Wikipedia Page View Stats 2020-04-16 15:04 for the period 2020-02-16--2020-04-15 (60 days)

Pyttis

Svenska

Finska

Engelska

Tyska

1. Kategori:Pyttis (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Pyttis
Abborrfors
!!!
Stockfors
!!!
!!!
!!!
Pyttis kyrka
!!!
!!!
Storabborrfors
!!!
!!!
!!!
Broby (Pyttis)
!!!
!!!
!!!
Valkmusa nationalpark
Svartbäck (Pyttis)
!!!
!!!
!!!
Mogenpört (ö)
!!!
Svartviran
!!!
!!!
Hinkaböle
!!!
!!!
Heinlax
!!!
!!!
!!!
Tuskas
!!!
!!!
Östra Finska vikens nationalpark
!!!
Mogenpört (by)
!!!
!!!
Stensnäs (Pyttis)
!!!
!!!
!!!
Fagerö, Pyttis
!!!
!!!
Hirvikoski
!!!
!!!
!!!
Spjutsundet
!!!
!!!
!!!
Västerby (Pyttis)
!!!
!!!
Ahvenkoski (fors i Finland)
!!!
!!!
!!!
Malm (Pyttis)
!!!
!!!
Pyttis församling
!!!
!!!
!!!
Hattarjärvi
!!!
!!!
Lehtikivi
!!!
!!!
!!!
Österkyrkoby
!!!
!!!
!!!
Ösundsudden
!!!
!!!
!!!
Kategori:Öar i Pyttis
!!!
!!!
!!!
Kategori:Pyttis
Klåsarö
!!!
!!!
!!!
Nedersta dammen i Kymmene älv
!!!
!!!
Pörtnor
!!!
!!!
!!!
Tammijärvi
!!!
Tysfjärden
!!!
!!!
!!!
Västerkvarnby
!!!
!!!
!!!
Österkvarnby
!!!
!!!
!!!
Kategori:Personer från Pyttis
!!!
!!!
Getträsket (sjö i Pyttis, Kymmenedalen)
!!!
!!!
Huutjärvi
!!!
!!!
!!!
Imsaludden
!!!
!!!
!!!
Sandnäsfjärden
!!!
!!!
!!!
Storsundsudden
!!!
!!!
!!!
Svartholmen, Pyttis
!!!
!!!
!!!
Västerkyrkoby
!!!
!!!
!!!
Siltakylä
!!!
!!!
!!!
Ahvenkosken taistelut
!!!
!!!
Purola (Pyhtää)
!!!
!!!
!!!
Loviisan Sanomat
!!!
!!!
!!!
Loosarinkosken voimalaitos
!!!
!!!
!!!
Cursor
!!!
!!!
!!!
Pyhtään vaakuna
!!!
!!!
!!!
Pyhtään kirkonkylä
!!!
!!!
!!!
Luettelo Pyhtään julkisista taideteoksista ja muistomerkeistä
!!!
!!!
!!!
Huutjärven koulu
!!!
!!!
!!!
Suur-Ahvenkosken koulu
!!!
!!!
!!!
Stockforsin sähkörautatie
!!!
!!!
!!!
Luokka:Pyhtään kunnanjohtajat
!!!
!!!
!!!
Luokka:Pyhtään rakennukset ja rakennelmat
!!!
!!!
!!!
Luokka:Pyhtään luonto
!!!
!!!
!!!

2. Kategori:Personer från Pyttis (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Georg Gedda
!!!
!!!
!!!
Axel Slangus
!!!
!!!
Rainer Knapas
!!!
!!!
Sigfrid Henriksson Sarfve
!!!
!!!
!!!
Lars Krogius den äldre
!!!
!!!
Emil Hagelberg
!!!
Jyrki Kasvi
!!!
Veli Merikoski
!!!
!!!
!!!
Olle Sirén
!!!
!!!
Helmer Stenros
!!!
!!!
Wilhelmina Nordström
!!!
!!!
Sulo Salonen
!!!
!!!
Kategori:Personer från Pyttis
!!!
!!!

3. Kategori:Öar i Pyttis (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Furuholmen, Pyttis
!!!
!!!
!!!
Kaninpaska
!!!
!!!
!!!
Rödhäll
!!!
!!!
!!!
Fruholmen
!!!
!!!
!!!
Långviran
!!!
!!!
!!!
Stensnäs Krokö
!!!
!!!
!!!
Svinören, Pyttis
!!!
!!!
!!!
Kategori:Öar i Pyttis
!!!
!!!
!!!
Lavikö
!!!
!!!
!!!
Lilla Tallholmen, Pyttis
!!!
!!!
!!!
Norsholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Smedsholmen, Pyttis
!!!
!!!
!!!
Suurikari (ö)
!!!
!!!
!!!
Svartbäck Krokö
!!!
!!!
!!!
Bondasholmen
!!!
!!!
!!!
Boviksörarna
!!!
!!!
!!!
Hangholmen
!!!
!!!
!!!
Heikkisgrundet
!!!
!!!
!!!
Heinäkari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, lat 60,43, long 26,73)
!!!
!!!
!!!
Hellinkarit
!!!
!!!
!!!
Hildingsholmen
!!!
!!!
!!!
Kanisaari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn)
!!!
!!!
!!!
Karjasaari (öar)
!!!
!!!
!!!
Karlö, Pyttis
!!!
!!!
!!!
Knycklan
!!!
!!!
!!!
Korpholmarna, Pyttis
!!!
!!!
!!!
Kålholmen, Pyttis
!!!
!!!
!!!
Lopi Klobbholmen
!!!
!!!
!!!
Långön, Pyttis
!!!
!!!
!!!
Maijansaari (del av en ö)
!!!
!!!
!!!
Majholmen, Pyttis
!!!
!!!
!!!
Mossaholmsgummorna
!!!
!!!
!!!
Prästö, Pyttis
!!!
!!!
!!!
Skansören
!!!
!!!
!!!
Strömmingholmen, Pyttis
!!!
!!!
!!!
Tallholmarna, Pyttis
!!!
!!!
!!!
Tallholmen, Pyttis
!!!
!!!
!!!
Tallööri
!!!
!!!
!!!
Tirikka
!!!
!!!
!!!
Torparholmen
!!!
!!!
!!!
Tuohisaari (ö i Kymmenedalen)
!!!
!!!
!!!
Tvillingsholmarna
!!!
!!!
!!!
Vikaren (klippor)
!!!
!!!
!!!
Bastuholmen (norr om Långön, Pyttis)
!!!
!!!
!!!
Bastuholmen (väster om Långön, Pyttis)
!!!
!!!
!!!
Bergholmen, Pyttis
!!!
!!!
!!!
Björkholmen (i Abborrfjärden, Pyttis)
!!!
!!!
!!!
Björkholmen (i Sandnäsfjärden, Pyttis)
!!!
!!!
!!!
Björnören
!!!
!!!
!!!
Bockörarna
!!!
!!!
!!!
Bånholmen, Pyttis
!!!
!!!
!!!
Enviikinkarit
!!!
!!!
!!!
Evelinasgrundet
!!!
!!!
!!!
Fartygsholmen
!!!
!!!
!!!
Fridholmen
!!!
!!!
!!!
Germundsö
!!!
!!!
!!!
Girsören
!!!
!!!
!!!
Hailikari
!!!
!!!
!!!
Halkokari (ö i Kymmenedalen)
!!!
!!!
!!!
Hevossaari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, lat 60,60, long 26,69)
!!!
!!!
!!!
Hässjeholmen, Pyttis
!!!
!!!
!!!
Hästholmen, Pyttis
!!!
!!!
!!!
Högholmen (vid Heinlax, Pyttis)
!!!
!!!
!!!
Högholmen (vid Labböle, Pyttis)
!!!
!!!
!!!
Hönsberget (ö)
!!!
!!!
!!!
Ilokari
!!!
!!!
!!!
Issunkari
!!!
!!!
!!!
Itärivi (ö, lat 60,30, long 26,83)
!!!
!!!
!!!
Ivarsholmen, Pyttis
!!!
!!!
!!!
Jaakonsaari (ö i Kymmenedalen)
!!!
!!!
!!!
Jallunsaari
!!!
!!!
!!!
Jordasören
!!!
!!!
!!!
Jussinkari, Pyttis
!!!
!!!
!!!
Jussinsaari (ö i Kymmenedalen)
!!!
!!!
!!!
Kajskär
!!!
!!!
!!!
Kakonelli
!!!
!!!
!!!
Kallesholmen
!!!
!!!
!!!
Kalliokari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, lat 60,32, long 26,75)
!!!
!!!
!!!
Kalliokarinhellit
!!!
!!!
!!!
Kalliomaat
!!!
!!!
!!!
Kalvholmen, Pyttis
!!!
!!!
!!!
Karhusaaret (ö i Kymmenedalen)
!!!
!!!
!!!
Karjansaari
!!!
!!!
!!!
Kiiskinhelli
!!!
!!!
!!!
Kivikarit (ö i Kymmenedalen)
!!!
!!!
!!!
Kivisaari (ö i Finland, Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn)
!!!
!!!
!!!
Klockarholmen
!!!
!!!
!!!
Kobban, Pyttis
!!!
!!!
!!!
Kohokari
!!!
!!!
!!!
Kolinkari
!!!
!!!
!!!
Krabbholmen
!!!
!!!
!!!
Kukkosaari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn)
!!!
!!!
!!!
Kuusisaaret (öar)
!!!
!!!
!!!
Kuussaari (ö i Kymmenedalen)
!!!
!!!
!!!
Labbölsholmarna
!!!
!!!
!!!
Lakiasaari (ö i Kymmenedalen)
!!!
!!!
!!!
Lammassaari (ö i Kymmenedalen, lat 60,42, long 26,74)
!!!
!!!
!!!
Lapsensaari
!!!
!!!
!!!
Lilla Krokö
!!!
!!!
!!!
Liustit
!!!
!!!
!!!
Lågörarna
!!!
!!!
!!!
Långholmen (söder om Stensnäs, Pyttis)
!!!
!!!
!!!
Långholmen (vid Pörtnor, Pyttis)
!!!
!!!
!!!
Långören, Pyttis
!!!
!!!
!!!
Lökörarna
!!!
!!!
!!!
Lökören, Pyttis
!!!
!!!
!!!
Lövholmen, Pyttis
!!!
!!!
!!!
Majviksholmen
!!!
!!!
!!!
Mejholmen, Pyttis
!!!
!!!
!!!
Metholmen, Pyttis
!!!
!!!
!!!
Mittarisaari
!!!
!!!
!!!
Mogenören
!!!
!!!
!!!
Morsnäsörarna
!!!
!!!
!!!
Mossaholmen, Pyttis
!!!
!!!
!!!
Munkholmen, Pyttis
!!!
!!!
!!!
Musborsten
!!!
!!!
!!!
Mustakivet
!!!
!!!
!!!
Märaören
!!!
!!!
!!!
Niitsaari
!!!
!!!
!!!
Nuottasaari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, lat 60,59, long 26,57)
!!!
!!!
!!!
Nästholmen (klippor)
!!!
!!!
!!!
Nätiholmarna
!!!
!!!
!!!
Nätiholmen, Pyttis
!!!
!!!
!!!
Oravasaari (ö i Kymmenedalen)
!!!
!!!
!!!
Ormskär, Pyttis
!!!
!!!
!!!
Ormskärshället
!!!
!!!
!!!
Orrklobben, Pyttis
!!!
!!!
!!!
Pienikari (klippor)
!!!
!!!
!!!
Pienisaari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn)
!!!
!!!
!!!
Pihlajakarit (klippor)
!!!
!!!
!!!
Pihlajankari
!!!
!!!
!!!
Prästören
!!!
!!!
!!!
Pölönsaari
!!!
!!!
!!!
Rasvakari
!!!
!!!
!!!
Ristisaari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, lat 60,31, long 26,81)
!!!
!!!
!!!
Ryssholmen, Pyttis
!!!
!!!
!!!
Ryssundsholmen
!!!
!!!
!!!
Ryssänkari, Pyttis
!!!
!!!
!!!
Rysäkari, Pyttis
!!!
!!!
!!!
Ryömsaari
!!!
!!!
!!!
Räätärinsaaret
!!!
!!!
!!!
Rönnskär, Pyttis
!!!
!!!
!!!
Saksansaari (ö i Kymmenedalen)
!!!
!!!
!!!
Sandholmen, Pyttis
!!!
!!!
!!!
Sandnäsörarna
!!!
!!!
!!!
Saunasaari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn)
!!!
!!!
!!!
Sepänsaari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, lat 60,61, long 26,59)
!!!
!!!
!!!
Sivaren
!!!
!!!
!!!
Sjukhusholmen
!!!
!!!
!!!
Själaholmen, Pyttis
!!!
!!!
!!!
Skadaholmen
!!!
!!!
!!!
Skansen, Pyttis
!!!
!!!
!!!
Slottholmen, Pyttis
!!!
!!!
!!!
Snibbören
!!!
!!!
!!!
Sommarön, Pyttis
!!!
!!!
!!!
Svartviragrynnorna
!!!
!!!
!!!
Sävviksholmen
!!!
!!!
!!!
Tikkakari
!!!
!!!
!!!
Tirören
!!!
!!!
!!!
Tvillingsholmen
!!!
!!!
!!!
Tärnören, Pyttis
!!!
!!!
!!!
Töiholma
!!!
!!!
!!!
Utterören, Pyttis
!!!
!!!
!!!
Vahterholmarna
!!!
!!!
!!!
Varassaari och Marjasaari
!!!
!!!
!!!
Vargskär, Pyttis
!!!
!!!
!!!
Vassholmen
!!!
!!!
!!!
Vassören
!!!
!!!
!!!
Vedaholmen, Pyttis
!!!
!!!
!!!
Verosaari (ö i Kymmenedalen)
!!!
!!!
!!!
Vikarörarna
!!!
!!!
!!!
Vinterholmen, Pyttis
!!!
!!!
!!!
Vinterviksholmen
!!!
!!!
!!!
Vinterviksörarna
!!!
!!!
!!!
Vitholmen, Pyttis
!!!
!!!
!!!
Välisaari (ö i Kymmenedalen)
!!!
!!!
!!!
Ykspääholmen
!!!
!!!
!!!
Ytterholmen, Pyttis
!!!
!!!
!!!
Ytterholmsörarna
!!!
!!!
!!!
Ängsön, Pyttis
!!!
!!!
!!!
Ängviksholmen, Pyttis
!!!
!!!
!!!
Östhället
!!!
!!!
!!!
Övre Ungen
!!!
!!!
!!!

4. Luokka:Pyhtään kunnanjohtajat (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Kari Häkämies
!!!
!!!
!!!
Jouni Eho
!!!
!!!
!!!
Olli Ikonen (kunnanjohtaja)
!!!
!!!
!!!
Olli Nuuttila
!!!
!!!
!!!
Luokka:Pyhtään kunnanjohtajat
!!!
!!!
!!!

5. Luokka:Pyhtään luonto (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Pyhtäänsaari
!!!
!!!
!!!
Luokka:Pyhtään luonto
!!!
!!!
!!!
Luokka:Pyhtään järvet
!!!
!!!
!!!

6. Luokka:Pyhtään järvet (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Tarkjärvi (Pyhtää)
!!!
!!!
!!!
Luokka:Pyhtään järvet
!!!
!!!
!!!

7. Luokka:Pyhtään rakennukset ja rakennelmat (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Ahvenkosken voimalaitos
!!!
!!!
!!!
Savukosken silta
!!!
!!!
!!!
Ahvenkosken kartano
!!!
!!!
!!!
Ahvenkosken sillat
!!!
!!!
!!!
Ediskosken voimalaitos
!!!
!!!
!!!
Strukan kanava
!!!
!!!
!!!
Luokka:Pyhtään rakennukset ja rakennelmat
!!!
!!!
!!!

Wikipedia-analys utförd av projekt Projekt Fredrika r.f. www.projektfredrika.fi