Wikipedia Page View Stats 2020-04-17 07:34 for the period 2020-02-17--2020-04-16 (60 days)

Nykarleby

Svenska

Finska

Engelska

Tyska

1. Kategori:Nykarleby (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Slaget vid Jutas
!!!
Nykarleby
Slaget vid Nykarleby
!!!
!!!
Jeppo
!!!
Juthas
!!!
!!!
!!!
Pensala
!!!
!!!
!!!
Kategori:Nykarleby
Monäs
!!!
!!!
!!!
Kanäs oljehamn
!!!
!!!
!!!
Hirvlax, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Kantlax
!!!
!!!
!!!
Monå
!!!
!!!
!!!
Kovjoki
!!!
!!!
Nykarleby kyrka
!!!
IF Minken
!!!
!!!
Kuddnäs
!!!
!!!
Nykarleby Jernväg
!!!
!!!
Sju broars väg
!!!
!!!
Juthbackamarknaden
!!!
!!!
!!!
Nykarleby församling
!!!
!!!
!!!
Nykarlebyvyer
!!!
!!!
!!!
Lappo å
!!!
Purmo å
!!!
!!!
Långbacka
!!!
!!!
Soklot
!!!
!!!
!!!
Markby, Finland
!!!
!!!
!!!
Nykarleby IK
!!!
!!!
!!!
Blue Fox
!!!
!!!
Nykarlebybanan
!!!
!!!
Catharina Sofia Topelius
!!!
!!!
Österbottniska Posten (1884–1968)
!!!
!!!
Norrfjärden (sjö i Nykarleby, Österbotten)
!!!
!!!
!!!
Kategori:Personer från Nykarleby
!!!
!!!
Jeppo församling
!!!
!!!
!!!
Kovjoki järnvägsstation
!!!
!!!
!!!
Hästbådan, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Mellersta Österbotten (dagstidning)
!!!
!!!
Kategori:Företag i Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Kategori:Munsala
!!!
!!!
Skadören, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Kategori:Öar i Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Kärleksstenen
!!!
!!!
!!!
Uudenkaarlepyyn maalaiskunta
!!!
!!!
!!!
7 sillan saaristo
!!!
!!!
!!!
Uudenkaarlepyyn vankileiri
!!!
!!!
!!!
Uudenkaarlepyyn vaakuna
!!!
!!!
!!!
Kaarleporin kreivikunta
!!!
!!!
!!!
Luettelo Uudenkaarlepyyn julkisista taideteoksista ja muistomerkeistä
!!!
!!!
!!!
Luokka:Uudenkaarlepyyn maalaiskunta
!!!
!!!
!!!
Socklothällan
!!!
!!!
!!!
Norra Posten
!!!
!!!
!!!
Nykarleby Aktiebank
!!!
!!!
!!!
Luokka:Uudenkaarlepyyn kylät
!!!
!!!
!!!
Luokka:Uudenkaarlepyyn urheilu
!!!
!!!
!!!
Luokka:Jepua
!!!
!!!
!!!
Luokka:Uudenkaarlepyyn liikenne
!!!
!!!
!!!
Luokka:Uudenkaarlepyyn rakennukset ja rakennelmat
!!!
!!!
!!!
Österbottniska Pressen
!!!
!!!
!!!
Luokka:Uudenkaarlepyyn kaupunginvaltuutetut
!!!
!!!
!!!
Luokka:Uudenkaarlepyyn oppilaitokset
!!!
!!!
!!!

2. Kategori:Företag i Nykarleby (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Nykarleby Centralantennandelslag
!!!
!!!
!!!
Kategori:Företag i Nykarleby
!!!
!!!
!!!

3. Kategori:Munsala (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Munsala
!!!
!!!
Monäs
!!!
!!!
!!!
Hirvlax, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Kantlax
!!!
!!!
!!!
Monå
!!!
!!!
!!!
Munsala församling
!!!
!!!
!!!
Kategori:Munsala
!!!
!!!
Kategori:Byar i Munsala
!!!
!!!
!!!
Kategori:Munsalaradikalismen
!!!
!!!
!!!
Kategori:Sjöbyarna
!!!
!!!
!!!
Muik Hockey
!!!
!!!
!!!
Munsalan kirkko
!!!
!!!
!!!
Munsalan vaakuna
!!!
!!!
!!!
Sandnäsin lasitehdas
!!!
!!!
!!!
Luokka:Munsalan kunnanvaltuutetut
!!!
!!!
!!!

4. Kategori:Byar i Munsala (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Sjöbyarna
!!!
!!!
!!!
Pelat
!!!
!!!
!!!
Gunilack
!!!
!!!
!!!
Storsved
!!!
!!!
!!!
Kategori:Byar i Munsala
!!!
!!!
!!!

5. Kategori:Munsalaradikalismen (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Sjöbyarna
!!!
!!!
!!!
Munsalaradikalismen
!!!
!!!
Storsved
!!!
!!!
!!!
Kategori:Munsalaradikalismen
!!!
!!!
!!!

6. Kategori:Sjöbyarna (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Sjöbyarna
!!!
!!!
!!!
Monäs
!!!
!!!
!!!
Hirvlax, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Kantlax
!!!
!!!
!!!
Monå
!!!
!!!
!!!
Kategori:Sjöbyarna
!!!
!!!
!!!

7. Kategori:Personer från Nykarleby (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Zacharias Topelius
Eva Acke
!!!
Mikael Lybeck
!!!
!!!
Erik Bergman (1911–2006)
Gösta Ågren
Ida Asplund
!!!
!!!
Nils Erik Forsgård
!!!
!!!
Ludvig Isak Lindqvist
!!!
!!!
Joel Rundt
!!!
!!!
Sandra Eriksson
Peter Sandström
!!!
!!!
Ola Nyberg
!!!
!!!
!!!
Erik Ågren
Ragnar Rudolf Eklund
!!!
!!!
Thomas Brunell
!!!
!!!
!!!
Ivar Heikel
!!!
!!!
Ulrika Nielsen
!!!
!!!
!!!
Emilie Topelius
!!!
!!!
!!!
Evert Huldén
!!!
!!!
Rory Penttinen
!!!
!!!
Leo Törnqvist
!!!
Leo Ågren
!!!
Johan Jakob Huldén
!!!
!!!
Woldemar Backman
!!!
!!!
Johannes Bäck
!!!
!!!
Christel Sundqvist
!!!
!!!
Karl-Gustav Fogel
!!!
!!!
Otto Engström
!!!
!!!
Fredrik Almqvist
!!!
!!!
Catharina Sofia Topelius
!!!
!!!
Alma Hongell
!!!
!!!
Anita Wikman
!!!
!!!
Marita Gleisner
!!!
!!!
!!!
Gertrud Wichmann
!!!
!!!
!!!
Bengt Schalin
!!!
Kategori:Personer från Nykarleby
!!!
!!!
Josef Herler
!!!
!!!
!!!
Johan Wilhelm Nessler
!!!
!!!
!!!
Jakob Näs
!!!
Jacob Rif
!!!
!!!
!!!
Viktor Malmberg
!!!
!!!
August Aspegren
!!!
Sune Jungar
!!!
!!!
Johan Jakob Bäck
!!!
!!!
!!!
Niclas Malm
!!!
!!!
!!!
Thure Svedlin
!!!
!!!
Olav Schalin
!!!
!!!
!!!
Carl Synnerberg
!!!
!!!
Johannes Sundwall
!!!
Yrjö Johannes Eskelä
!!!
!!!
!!!

8. Kategori:Öar i Nykarleby (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Stubben
!!!
!!!
!!!
Torsön
!!!
!!!
!!!
Skvattran
!!!
!!!
!!!
Jöusan
!!!
!!!
!!!
Stora Alören
!!!
!!!
!!!
Bådan (vid Torsön, Nykarleby)
!!!
!!!
!!!
Finngrundet, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Kyrkogårdsskär
!!!
!!!
!!!
Brådan
!!!
!!!
!!!
Dömansskärs kubborna
!!!
!!!
!!!
Glasmästaren
!!!
!!!
!!!
Höran
!!!
!!!
!!!
Loppan, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Springaren, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Stora Sandören, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Tackelgrundet
!!!
!!!
!!!
Äggskäret
!!!
!!!
!!!
Bockören, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Fjärdsgrundet
!!!
!!!
!!!
Furuskärshällorna
!!!
!!!
!!!
Fårholmen och Lillholmen
!!!
!!!
!!!
Hamngrundet, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Kakan, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Kalvholmsgrundet, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Lillön, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Lotan, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Notbåten
!!!
!!!
!!!
Rabbet
!!!
!!!
!!!
Stora Hamnskäret
!!!
!!!
!!!
Svartgrundet, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Svartörarna, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Tankarholmen
!!!
!!!
!!!
Ägirsholmen
!!!
!!!
!!!
Kategori:Öar i Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Byrkskäret
!!!
!!!
!!!
Gjusbådan
!!!
!!!
!!!
Granholmen, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Granskärsbådan
!!!
!!!
!!!
Hamnskärskubban
!!!
!!!
!!!
Heik-Mattsören
!!!
!!!
!!!
Hummelskäret
!!!
!!!
!!!
Hällgrundet och Soklothällen
!!!
!!!
!!!
Kubban
!!!
!!!
!!!
Kubbgrunden
!!!
!!!
!!!
Larsholmen
!!!
!!!
!!!
Lillören, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Markusholmen
!!!
!!!
!!!
Mellansand, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Nybackholmen
!!!
!!!
!!!
Predikstolen (vid Dalabacken, Nykarleby)
!!!
!!!
!!!
Skuteberg
!!!
!!!
!!!
Spitilinkgrundet
!!!
!!!
!!!
Stora Rönnskäret
!!!
!!!
!!!
Storgrundet, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Storskäret, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Storstensören, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Storön, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Svartbådan (vid Kantlax, Nykarleby)
!!!
!!!
!!!
Svartbådan (vid Vexala, Nykarleby)
!!!
!!!
!!!
Svartgrundsskatan
!!!
!!!
!!!
Svensörsgrundet
!!!
!!!
!!!
Sågholmen
!!!
!!!
!!!
Söderörarna och Rönnlövsholmen
!!!
!!!
!!!
Tuvan, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Tärnesgrundet
!!!
!!!
!!!
Vitfågelskärskubban
!!!
!!!
!!!
Algrundet, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Alholmsbådan
!!!
!!!
!!!
Aligrundet, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Andrasjögrundet
!!!
!!!
!!!
Antasgrund
!!!
!!!
!!!
Aspskäret, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Bergkubban
!!!
!!!
!!!
Björkholmarna, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Björkskäret, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Bordsändan
!!!
!!!
!!!
Brotthällan (vid Grisselören, Nykarleby)
!!!
!!!
!!!
Brotthällan (vid Svartörarna, Nykarleby)
!!!
!!!
!!!
Brudholmarna, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Byrkskärsstenarna
!!!
!!!
!!!
Båthällklubben
!!!
!!!
!!!
Djupören, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Dundersgrundet
!!!
!!!
!!!
Dömansskäret
!!!
!!!
!!!
Enbjörken
!!!
!!!
!!!
Fiskar-Lamalot
!!!
!!!
!!!
Fjärdsbådan, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Flakaholmsgrundet
!!!
!!!
!!!
Fläskesnabbgrundet
!!!
!!!
!!!
Frillholmen
!!!
!!!
!!!
Fågelgrund
!!!
!!!
!!!
Grundet, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Gräsgrundet, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Gräsören, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Gröthällan
!!!
!!!
!!!
Gubbasgrundet
!!!
!!!
!!!
Högbådan, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Höggrundet, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Höghällan
!!!
!!!
!!!
Högstenarna
!!!
!!!
!!!
Kiloholmen
!!!
!!!
!!!
Konten
!!!
!!!
!!!
Korsörshällan
!!!
!!!
!!!
Krankborgsgrunden
!!!
!!!
!!!
Kråkasgrundet
!!!
!!!
!!!
Kråkskäret
!!!
!!!
!!!
Lakagrund
!!!
!!!
!!!
Lappen, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Lappviksgrundet
!!!
!!!
!!!
Larsholmskubban
!!!
!!!
!!!
Lilla Rönnskäret
!!!
!!!
!!!
Lillbådan, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Lillhällan
!!!
!!!
!!!
Lillkubban, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Lillkubbgrundet
!!!
!!!
!!!
Lillskäret, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Låghällorna
!!!
!!!
!!!
Långhällan
!!!
!!!
!!!
Långören, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Lönngrundet
!!!
!!!
!!!
Lövgrundet
!!!
!!!
!!!
Majgrundet
!!!
!!!
!!!
Majsagrundet
!!!
!!!
!!!
Munkgrundet
!!!
!!!
!!!
Märagrundet, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Norra revet, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Norrörarna, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Nålskäret
!!!
!!!
!!!
Packasholmen
!!!
!!!
!!!
Pjuken, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Predikstolen (vid Grisselören, Nykarleby)
!!!
!!!
!!!
Remmarstenen, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Reveln, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Runten
!!!
!!!
!!!
Rysshatten
!!!
!!!
!!!
Råholmen, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Råholmskubban
!!!
!!!
!!!
Römsan
!!!
!!!
!!!
Rönnskärshällan
!!!
!!!
!!!
Rörgrundet
!!!
!!!
!!!
Rövaklackarna
!!!
!!!
!!!
Sandören, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Sikgrundet, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Simonsgrundet
!!!
!!!
!!!
Skorvagrundet
!!!
!!!
!!!
Skorvgrundet
!!!
!!!
!!!
Skraveln
!!!
!!!
!!!
Smedasgrundet
!!!
!!!
!!!
Spärrgrundet
!!!
!!!
!!!
Stadsgrundet
!!!
!!!
!!!
Stora brottet
!!!
!!!
!!!
Storö grund
!!!
!!!
!!!
Södra revet, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Tornskäret
!!!
!!!
!!!
Torrskraveln
!!!
!!!
!!!
Trutörsgrundet
!!!
!!!
!!!
Träskesören
!!!
!!!
!!!
Vattungsgrundet, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Vedakubban
!!!
!!!
!!!
Vekaskär
!!!
!!!
!!!
Vitfågelskäret, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Västra revet, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Västsynnerstören
!!!
!!!
!!!
Äggskärsgrundet
!!!
!!!
!!!
Änges-Lamalot
!!!
!!!
!!!

9. Luokka:Uudenkaarlepyyn maalaiskunta (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Uudenkaarlepyyn maalaiskunnan vaakuna
!!!
!!!
!!!
Luokka:Uudenkaarlepyyn maalaiskunta
!!!
!!!
!!!
Luokka:Uudenkaarlepyyn maalaiskunnan kunnanvaltuutetut
!!!
!!!
!!!

10. Luokka:Uudenkaarlepyyn maalaiskunnan kunnanvaltuutetut (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Elly Sigfrids
!!!
!!!
!!!
Luokka:Uudenkaarlepyyn maalaiskunnan kunnanvaltuutetut
!!!
!!!
!!!

11. Luokka:Jepua (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Jepuan rautatieasema
!!!
!!!
!!!
Jepuan kirkko
!!!
!!!
!!!
Alajepua
!!!
!!!
!!!
Jepuan vaakuna
!!!
!!!
!!!
Luokka:Jepuan kunnanvaltuutetut
!!!
!!!
!!!
Luokka:Jepua
!!!
!!!
!!!

12. Luokka:Jepuan kunnanvaltuutetut (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Johannes Jungarå
!!!
!!!
!!!
Luokka:Jepuan kunnanvaltuutetut
!!!
!!!
!!!

13. Luokka:Munsalan kunnanvaltuutetut (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Luokka:Munsalan kunnanvaltuutetut
!!!
!!!
!!!

14. Luokka:Uudenkaarlepyyn kaupunginvaltuutetut (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Gustav Björkstrand
!!!
!!!
!!!
V. K. E. Wichmann
!!!
!!!
!!!
Karl Oljemark
!!!
!!!
!!!
Luokka:Uudenkaarlepyyn kaupunginvaltuutetut
!!!
!!!
!!!

15. Luokka:Uudenkaarlepyyn kylät (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Alajepua
!!!
!!!
!!!
Luokka:Uudenkaarlepyyn kylät
!!!
!!!
!!!

16. Luokka:Uudenkaarlepyyn liikenne (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Valtatie 19
!!!
!!!
Stubbenin majakka
!!!
!!!
!!!
Uudenkaarlepyyn rautatie
!!!
!!!
!!!
Jepuan rautatieasema
!!!
!!!
!!!
Kovjoen rautatieasema
!!!
!!!
!!!
Kovjoen asema (museorautatie)
!!!
!!!
!!!
Luokka:Uudenkaarlepyyn liikenne
!!!
!!!
!!!

17. Luokka:Uudenkaarlepyyn oppilaitokset (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Seurakuntaopisto
!!!
!!!
!!!
Kauppaopisto Optima
!!!
!!!
!!!
Luokka:Uudenkaarlepyyn oppilaitokset
!!!
!!!
!!!

18. Luokka:Uudenkaarlepyyn rakennukset ja rakennelmat (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Stubbenin majakka
!!!
!!!
!!!
Munsalan kirkko
!!!
!!!
!!!
Juthbackan kartano
!!!
!!!
!!!
Jepuan rautatieasema
!!!
!!!
!!!
Kovjoen rautatieasema
!!!
!!!
!!!
Jepuan kirkko
!!!
!!!
!!!
Kovjoen asema (museorautatie)
!!!
!!!
!!!
Tähtihalli
!!!
!!!
!!!
Luokka:Uudenkaarlepyyn rakennukset ja rakennelmat
!!!
!!!
!!!
Läppogubbenin kanava
!!!
!!!
!!!

19. Luokka:Uudenkaarlepyyn urheilu (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Muik Hockey
!!!
!!!
!!!
Tähtihalli
!!!
!!!
!!!
IF Nykarlebynejden
!!!
!!!
!!!
Luokka:Uudenkaarlepyyn urheilu
!!!
!!!
!!!

Wikipedia-analys utförd av projekt Projekt Fredrika r.f. www.projektfredrika.fi