Wikipedia Page View Stats 2020-05-05 20:01 for the period 2020-03-06--2020-05-04 (60 days)

Svenskspråkiga teatrar i Finland

Svenska

Finska

Engelska

Tyska

1. Kategori:Svenskspråkiga teatrar i Finland (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Svenska Teatern
!!!
Åbo Svenska Teater
!!!
Lilla Teatern, Helsingfors
!!!
!!!
Wasa Teater
!!!
Teater Viirus
!!!
!!!
Raseborgsspelen
!!!
!!!
!!!
Klockriketeatern
!!!
!!!
Lurens sommarteater
!!!
!!!
Kammarteatern
!!!
!!!
!!!
Närpes teater
!!!
!!!
!!!
Unga teatern (Finland)
!!!
!!!
Teaterföreningen i Mariehamn
!!!
!!!
!!!
Teater Taimine
!!!
!!!
Kategori:Svenskspråkiga teatrar i Finland
!!!
!!!
!!!
Teater Jacob
!!!
!!!
!!!
Teater Mars
!!!
!!!
!!!
Teater Sirius
!!!
!!!
!!!
Teater Kennedy
!!!
!!!
!!!
Skärgårdsteatern
!!!
!!!
!!!
Tryckeriteatern
!!!
!!!
!!!
Studentteatern
!!!
!!!
Studentteatern i Åbo
!!!
!!!
Duvteatern
!!!
!!!
!!!
Kategori:Ej längre existerande svenskspråkiga teatrar i Finland
!!!
!!!
!!!

2. Kategori:Ej längre existerande svenskspråkiga teatrar i Finland (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Svenska inhemska teatern
!!!
!!!
!!!
Folkteatern, Helsingfors
!!!
!!!
!!!
Frontteatern
!!!
!!!
Kategori:Ej längre existerande svenskspråkiga teatrar i Finland
!!!
!!!
!!!

Wikipedia-analys utförd av projekt Projekt Fredrika r.f. www.projektfredrika.fi