,93)
!!!
!!!
!!!
Storkobban, Vasa
!!!
!!!
!!!
Storskrakan
!!!
!!!
!!!
Storstens lillgrund
!!!
!!!
!!!
Storstensbådan (ö, lat 63,27, long 21,84)
!!!
!!!
!!!
Storön, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Strömgrundet, Vörå
!!!
!!!
!!!
Stånggrund, Vasa
!!!
!!!
!!!
Suggan, Vörå
!!!
!!!
!!!
Svartbådan (Glopstenarna, Malax)
!!!
!!!
!!!
Svartbådan (vid Bergö, Malax)
!!!
!!!
!!!
Svartbådan (vid Björköby, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Svartbådan (vid Teilot, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Svartgrund, Malax
!!!
!!!
!!!
Svingrund, Vasa
!!!
!!!
!!!
Svältbådan (ö, lat 63,00, long 20,98)
!!!
!!!
!!!
Synnerskärs grynnan
!!!
!!!
!!!
Sälgrund, Vörå
!!!
!!!
!!!
Söderbådan, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Söderören, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Tailot (ö i Finland)
!!!
!!!
!!!
Tallgrund, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Tallgrund, Vörå
!!!
!!!
!!!
Tallholmarna, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Tillören, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Tjärubådan, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Tredjedelsstenarna
!!!
!!!
!!!
Treörarna, Vörå
!!!
!!!
!!!
Trutbådan (nordöst om Bergö, Malax)
!!!
!!!
!!!
Truthällan (ö i Finland, Österbotten)
!!!
!!!
!!!
Tummelören
!!!
!!!
!!!
Tärnbådan, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Tärnbådan, Vörå
!!!
!!!
!!!
Utterskäret
!!!
!!!
!!!
Vedakubban
!!!
!!!
!!!
Vinbärsgrund, Vasa
!!!
!!!
!!!
Vinbärsgrund, Vörå
!!!
!!!
!!!
Vingelgrynnan
!!!
!!!
!!!
Vitfågelskäret, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Vitfågelskäret, Vörå
!!!
!!!
!!!
Vitfågelskärsbådan
!!!
!!!
!!!
Västersbådan, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Västersbådan, Malax och Vasa
!!!
!!!
!!!
Vättungen
!!!
!!!
!!!
Vättungs grynnorna
!!!
!!!
!!!
Ytterstören, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Äbbskärsgrynnorna
!!!
!!!
!!!
Äggbådan
!!!
!!!
!!!
Äggrynnan
!!!
!!!
!!!
Äggörs berget
!!!
!!!
!!!
Älghällgrundet
!!!
!!!
!!!
Äspskärsgrundet
!!!
!!!
!!!
Ättikskär
!!!
!!!
!!!
Österbrottet (ö)
!!!
!!!
!!!
Östergårdsskär
!!!
!!!
!!!
Östra Norrskär
!!!
!!!
!!!
Abborrgrynnan
!!!
!!!
!!!
Albådan, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Albådan, Malax
!!!
!!!
!!!
Algrundet (vid Oxkangar, Vörå)
!!!
!!!
!!!
Algrundet, Malax
!!!
!!!
!!!
Alholmen (vid Maxmo, Vörå)
!!!
!!!
!!!
Alholmen (vid Särkimo, Vörå)
!!!
!!!
!!!
Aligrundet, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Aligrynnan (ö, lat 62,81, long 21,13)
!!!
!!!
!!!
Alskär, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Alskäret, Vörå
!!!
!!!
!!!
Alskärsbådan
!!!
!!!
!!!
Alskärsgrynnan
!!!
!!!
!!!
Andra grynnan
!!!
!!!
!!!
Annskäret
!!!
!!!
!!!
Antasgrund
!!!
!!!
!!!
Antasgrynnorna
!!!
!!!
!!!
Antaskobban
!!!
!!!
!!!
Aronsgrynnan
!!!
!!!
!!!
Aspskärsgrundet
!!!
!!!
!!!
Aspören, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Aspören, Malax
!!!
!!!
!!!
Backisbådan
!!!
!!!
!!!
Backisgrund
!!!
!!!
!!!
Badarstugrynnan
!!!
!!!
!!!
Badasbådan
!!!
!!!
!!!
Bankaris lillgrund
!!!
!!!
!!!
Bankarisgrund
!!!
!!!
!!!
Bastugrund, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Bastugrund, Vasa
!!!
!!!
!!!
Bastuholmen, Vörå
!!!
!!!
!!!
Bastuholmsgrynnan
!!!
!!!
!!!
Bastuskäret
!!!
!!!
!!!
Batteriudden
!!!
!!!
!!!
Beatasbådan
!!!
!!!
!!!
Benjaminsgrund
!!!
!!!
!!!
Bentasholm
!!!
!!!
!!!
Bergbrotten
!!!
!!!
!!!
Bergbådan (klippor)
!!!
!!!
!!!
Bergbådan (ö i Malax)
!!!
!!!
!!!
Bergbådan (ö i Österbotten, Vasa)
!!!
!!!
!!!
Bergen, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Bergendalsgrynnan
!!!
!!!
!!!
Berget (ö)
!!!
!!!
!!!
Berggrund (vid Köklot, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Berggrund (vid Panike, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Berggrund (vid Replot, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Berggrundsgrynnan
!!!
!!!
!!!
Berggrundsknuvarna
!!!
!!!
!!!
Berggrynnan
!!!
!!!
!!!
Bergkubban
!!!
!!!
!!!
Bergskäret, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Bergörsgrynnorna
!!!
!!!
!!!
Betlehemsgrund
!!!
!!!
!!!
Biggostenen
!!!
!!!
!!!
Bildören
!!!
!!!
!!!
Binnasgrund
!!!
!!!
!!!
Bitterbådan
!!!
!!!
!!!
Bjällergumsen
!!!
!!!
!!!
Björkarna
!!!
!!!
!!!
Björken (ö i Finland)
!!!
!!!
!!!
Björkholmen, Vörå
!!!
!!!
!!!
Björkören (del av Olsön, Malax)
!!!
!!!
!!!
Björnas Gustas grynnan
!!!
!!!
!!!
Blidgrund
!!!
!!!
!!!
Blyhagsgrynnorna
!!!
!!!
!!!
Blåbärsgrund, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Blåbärsgrund, Vasa
!!!
!!!
!!!
Blåsarbådan
!!!
!!!
!!!
Bockskäret
!!!
!!!
!!!
Bodgrundet
!!!
!!!
!!!
Bordsändan
!!!
!!!
!!!
Brantkalvarna
!!!
!!!
!!!
Braxrevet
!!!
!!!
!!!
Bredgrund (ö i Finland, Österbotten, Vasa, lat 63,34, long 22,15)
!!!
!!!
!!!
Bredgrund (ö i Finland, Österbotten, Vasa, lat 63,40, long 21,36)
!!!
!!!
!!!
Bredgrynnan (ö, lat 62,90, long 21,25)
!!!
!!!
!!!
Bredgrynnan (ö, lat 62,96, long 21,41)
!!!
!!!
!!!
Bredgrynnan (ö, lat 63,15, long 20,78)
!!!
!!!
!!!
Brotthällan (ö, lat 63,45, long 22,16)
!!!
!!!
!!!
Brunnsstenarna
!!!
!!!
!!!
Brådan
!!!
!!!
!!!
Brändreveln
!!!
!!!
!!!
Bullerbådan (klippor)
!!!
!!!
!!!
Bullergrund (klippa)
!!!
!!!
!!!
Bullergrund (ö i Österbotten, Vasa, lat 63,30, long 21,40)
!!!
!!!
!!!
Bullergrynnan (ö, lat 63,29, long 21,16)
!!!
!!!
!!!
Bullergrynnan (ö, lat 63,30, long 21,42)
!!!
!!!
!!!
Bullergrynnan (ö, lat 63,31, long 21,79)
!!!
!!!
!!!
Bullergrynnan (ö, lat 63,32, long 21,25)
!!!
!!!
!!!
Bullergrynnan (ö, lat 63,44, long 21,09)
!!!
!!!
!!!
Bullerholm
!!!
!!!
!!!
Bullraren
!!!
!!!
!!!
Bultarna, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Bultarna, Vasa
!!!
!!!
!!!
Bulten, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Bulten, Vasa
!!!
!!!
!!!
Burenkuddan
!!!
!!!
!!!
Byrkskärsstenarna
!!!
!!!
!!!
Bysgrunden
!!!
!!!
!!!
Bytesholmsgrynnorna
!!!
!!!
!!!
Byttbåda grynnan
!!!
!!!
!!!
Bådaraden
!!!
!!!
!!!
Bådaskatan
!!!
!!!
!!!
Båtgrundsören
!!!
!!!
!!!
Båthusgrynnan
!!!
!!!
!!!
Båtsholmen
!!!
!!!
!!!
Båtslagbådan
!!!
!!!
!!!
Båtslaget
!!!
!!!
!!!
Båtslaggrynnan
!!!
!!!
!!!
Bälghamnbådan
!!!
!!!
!!!
Bältesbådan
!!!
!!!
!!!
Bärsgrynnan
!!!
!!!
!!!
Bässbådan
!!!
!!!
!!!
Bässkärsgrundet
!!!
!!!
!!!
Bässören (vid Södra Vallgrund, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Bässören (vid Värlax, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Bässörsgrynnan (ö, lat 63,29, long 21,58)
!!!
!!!
!!!
Bässörsgrynnan (ö, lat 63,31, long 21,79)
!!!
!!!
!!!
Bössgraven
!!!
!!!
!!!
Dalarevet
!!!
!!!
!!!
Dali-Antosgrynnan
!!!
!!!
!!!
Dali-Karlosgrund
!!!
!!!
!!!
Degerörs bådan
!!!
!!!
!!!
Dersiskärs grynnan
!!!
!!!
!!!
Dersörs grynnan
!!!
!!!
!!!
Diskbådan
!!!
!!!
!!!
Djupbådan
!!!
!!!
!!!
Djupesstenen
!!!
!!!
!!!
Dynggrynnan
!!!
!!!
!!!
Däcksgrynnan
!!!
!!!
!!!
Dödgrynnan
!!!
!!!
!!!
Dömansskäret
!!!
!!!
!!!
Dömansskärs kubborna
!!!
!!!
!!!
Dövisknuven
!!!
!!!
!!!
Edsbådan
!!!
!!!
!!!
Eliasusbådan
!!!
!!!
!!!
Enpennis grund
!!!
!!!
!!!
Ensamgrund
!!!
!!!
!!!
Enstens grynnan
!!!
!!!
!!!
Enstensbådan
!!!
!!!
!!!
Esagrund
!!!
!!!
!!!
Evasgrynnan
!!!
!!!
!!!
Fantasholmen
!!!
!!!
!!!
Fassgrund
!!!
!!!
!!!
Finngrundsgrynnorna
!!!
!!!
!!!
Finngrynnorna
!!!
!!!
!!!
Finnskärsbådan
!!!
!!!
!!!
Finskgrynnorna
!!!
!!!
!!!
Finskosörsrevet
!!!
!!!
!!!
Fisktomgrynnan
!!!
!!!
!!!
Fjärdsgrund (vid Panike, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Fjärdskärs Norrbådan
!!!
!!!
!!!
Fjärdskärsören
!!!
!!!
!!!
Fjärdsör
!!!
!!!
!!!
Fjärdsören (ö, lat 63,42, long 21,76)
!!!
!!!
!!!
Fladagrund
!!!
!!!
!!!
Flannskären
!!!
!!!
!!!
Flarngrynnan
!!!
!!!
!!!
Fletan
!!!
!!!
!!!
Fluguskatbådan
!!!
!!!
!!!
Fressas stenarna
!!!
!!!
!!!
Fribergsbådan
!!!
!!!
!!!
Fribergsgrund
!!!
!!!
!!!
Furugrundet (ö i Vasa)
!!!
!!!
!!!
Furuskäret, Vasa
!!!
!!!
!!!
Furuskärsrevet
!!!
!!!
!!!
Fågelbådan
!!!
!!!
!!!
Fårborget
!!!
!!!
!!!
Fårgrund, Malax
!!!
!!!
!!!
Fårgrynnorna
!!!
!!!
!!!
Fårskärbådan
!!!
!!!
!!!
Fårskäret (ö i Finland)
!!!
!!!
!!!
Fänisbådan (ö, lat 63,36, long 21,62)
!!!
!!!
!!!
Fänistenen
!!!
!!!
!!!
Fänriksberget (ö)
!!!
!!!
!!!
Första grynnan
!!!
!!!
!!!
Galtagrund
!!!
!!!
!!!
Galthällan
!!!
!!!
!!!
Gammelknuven (ö)
!!!
!!!
!!!
Garpören
!!!
!!!
!!!
Garrörs grunden
!!!
!!!
!!!
Getbådan (klippa)
!!!
!!!
!!!
Gistgrund
!!!
!!!
!!!
Gjusbådan
!!!
!!!
!!!
Gjusgrund (ö)
!!!
!!!
!!!
Gjusgrund (öar)
!!!
!!!
!!!
Gjusgrundet
!!!
!!!
!!!
Globäckbådan
!!!
!!!
!!!
Glogrunden
!!!
!!!
!!!
Gloppgrynnan
!!!
!!!
!!!
Gloppstenarna (ö i Vasa, lat 63,10, long 20,86)
!!!
!!!
!!!
Gloskärsbådan
!!!
!!!
!!!
Gloören (ö i Finland)
!!!
!!!
!!!
Gnydingen
!!!
!!!
!!!
Gorrklobben
!!!
!!!
!!!
Granbådan
!!!
!!!
!!!
Grangrund, Korsnäs
!!!
!!!
!!!
Granskärs grynnan
!!!
!!!
!!!
Granskärsbådan
!!!
!!!
!!!
Granör grynnan
!!!
!!!
!!!
Granören (vid Söderudden, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Granören (vid Södra Vallgrund, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Grenogbådan
!!!
!!!
!!!
Grisselbådan (ö, lat 62,99, long 20,98)
!!!
!!!
!!!
Grisselbådan (ö, lat 63,46, long 21,76)
!!!
!!!
!!!
Grundskorvan
!!!
!!!
!!!
Grynnan nordan uppå
!!!
!!!
!!!
Grytgrund, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Gråsjälsbådgrynnan
!!!
!!!
!!!
Gråsjälsgrynnan (ö i Korsnäs)
!!!
!!!
!!!
Gråsjälsgrynnan (ö, lat 63,27, long 21,28)
!!!
!!!
!!!
Gråsjälsgrynnan (ö, lat 63,44, long 21,13)
!!!
!!!
!!!
Gråskärsgrundet
!!!
!!!
!!!
Gråsälsberget (ö, lat 63,13, long 20,71)
!!!
!!!
!!!
Gråsälsberget (ö, lat 63,39, long 21,59)
!!!
!!!
!!!
Gråsälsgrynnan (klippa)
!!!
!!!
!!!
Gråsälsgrynnan (klippor)
!!!
!!!
!!!
Gråsälsgrynnan (ö i Korsnäs)
!!!
!!!
!!!
Gråsälsstenarna (ö i Österbotten)
!!!
!!!
!!!
Gråsälsstenarna (ö)
!!!
!!!
!!!
Gråsälsstenen
!!!
!!!
!!!
Gråsören
!!!
!!!
!!!
Gräsbådan (ö i Finland, Österbotten, Vasa, lat 62,92, long 21,36)