Wikipedia Page View Stats 2020-04-05 12:27 for the period 2020-02-05--2020-04-04 (60 days)

Nagu

Svenska

Finska

Engelska

Tyska

1. Kategori:Nagu (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Nagu
Regionalväg 180
!!!
!!!
Westerholmstigen
!!!
!!!
Skärgårdshavets nationalpark
Kyrkbacken, Nagu
!!!
!!!
!!!
M/S Eivor
!!!
!!!
Pärnäs
!!!
!!!
Nagu kyrka
!!!
!!!
Elektra (hybridfärja)
!!!
!!!
Fast vägförbindelse Nagu-Pargas
!!!
!!!
!!!
Storströmmen
!!!
!!!
!!!
Fagerholm (holme)
!!!
!!!
!!!
Anne-Mari Hyryläinen
!!!
Nötö kapell
!!!
!!!
Skärgårdshavets biosfärområde
!!!
!!!
Nagu IF
!!!
!!!
Nagumodellen
!!!
!!!
!!!
Nagupositivet
!!!
!!!
Gullkrona fjärd
!!!
!!!
Kategori:Nagu
!!!
!!!
Ingenjör Pettersson
!!!
!!!
Kasberget, Nagu
!!!
!!!
!!!
Kategori:Företag från Nagu
!!!
!!!
!!!
Nagu ungdomsförening
!!!
!!!
!!!
Kategori:Öar i Nagu
!!!
!!!
!!!
Framnäs föreningshus
!!!
!!!
!!!
Urksor
!!!
!!!
!!!
Haverö träsk
!!!
!!!
!!!
Kvivlax, Nagu
!!!
!!!
!!!
Ominaisfjärden
!!!
!!!
!!!
Storträsket (Nagu, Egentliga Finland)
!!!
!!!
!!!
Kategori:Nagus historia
!!!
!!!
Olofsdagen (Nagu)
!!!
!!!
!!!
Storhagen, Nagu
!!!
!!!
!!!
Taslot
!!!
!!!
!!!
Österfjärden, Nagu
!!!
!!!
!!!
Kategori:Personer från Nagu
!!!
!!!
!!!
Bötet, Nagu
!!!
!!!
!!!
Kamskall
!!!
!!!
!!!
Långholmen, Nagu
!!!
!!!
!!!
Notbolm
!!!
!!!
!!!
Söderfjärden (vid Lökholm, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Krokträsket, Nagu
!!!
!!!
!!!
Möviken runt
!!!
!!!
!!!
Nagu kajakmaraton
!!!
!!!
!!!
Nagu Segelsällskap
!!!
!!!
!!!
Paraisten vaakuna
!!!
!!!
!!!
Nauvon keskiaikainen hylky
!!!
!!!
!!!
Nauvon merivartioasema
!!!
!!!
!!!
Nauvon kamarimusiikkipäivät
!!!
!!!
!!!
Nauvon vaakuna
!!!
!!!
!!!
Luokka:Nauvon kunnanvaltuutetut
!!!
!!!
!!!
Luokka:Nauvon kylät
!!!
!!!
!!!

2. Kategori:Företag från Nagu (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Flipper Boats
!!!
!!!
!!!
Engship
!!!
!!!
!!!
Delfin Cruises
!!!
!!!
Kategori:Företag från Nagu
!!!
!!!
!!!

3. Kategori:Nagus historia (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Nagus historia
!!!
!!!
!!!
Själö, Nagu
!!!
Arvid Wittenberg
Vrouw Maria
!!!
S:t Mikael (Borstövraket)
!!!
!!!
Striderna i Nagu 1918
!!!
!!!
Skärgårdens frikår
!!!
!!!
Sankt Görans hospital, Åbo
!!!
!!!
!!!
Nötö kapell
!!!
!!!
Själö kyrka
!!!
!!!
Fortuna fajans- och lerkärlsfabrik
!!!
!!!
!!!
Kategori:Nagus historia
!!!
!!!
Victor Westerholm
!!!

4. Kategori:Personer från Nagu (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Björn Blomqvist
!!!
!!!
Sandra Bergqvist
!!!
Svea Jansson
!!!
!!!
!!!
Gabriel Erik von Haartman
!!!
!!!
Carl Daniel von Haartman
!!!
!!!
Otto Julius Hagelstam
!!!
!!!
Nathanael Gerhard af Schultén
!!!
!!!
Petter Claesson
!!!
!!!
!!!
Leonard Grandell
!!!
!!!
Otto Reinhold af Schultén
!!!
!!!
Gustaf Lucander
!!!
Axel Grandell
!!!
!!!
Guy Bäckman
!!!
!!!
Nathanael af Schultén den yngre
!!!
!!!
Kategori:Personer från Nagu
!!!
!!!
!!!
Bertel Nagubo
!!!
!!!
!!!
Åke Sandvall
!!!
!!!
!!!
Johan Erik Emanuel Simonsson Telenius
!!!
!!!
!!!
Ruben Granqvist
!!!
!!!
!!!

5. Kategori:Öar i Nagu (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Själö, Nagu
!!!
Högsar
!!!
!!!
!!!
Nötö, Nagu
!!!
!!!
Gullkrona
!!!
!!!
Furuskär (vid Bodö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Grenogrund
!!!
!!!
!!!
Gudinggrund
!!!
!!!
!!!
Hem-Kråkskär
!!!
!!!
!!!
Borstö
!!!
!!!
Lökholm, Nagu
!!!
!!!
!!!
Grimsholm
!!!
!!!
!!!
Pensar
!!!
!!!
Älveskär
!!!
!!!
!!!
Onyttan, Nagu
!!!
!!!
!!!
Brännskär (vid Kirjais, Nagu)
!!!
!!!
Haverö, Nagu
!!!
!!!
!!!
Sandholm (vid Nötö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Biskopsö, Nagu
!!!
!!!
!!!
Kauris
!!!
!!!
!!!
Triören
!!!
!!!
!!!
Fagerholm (holme)
!!!
!!!
!!!
Innamo
!!!
!!!
Sandholm (vid Pensar, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Kirjais
!!!
Kopparholm
!!!
!!!
!!!
Fårö, Nagu
!!!
!!!
!!!
Kråkholmen, Nagu
!!!
!!!
!!!
Storlandet, Nagu
Stenskär
!!!
!!!
Trattarna
!!!
!!!
!!!
Lillandet, Nagu
!!!
Ominaisholmen
!!!
!!!
Gert, Nagu
!!!
!!!
!!!
Grunden
!!!
!!!
!!!
Petsor
!!!
!!!
!!!
Sandö, Nagu
!!!
!!!
!!!
Stora Niklas
!!!
!!!
!!!
Taiplax
!!!
!!!
Ålderman, Nagu
!!!
!!!
!!!
Bårnholm
!!!
!!!
Ernholm
!!!
!!!
!!!
Långholm och Träskholm
!!!
!!!
!!!
Säckilot
!!!
!!!
Östra Rockelholm
!!!
!!!
!!!
Kategori:Öar i Nagu
!!!
!!!
!!!
Ekholm (vid Kirjais, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Kait, Nagu
!!!
!!!
!!!
Lilla Hästholmen
!!!
!!!
!!!
Nagu Berghamn
!!!
!!!
Svartholms grunden (vid Pärnäs, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Träskholm, Nagu
!!!
!!!
!!!
Vallmo, Nagu
!!!
!!!
!!!
Bergholm (vid Kirjais, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Bodö, Nagu
!!!
!!!
!!!
Ekholm (vid Nötö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Get-Björkeholms grunden
!!!
!!!
!!!
Granholm, Nagu
!!!
!!!
!!!
Grytfot
!!!
!!!
!!!
Halsholm (vid Pensar, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Halsholm (vid Ängsö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Högholm (vid Pensar, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Killingholm (vid Vallmo, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Klockarsten
!!!
!!!
!!!
Klockskär
!!!
!!!
!!!
Kolkan
!!!
!!!
!!!
Käldö, Nagu
!!!
!!!
!!!
Led-Knivskär
!!!
!!!
!!!
Lökgrundet (vid Högsar, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Pilkari (vid Käldö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Smultrongrundet (vid Mattnäs, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Snäckö, Nagu
!!!
!!!
!!!
Stora Klobbskär
!!!
!!!
!!!
Ståtbåda
!!!
!!!
!!!
Svartholmen, Nagu
!!!
!!!
!!!
Södra Tällholm
!!!
!!!
!!!
Tampankari
!!!
!!!
!!!
Utholm, Nagu
!!!
!!!
!!!
Utterkobbarna
!!!
!!!
!!!
Västergrund
!!!
!!!
!!!
Abborrskär, Nagu
!!!
!!!
!!!
Alskär (vid Kobbfjärden, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Aspholm, Nagu
!!!
!!!
!!!
Bergören (vid Lökholm, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Bildholm
!!!
!!!
!!!
Björkholmen, Nagu
!!!
!!!
!!!
Boskär, Nagu
!!!
!!!
!!!
Brännlands kläpparna
!!!
!!!
!!!
Brännskär (vid Högsar, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Byskär
!!!
!!!
!!!
Bönderna, Nagu
!!!
!!!
!!!
Delholm, Nagu
!!!
!!!
!!!
Ekholmarna
!!!
!!!
!!!
Fläskgrund, Nagu
!!!
!!!
!!!
Furuholm, Nagu
!!!
!!!
!!!
Furuskär (vid Gullkrona, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Fölisören
!!!
!!!
!!!
Gaddarna (vid Berghamn, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Gadden, Nagu
!!!
!!!
!!!
Getnäsholmen
!!!
!!!
!!!
Getskär, Nagu
!!!
!!!
!!!
Getskärs kläppen
!!!
!!!
!!!
Glosan
!!!
!!!
!!!
Gomman
!!!
!!!
!!!
Grimmen, Nagu
!!!
!!!
!!!
Grisselharuna
!!!
!!!
!!!
Gulskärs bådarna
!!!
!!!
!!!
Gålören
!!!
!!!
!!!
Haplot
!!!
!!!
!!!
Hemkläppen
!!!
!!!
!!!
Hjortronharu
!!!
!!!
!!!
Hummelholm (vid Ängsö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Hästharun (vid Berghamn, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Hästskär, Nagu
!!!
!!!
!!!
Idglo
!!!
!!!
!!!
Julgrund
!!!
!!!
!!!
Jungfrun, Nagu
!!!
!!!
!!!
Klintholmen
!!!
!!!
!!!
Knivskär (vid Ådön, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Kråkan, Nagu
!!!
!!!
!!!
Käldinge harun
!!!
!!!
!!!
Lilla Linholm
!!!
!!!
!!!
Linuskär
!!!
!!!
!!!
Låset
!!!
!!!
!!!
Länsman, Nagu
!!!
!!!
!!!
Lövskär, Nagu
!!!
!!!
Maltholm, Nagu
!!!
!!!
!!!
Marören
!!!
!!!
!!!
Nilsas grundet
!!!
!!!
!!!
Oxgrund
!!!
!!!
!!!
Peno
!!!
!!!
!!!
Påkmo
!!!
!!!
!!!
Påvalskär
!!!
!!!
Rutilot
!!!
!!!
!!!
Rödkläppen (vid Stenskär, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Skogslandet
!!!
!!!
!!!
Skosulan, Nagu
!!!
!!!
!!!
Skärgården, Nagu
!!!
!!!
!!!
Spiringen, Nagu
!!!
!!!
!!!
Staffasharu
!!!
!!!
!!!
Stenkläppen (vid Byskär, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Stora Bocken, Nagu
!!!
!!!
!!!
Stora Gloskär
!!!
!!!
!!!
Stora Hamnholmen, Nagu
!!!
!!!
!!!
Stora Kalskär
!!!
!!!
!!!
Stora Porslan
!!!
!!!
!!!
Stora Trutbådan
!!!
!!!
!!!
Stora Äggskär (vid Öjen, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Svedjeholm (vid Ängsö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Svedjeskär
!!!
!!!
!!!
Sälkobben
!!!
!!!
!!!
Södergrundet, Nagu
!!!
!!!
!!!
Söderholmen, Nagu
!!!
!!!
!!!
Tallholmen (vid Haverö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Tjukan, Nagu
!!!
!!!
!!!
Tottan
!!!
!!!
!!!
Trunsö
!!!
!!!
!!!
Vandrock
!!!
!!!
Västerlanden
!!!
!!!
!!!
Västra Rockelholm
!!!
!!!
!!!
Ytterlands bådan
!!!
!!!
!!!
Ådön, Nagu
!!!
!!!
!!!
Ängsö, Nagu
!!!
!!!
!!!
Ön (vid Simonby, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Östra Båtskär
!!!
!!!
!!!
Aiviskläppen
!!!
!!!
!!!
Askgrundet, Nagu
!!!
!!!
!!!
Askskär, Nagu
!!!
!!!
!!!
Bastuholmen, Nagu
!!!
!!!
!!!
Bergbulten
!!!
!!!
!!!
Bergholm (vid Nötö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Bergö, Nagu
!!!
!!!
!!!
Björkholm (vid Kirjais, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Blålägnan
!!!
!!!
!!!
Bockholmen (vid Nötö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Bodholm, Nagu
!!!
!!!
!!!
Bodö revet
!!!
!!!
!!!
Bogrund, Nagu
!!!
!!!
!!!
Borgen (vid Trunsö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Brantkläppen
!!!
!!!
!!!
Brydjeklobb
!!!
!!!
!!!
Bånholm, Nagu
!!!
!!!
!!!
Båtskären, Nagu
!!!
!!!
!!!
Bäckeskären
!!!
!!!
!!!
Bärnholm
!!!
!!!
!!!
Dalskär
!!!
!!!
!!!
Duvholm
!!!
!!!
!!!
Edonskär
!!!
!!!
!!!
Finnholm
!!!
!!!
!!!
Foten, Nagu
!!!
!!!
!!!
Fågelholmen, Nagu
!!!
!!!
!!!
Fårgrund, Nagu
!!!
!!!
!!!
Fårgrundet, Nagu
!!!
!!!
!!!
Fårkläpparna
!!!
!!!
!!!
Fårskärs grundet
!!!
!!!
!!!
Fåviskär
!!!
!!!
!!!
Gaddarna (vid Gullkrona, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Garpharu
!!!
!!!
!!!
Get-Björkeholm
!!!
!!!
!!!
Glasaskär
!!!
!!!
!!!
Gloskär (vid Ådön, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Gloskärs ören, Nagu
!!!
!!!
!!!
Glupen, Nagu
!!!
!!!
!!!
Grabbaskläppen
!!!
!!!
!!!
Grangrundet (vid Vandrock, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Grangrundet (vid Ängholm, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Granholms kobben
!!!
!!!
!!!
Granskär (vid Boskär, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Granskär (vid Ådön, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Granskärs grundet, Nagu
!!!
!!!
!!!
Granskärs harun
!!!
!!!
!!!
Granskärs kläppen, Nagu
!!!
!!!
!!!
Grimblekan
!!!
!!!
!!!
Gripafång
!!!
!!!
!!!
Grisselborg, Nagu
!!!
!!!
!!!
Grisselborgen
!!!
!!!
!!!
Grisselflis haruna
!!!
!!!
!!!
Grisselflisan
!!!
!!!
!!!
Grisselkobben (vid Byskär, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Grisselkobben (vid Kirjais, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Grisselkobben (vid Nötö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Grisselskär, Nagu
!!!
!!!
!!!
Grågrund (vid Prostvik, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Grålandet (vid Ådön, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Gråskär (vid Brännskär, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Gudingsgrundet
!!!
!!!
!!!
Gåsholm, Nagu
!!!
!!!
!!!
Gåsholmen, Nagu
!!!
!!!
!!!
Gåsskär, Nagu
!!!
!!!
!!!
Gåsören (vid Boskär, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Gölpan, Nagu
!!!
!!!
!!!
Halsholmen, Nagu
!!!
!!!
!!!
Hamnholmarna, Nagu
!!!
!!!
!!!
Hamnkobbarna
!!!
!!!
!!!
Hamnskär, Nagu
!!!
!!!
!!!
Haraholm, Nagu
!!!
!!!
!!!
Harpanharu
!!!
!!!
!!!
Haru kläppen
!!!
!!!
!!!
Harun (vid Kopparholm, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Harun (vid Trunsö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Hattskär, Nagu
!!!
!!!
!!!
Haverskär
!!!
!!!
!!!
Hem-Horsskär
!!!
!!!
!!!
Hem-Horsskärs kläpparna
!!!
!!!
!!!
Hemgrundet, Nagu
!!!
!!!
!!!
Hemskärs ören
!!!
!!!
!!!
Hepokari, Nagu
!!!
!!!
!!!
Hjortonskärs ören
!!!
!!!
!!!
Hjortronskär, Nagu
!!!
!!!
!!!
Holmen (vid Berghamn, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Holmen (vid Bodö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Horsskärs harun
!!!
!!!
!!!
Hummelgrund, Nagu
!!!
!!!
!!!
Hummelkläpparna
!!!
!!!
!!!
Hummelskär, Nagu
!!!
!!!
!!!
Hummelören, Nagu
!!!
!!!
!!!
Hundskär, Nagu
!!!
!!!
!!!
Hundskärs ören
!!!
!!!
!!!
Husskär, Nagu
!!!
!!!
!!!
Håkonö
!!!
!!!
!!!
Hålskär
!!!
!!!
!!!
Hålskärs bådan
!!!
!!!
!!!
Hältholm
!!!
!!!
!!!
Hältholms grunden
!!!
!!!
!!!
Högholm (vid Ängsö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Högholmen, Nagu
!!!
!!!
!!!
Kalkskär, Nagu
!!!
!!!
!!!
Kalskär (vid Berghamn, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Kalven, Nagu
!!!
!!!
!!!
Kalvholmen, Nagu
!!!
!!!
!!!
Kappalholmen
!!!
!!!
!!!
Kasan, Nagu
!!!
!!!
!!!
Kirtengrund
!!!
!!!
!!!
Kistskär, Nagu
!!!
!!!
!!!
Klobban, Nagu
!!!
!!!
!!!
Klovaskär, Nagu
!!!
!!!
!!!
Klöverharu flyen
!!!
!!!
!!!
Knivskär (vid Mattnäs, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Kobben, Nagu
!!!
!!!
!!!
Koisar, Nagu
!!!
!!!
!!!
Korpgrunden
!!!
!!!
!!!
Krokogträ
!!!
!!!
!!!
Krokskär, Nagu
!!!
!!!
!!!
Kuckulot, Nagu
!!!
!!!
!!!
Kummelgrundet, Nagu
!!!
!!!
!!!
Käringharun
!!!
!!!
!!!
Käringören, Nagu
!!!
!!!
!!!
Kärrholmen, Nagu
!!!
!!!
!!!
Köpmanskär
!!!
!!!
!!!
Lederskärs grundet
!!!
!!!
!!!
Lilla Birsskär, Nagu
!!!
!!!
!!!
Lilla Bässholmen
!!!
!!!
!!!
Lilla Trutbådan
!!!
!!!
!!!
Lillharun, Nagu
!!!
!!!
!!!
Lillön (vid Ådön, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Lindholmen, Nagu
!!!
!!!
!!!
Linnholmarna
!!!
!!!
!!!
Linuskärs grunden
!!!
!!!
!!!
Lusholm
!!!
!!!
!!!
Lususkär
!!!
!!!
!!!
Långa Ljusskär
!!!
!!!
!!!
Långharun, Nagu
!!!
!!!
!!!
Långholm, Nagu
!!!
!!!
!!!
Långskär (vid Lökholm, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Långön, Nagu
!!!
!!!
!!!
Långören (vid Lökholm, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Långörs kläppen
!!!
!!!
!!!
Lärftespacken
!!!
!!!
!!!
Maggholm, Nagu
!!!
!!!
!!!
Magnusskär
!!!
!!!
!!!
Majholmsgrynnan
!!!
!!!
!!!
Maltholms grynnan
!!!
!!!
!!!
Mangrundet
!!!
!!!
!!!
Marskär (vid Boskär, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Mattasgrundet
!!!
!!!
!!!
Mellan-Båtskär
!!!
!!!
!!!
Mellan-Rödskär
!!!
!!!
!!!
Mjotike
!!!
!!!
!!!
Moisk
!!!
!!!
!!!
Morskär, Nagu
!!!
!!!
!!!
Morsörarna
!!!
!!!
!!!
Munakari, Nagu
!!!
!!!
!!!
Måsharu grundet
!!!
!!!
!!!
Mälhamns klobben
!!!
!!!
!!!
Mörholm (vid Brännskär, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Nagelören
!!!
!!!
!!!
Nedersätugrundet
!!!
!!!
!!!
Nepe, Nagu
!!!
!!!
!!!
Norrlandet (vid Ådön, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Norrörarna, Nagu
!!!
!!!
!!!
Nurmisholm
!!!
!!!
!!!
Nämarholmen
!!!
!!!
!!!
Nässelgrundet
!!!
!!!
!!!
Nätiören, Nagu
!!!
!!!
!!!
Oxgrunden, Nagu
!!!
!!!
!!!
Oxharu
!!!
!!!
!!!
Pantholm
!!!
!!!
!!!
Pryss
!!!
!!!
!!!
Päiväluoto
!!!
!!!
!!!
Redamo och Sackholm
!!!
!!!
!!!
Risholmen och Tallholmen
!!!
!!!
!!!
Rågholm, Nagu
!!!
!!!
!!!
Rävkläppen
!!!
!!!
!!!
Rödgrund (vid Pensar, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Rönnharun, Nagu
!!!
!!!
!!!
Salskär (vid Borstö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Sandholms Kummelskär
!!!
!!!
!!!
Sandrevet, Nagu
!!!
!!!
!!!
Siikakari, Nagu
!!!
!!!
!!!
Sikalot
!!!
!!!
!!!
Själskär, Nagu
!!!
!!!
!!!
Sketan
!!!
!!!
!!!
Skitun
!!!
!!!
!!!
Skogsskär (vid Lökholm, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Skrovlandet
!!!
!!!
!!!
Skäriråsen
!!!
!!!
!!!
Slippan
!!!
!!!
!!!
Smörkläppen
!!!
!!!
!!!
Sommarö (vid Borstö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Sommarö (vid Kirjais, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Stengadden, Nagu
!!!
!!!
!!!
Stengrundet, Nagu
!!!
!!!
!!!
Stenharu kobbarna
!!!
!!!
!!!
Stenharu, Nagu
!!!
!!!
!!!
Stenharun, Nagu
!!!
!!!
!!!
Stenholm, Nagu
!!!
!!!
!!!
Stenskär (vid Borstö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Stenören, Nagu
!!!
!!!
!!!
Stora Alskär, Finland
!!!
!!!
!!!
Stora Bergskär
!!!
!!!
!!!
Stora Bårnholm
!!!
!!!
!!!
Stora Bässholmen
!!!
!!!
!!!
Stora Gråbotet
!!!
!!!
!!!
Stora Gåsskär, Nagu
!!!
!!!
!!!
Stora Gärskär
!!!
!!!
!!!
Stora Hundskär
!!!
!!!
!!!
Stora Killskär
!!!
!!!
!!!
Stora Linholm
!!!
!!!
!!!
Stora Ljuskobben
!!!
!!!
!!!
Stora Paukutgrundet
!!!
!!!
!!!
Stora Rilot
!!!
!!!
!!!
Stora Rödskär, Nagu
!!!
!!!
!!!
Stora Salskär
!!!
!!!
!!!
Stora Stubbskär
!!!
!!!
!!!
Stora Sådik
!!!
!!!
!!!
Stora Tallholm
!!!
!!!
!!!
Stora Tamenkant
!!!
!!!
!!!
Stora Tommosskär
!!!
!!!
!!!
Stora Träskholm
!!!
!!!
!!!
Stora Äggskär (vid Innamo, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Stora Äggören
!!!
!!!
!!!
Storharun, Nagu
!!!
!!!
!!!
Storhällen, Nagu
!!!
!!!
!!!
Storkvivas
!!!
!!!
!!!
Storlandet (vid Brännskär, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Storlandet (vid Kopparholm, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Storlands grundet, Nagu
!!!
!!!
!!!
Storlands ören, Nagu
!!!
!!!
!!!
Storskär, Nagu
!!!
!!!
!!!
Storsör
!!!
!!!
!!!
Storören, Nagu
!!!
!!!
!!!
Storörs klobben
!!!
!!!
!!!
Strömsrevet
!!!
!!!
!!!
Stuguholm
!!!
!!!
!!!
Stuvuskär
!!!
!!!
!!!
Styrsholmarna
!!!
!!!
!!!
Stålhatten
!!!
!!!
!!!
Stålören
!!!
!!!
!!!
Stångskärs kläpparna
!!!
!!!
!!!
Stångörarna (vid Ängsö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Sumpskär
!!!
!!!
!!!
Sundskär (vid Bodö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Sundskär (vid Trunsö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Sundskärs kobben
!!!
!!!
!!!
Sundören, Nagu
!!!
!!!
!!!
Svaluholm
!!!
!!!
!!!
Svartbåda (sydväst om Borstö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Svartholm (vid Pensar, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Svartholm (vid Själö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Svartholm (vid Ytterstholm, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Svartholms grunden (vid Pensar, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Svartkläpparna
!!!
!!!
!!!
Svartö, Nagu
!!!
!!!
!!!
Svedjegrundet (vid Innamo, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Svedjegrundet (vid Själö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Svedjeholm (vid Pensar, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Svensör
!!!
!!!
!!!
Svinö, Nagu
!!!
!!!
!!!
Svärtskär, Nagu
!!!
!!!
!!!
Svärtskärs ören
!!!
!!!
!!!
Synnarstholm
!!!
!!!
!!!
Sälgholm
!!!
!!!
!!!
Sälgskär (vid Borstö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Sälgskär (vid Stenskär, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Sänkören, Nagu
!!!
!!!
!!!
Sävgrundet
!!!
!!!
!!!
Södergrund, Nagu
!!!
!!!
!!!
Södergrunden, Nagu
!!!
!!!
!!!
Söderharun (vid Ådön, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Söderklobbs ören
!!!
!!!
!!!
Söderlandet (vid Pensar, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Söderlandet (vid Ådön, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Söderlands harun
!!!
!!!
!!!
Söderlands revet
!!!
!!!
!!!
Söderören, Nagu
!!!
!!!
!!!
Södra Björklandet
!!!
!!!
!!!
Södra Ljusharun
!!!
!!!
!!!
Södra Styrsholm
!!!
!!!
!!!
Söskär
!!!
!!!
!!!
Söskärs grundet
!!!
!!!
!!!
Tackören
!!!
!!!
!!!
Tallkläppen
!!!
!!!
!!!
Tallkobbarna
!!!
!!!
!!!
Tavestholm
!!!
!!!
!!!
Tobaksgrund, Nagu
!!!
!!!
!!!
Tommosskärs harun
!!!
!!!
!!!
Troll-Birsskär
!!!
!!!
!!!
Trutgrund, Nagu
!!!
!!!
!!!
Trutgrunden, Nagu
!!!
!!!
!!!
Trybots grunden
!!!
!!!
!!!
Tveskiftsholm
!!!
!!!
!!!
Tärnören, Nagu
!!!
!!!
!!!
Utterharu, Nagu
!!!
!!!
!!!
Vettakobbarna
!!!
!!!
!!!
Vindargrund
!!!
!!!
!!!
Vitskär (vid Trunsö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Västerby kläpparna
!!!
!!!
!!!
Västra Båtskär
!!!
!!!
!!!
Västra Gunnkobbarna
!!!
!!!
!!!
Ytterstholm
!!!
!!!
!!!
Ytterören
!!!
!!!
!!!
Ånholm, Nagu
!!!
!!!
!!!
Äleklobben
!!!
!!!
!!!
Äspskär, Nagu
!!!
!!!
!!!
Östergrundet, Nagu
!!!
!!!
!!!
Österharun, Nagu
!!!
!!!
!!!
Österlandet (vid Stenskär, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Östra Tallholm
!!!
!!!
!!!
Abborrvarpet, Nagu
!!!
!!!
!!!
Abborrvarps harun
!!!
!!!
!!!
Algrunden, Nagu
!!!
!!!
!!!
Alharuna
!!!
!!!
!!!
Alkläpparna, Nagu
!!!
!!!
!!!
Alskär (vid Salskärsfjärden, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Alvickören
!!!
!!!
!!!
Alören, Nagu
!!!
!!!
!!!
Anisor
!!!
!!!
!!!
Antas näsan
!!!
!!!
!!!
Apagrunden
!!!
!!!
!!!
Apagrundet
!!!
!!!
!!!
Apelholmen, Nagu
!!!
!!!
!!!
Askskärs kläpparna
!!!
!!!
!!!
Aspgrundet
!!!
!!!
!!!
Aspören, Nagu
!!!
!!!
!!!
Baggen, Nagu
!!!
!!!
!!!
Baggskär, Nagu
!!!
!!!
!!!
Bastukobben
!!!
!!!
!!!
Berg-Hundskär
!!!
!!!
!!!
Bergören (vid Kopparholm, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Bergören (vid Stenskär, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Biriskär
!!!
!!!
!!!
Birsskär (vid Borstö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Birsskär (vid Lökholm, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Birsskär (vid Stenskär, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Birsskären
!!!
!!!
!!!
Birsskärs harun
!!!
!!!
!!!
Bisagrunden
!!!
!!!
!!!
Björkholm (vid Käldö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Björkör, Nagu
!!!
!!!
!!!
Björkören, Nagu
!!!
!!!
!!!
Blyglo
!!!
!!!
!!!
Blyglos ören
!!!
!!!
!!!
Blåbåda
!!!
!!!
!!!
Blåbärholm, Nagu
!!!
!!!
!!!
Bockholmen (vid Kirjais, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Bockholms grunden
!!!
!!!
!!!
Bockskär, Nagu
!!!
!!!
!!!
Bockören, Nagu
!!!
!!!
!!!
Bodö grunden
!!!
!!!
!!!
Bolanskär
!!!
!!!
!!!
Bolanskärs bådan
!!!
!!!
!!!
Bolanskärs grynnorna
!!!
!!!
!!!
Borgarlot
!!!
!!!
!!!
Borgen (vid Kopparholm, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Bredharu, Nagu
!!!
!!!
!!!
Bredkläppen, Nagu
!!!
!!!
!!!
Bredviks grunden
!!!
!!!
!!!
Brokonskär
!!!
!!!
!!!
Brokonskärs kobben
!!!
!!!
!!!
Brudgrynnan
!!!
!!!
!!!
Brudkobb
!!!
!!!
!!!
Bråmaskär
!!!
!!!
!!!
Brändö kläpparna
!!!
!!!
!!!
Brändön, Nagu
!!!
!!!
!!!
Brändör
!!!
!!!
!!!
Brändören, Nagu
!!!
!!!
!!!
Brännholm, Nagu
!!!
!!!
!!!
Brännlandet, Nagu
!!!
!!!
!!!
Brännskär (vid Berghamn, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Brännskär (vid Nötö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Brännskärs grundet
!!!
!!!
!!!
Bultarna, Nagu
!!!
!!!
!!!
Buskören, Nagu
!!!
!!!
!!!
Bånholms ören
!!!
!!!
!!!
Båtskärs kläpparna
!!!
!!!
!!!
Båtskärs kobben
!!!
!!!
!!!
Båtsmansgrundet
!!!
!!!
!!!
Bäckgrund
!!!
!!!
!!!
Bäcklandet, Nagu
!!!
!!!
!!!
Bässgrundet, Nagu
!!!
!!!
!!!
Bässholmarna
!!!
!!!
!!!
Bässkär (norr om Grötö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Bässkär (söder om Grötö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Bässkärs harun
!!!
!!!
!!!
Bässören, Nagu
!!!
!!!
!!!
Dalskärs harun
!!!
!!!
!!!
Delekobbarna
!!!
!!!
!!!
Djäkenskär
!!!
!!!
!!!
Djäkensäckarna, Nagu
!!!
!!!
!!!
Dockbotet
!!!
!!!
!!!
Drakaskär, Nagu
!!!
!!!
!!!
Drakaskärs harun
!!!
!!!
!!!
Duvholms ören
!!!
!!!
!!!
Dyvikholm
!!!
!!!
!!!
Dömmaskär (söder om Gullkrona, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Dömmaskär (vid Kopparholm, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Edokläppen
!!!
!!!
!!!
Egelskär
!!!
!!!
!!!
Ejskär, Nagu
!!!
!!!
!!!
Enholm, Nagu
!!!
!!!
!!!
Enskär, Nagu
!!!
!!!
!!!
Entallsgrund
!!!
!!!
!!!
Estholm (vid Högsar, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Estholm (vid Käldinge, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Evighetsgrynnan
!!!
!!!
!!!
Fallbådan
!!!
!!!
!!!
Fingerskär, Nagu
!!!
!!!
!!!
Finnkobbarna
!!!
!!!
!!!
Fiskargrunden, Nagu
!!!
!!!
!!!
Fiskjaskären
!!!
!!!
!!!
Fiskskär, Nagu
!!!
!!!
!!!
Fjärdblekan, Nagu
!!!
!!!
!!!
Fjärdblekorna
!!!
!!!
!!!
Fjärdkobbarna
!!!
!!!
!!!
Fjärdskär, Nagu
!!!
!!!
!!!
Fladagrundet, Nagu
!!!
!!!
!!!
Flakaskär, Nagu
!!!
!!!
!!!
Flatgadden, Nagu
!!!
!!!
!!!
Flatgrundet, Nagu
!!!
!!!
!!!
Fliskläppen
!!!
!!!
!!!
Fliskobben
!!!
!!!
!!!
Frukostgrund
!!!
!!!
!!!
Fur-Birsskär
!!!
!!!
!!!
Galtarna, Nagu
!!!
!!!
!!!
Getskärs grundet
!!!
!!!
!!!
Gladagrundet
!!!
!!!
!!!
Gloskär (vid Kopparholm, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Gloskären
!!!
!!!
!!!
Gommorna
!!!
!!!
!!!
Gravstenen
!!!
!!!
!!!
Grund-Horsskär
!!!
!!!
!!!
Grågrund (vid Ytterstholm, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Gråharu, Nagu
!!!
!!!
!!!
Gråharun (vid Brännskär, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Gråharun (vid Ytterstholm, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Gråharuna, Nagu
!!!
!!!
!!!
Gråkläpp grynnorna
!!!
!!!
!!!
Gråkläppen
!!!
!!!
!!!
Grålandet (vid Boskär, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Gråskär (nordväst om Borstö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Gråskären, Nagu
!!!
!!!
!!!
Gråsö
!!!
!!!
!!!
Gräggholm
!!!
!!!
!!!
Gräsgrunden, Nagu
!!!
!!!
!!!
Gräsgrundet, Nagu
!!!
!!!
!!!
Gräskläppen
!!!
!!!
!!!
Gräsören, Nagu
!!!
!!!
!!!
Grötö, Nagu
!!!
!!!
!!!
Gulskär, Nagu
!!!
!!!
!!!
Gulskärs revet
!!!
!!!
!!!
Gunnkobbarna
!!!
!!!
!!!
Gymmerskär
!!!
!!!
!!!
Gåsharu kläppen
!!!
!!!
!!!
Gåsharu, Nagu
!!!
!!!
!!!
Gåsholms bådan
!!!
!!!
!!!
Gåsskären, Nagu
!!!
!!!
!!!
Gåsörarna, Nagu
!!!
!!!
!!!
Gåsören (vid Lökholm, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Gäddgloskär
!!!
!!!
!!!
Gäddgloskärs kläpparna
!!!
!!!
!!!
Gölpgrunden
!!!
!!!
!!!
Gölpkobben
!!!
!!!
!!!
Gölsören
!!!
!!!
!!!
Gömskär
!!!
!!!
!!!
Gördskär
!!!
!!!
!!!
Halfaskär, Nagu
!!!
!!!
!!!
Hallongrund (vid Högsar, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Hallongrund (vid Käldö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Hallonholm, Nagu
!!!
!!!
!!!
Halmörarna
!!!
!!!
!!!
Hamngrundet, Nagu
!!!
!!!
!!!
Hamnkläppen
!!!
!!!
!!!
Hamnskärs ören
!!!
!!!
!!!
Haraskär, Nagu
!!!
!!!
!!!
Hjortronharu gaddarna
!!!
!!!
!!!
Hjortronskärs bådan
!!!
!!!
!!!
Holmen (del av Urksor, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Hoppilot
!!!
!!!
!!!
Horsskärs kobben
!!!
!!!
!!!
Hucklot
!!!
!!!
!!!
Hummelholm (vid Vandrock, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Hundskärs kobben
!!!
!!!
!!!
Hylkeenkloppi
!!!
!!!
!!!
Hålskärs ören
!!!
!!!
!!!
Häggrundet, Nagu
!!!
!!!
!!!
Härbärgskläppen
!!!
!!!
!!!
Härilot
!!!
!!!
!!!
Hässjeholm (vid Brännskär, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Hässjeholm (vid Pensar, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Hässjeholmen, Nagu
!!!
!!!
!!!
Hästharu bådan
!!!
!!!
!!!
Hästharun (vid Bodö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Höga Medskär och Rödgrund
!!!
!!!
!!!
Höga Sundskär, Nagu
!!!
!!!
!!!
Höggadden (vid Stenskär, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Höggadden (vid Ådön, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Högharu, Nagu
!!!
!!!
!!!
Högharun, Nagu
!!!
!!!
!!!
Högkobben (vid Ytterstholm, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Högkobben (vid Ådön, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Högskär (vid Boskär, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Högskär (vid Stenskär, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Högör
!!!
!!!
!!!
Innerören
!!!
!!!
!!!
Isakasgrundet
!!!
!!!
!!!
Jungfruhamn
!!!
!!!
!!!
Junskils grundet
!!!
!!!
!!!
Jusar
!!!
!!!
!!!
Jussholmen
!!!
!!!
!!!
Järngrundet, Nagu
!!!
!!!
!!!
Järvskär
!!!
!!!
!!!
Jäämäluoto
!!!
!!!
!!!
Kaiplot
!!!
!!!
!!!
Kaitgrundet
!!!
!!!
!!!
Kaldorna
!!!
!!!
!!!
Kalskär (vid Borstö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Kalskär (vid Kirjais, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Kalskärs kobben
!!!
!!!
!!!
Kalvgrundet, Nagu
!!!
!!!
!!!
Kalvholm, Nagu
!!!
!!!
!!!
Kalvörarna
!!!
!!!
!!!
Kaskis, Nagu
!!!
!!!
!!!
Kaskisgrundet
!!!
!!!
!!!
Kaslot
!!!
!!!
!!!
Katavaluoto, Nagu
!!!
!!!
!!!
Kattilot
!!!
!!!
!!!
Kilholm
!!!
!!!
!!!
Killingholm (vid Nötö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Kiningholm
!!!
!!!
!!!
Kivikari, Nagu
!!!
!!!
!!!
Klappträet
!!!
!!!
!!!
Kläpparna, Nagu
!!!
!!!
!!!
Kläppen (vid Borstö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Kläppen (vid Kirjais, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Klöttret
!!!
!!!
!!!
Klöverharu
!!!
!!!
!!!
Klöverharun
!!!
!!!
!!!
Knektkobb
!!!
!!!
!!!
Knivkärs bådan
!!!
!!!
!!!
Knivlägnan
!!!
!!!
!!!
Ko-Birsskär
!!!
!!!
!!!
Kobbharun
!!!
!!!
!!!
Koholm, Nagu
!!!
!!!
!!!
Koirankari, Nagu
!!!
!!!
!!!
Kolkankarit
!!!
!!!
!!!
Konungskär
!!!
!!!
!!!
Konungskärs harun
!!!
!!!
!!!
Konungskärs kobben
!!!
!!!
!!!
Korpholm, Nagu
!!!
!!!
!!!
Korpskär (vid Stenskär, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Korpskär (vid Trunsö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Korslägnarna
!!!
!!!
!!!
Korsskär, Nagu
!!!
!!!
!!!
Korsörarna, Nagu
!!!
!!!
!!!
Kortholmen
!!!
!!!
!!!
Korvet, Nagu
!!!
!!!
!!!
Korvören, Nagu
!!!
!!!
!!!
Koum holmen
!!!
!!!
!!!
Krabbholm
!!!
!!!
!!!
Kristinaklippan
!!!
!!!
!!!
Kråkholmsgrundet
!!!
!!!
!!!
Kråkskär (norr om Kopparholm, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Kråkskär (öster om Kopparholm, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Kråkskärs harun
!!!
!!!
!!!
Kråkskärs ören
!!!
!!!
!!!
Kuddholmarna
!!!
!!!
!!!
Kumlena
!!!
!!!
!!!
Kummelskär, Nagu
!!!
!!!
!!!
Kummelskären (nordost om Trunsö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Kummelskären (sydost om Trunsö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Kunilot
!!!
!!!
!!!
Kuusis grynnan
!!!
!!!
!!!
Kvarnören, Nagu
!!!
!!!
!!!
Kvessören
!!!
!!!
!!!
Kyrkkläpparna
!!!
!!!
!!!
Kyrkogårdsgrundet
!!!
!!!
!!!
Kålskär, Nagu
!!!
!!!
!!!
Kåmsor
!!!
!!!
!!!
Käringbärigrundet
!!!
!!!
!!!
Käringgrund
!!!
!!!
!!!
Käringholm, Nagu
!!!
!!!
!!!
Käringmössan
!!!
!!!
!!!
Käringskär
!!!
!!!
!!!
Labbgrundet
!!!
!!!
!!!
Labbharu
!!!
!!!
!!!
Labbharu bådan
!!!
!!!
!!!
Labbskär (vid Borstö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Labbskär (vid Lökholm, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Ladilotarna
!!!
!!!
!!!
Ladugrundet
!!!
!!!
!!!
Lammasluoto, Nagu
!!!
!!!
!!!
Lammklobbarna
!!!
!!!
!!!
Lammören, Nagu
!!!
!!!
!!!
Langeskär
!!!
!!!
!!!
Laxgrundet, Nagu
!!!
!!!
!!!
Laxkobben
!!!
!!!
!!!
Lederskär (vid Kopparholm, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Lederskär (vid Ådön, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Lepon
!!!
!!!
!!!
Likholm, Nagu
!!!
!!!
!!!
Lilla Bergskär, Nagu
!!!
!!!
!!!
Lilla Bocken, Nagu
!!!
!!!
!!!
Lilla Bårnholm
!!!
!!!
!!!
Lilla Ejskär
!!!
!!!
!!!
Lilla Gloskär, Nagu
!!!
!!!
!!!
Lilla Gråbotet
!!!
!!!
!!!
Lilla Gåsskär, Nagu
!!!
!!!
!!!
Lilla Hamnholmen, Nagu
!!!
!!!
!!!
Lilla Hundskär
!!!
!!!
!!!
Lilla Kalskär
!!!
!!!
!!!
Lilla Killskär
!!!
!!!
!!!
Lilla Klobbskär
!!!
!!!
!!!
Lilla Klobbskärs grundet
!!!
!!!
!!!
Lilla Kråkskär, Nagu
!!!
!!!
!!!
Lilla Kuusis
!!!
!!!
!!!
Lilla Ljuskobben
!!!
!!!
!!!
Lilla Nässelgrundet
!!!
!!!
!!!
Lilla Paukutgrundet
!!!
!!!
!!!
Lilla Porslan
!!!
!!!
!!!
Lilla Rilot
!!!
!!!
!!!
Lilla Salskär (vid Berghamn, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Lilla Salskär (vid Trunsö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Lilla Stenskär, Nagu
!!!
!!!
!!!
Lilla Stubbskär
!!!
!!!
!!!
Lilla Styrholm
!!!
!!!
!!!
Lilla Sådik
!!!
!!!
!!!
Lilla Tamenkant
!!!
!!!
!!!
Lilla Tommosskär
!!!
!!!
!!!
Lilla Träskholm
!!!
!!!
!!!
Lilla Vitharun
!!!
!!!
!!!
Lilla Äggskär (vid Själö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Lilla Äggskär (vid Öjen, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Lillandet (vid Nötö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Lillhällen, Nagu
!!!
!!!
!!!
Lillhälpen
!!!
!!!
!!!
Lillklobben, Nagu
!!!
!!!
!!!
Lillkvivas
!!!
!!!
!!!
Lillön (vid Borstö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Limpkobben
!!!
!!!
!!!
Limskär, Nagu
!!!
!!!
!!!
Liniholm
!!!
!!!
!!!
Linuskärs örarna
!!!
!!!
!!!
Lisagrund
!!!
!!!
!!!
Lisas grund
!!!
!!!
!!!
Ljungharun
!!!
!!!
!!!
Ljuskläppen, Nagu
!!!
!!!
!!!
Ljuskobbarna
!!!
!!!
!!!
Ljuskobben, Nagu
!!!
!!!
!!!
Lockören
!!!
!!!
!!!
Lotan (norr om Borstö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Lotan (söder om Borstö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Lusklot
!!!
!!!
!!!
Lutgrund
!!!
!!!
!!!
Låga Sundskär
!!!
!!!
!!!
Låggrundet, Nagu
!!!
!!!
!!!
Långgadden
!!!
!!!
!!!
Långgrund, Nagu
!!!
!!!
!!!
Långgrundet (vid Själö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Långgrundet (vid Ytterstholm, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Långharu, Nagu
!!!
!!!
!!!
Långkläpp revet
!!!
!!!
!!!
Långkläpparna, Nagu
!!!
!!!
!!!
Långskär (vid Borstö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Långskär (vid Kopparholm, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Långskär (vid Myggskärsfjärden, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Långskär (vid Trunsö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Långskäret, Nagu
!!!
!!!
!!!
Långvarpet
!!!
!!!
!!!
Långö kobben
!!!
!!!
!!!
Långören (sydväst om Trunsö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Långören (söder om Stenskär, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Långören (vid Borstö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Långören (vid Sorpo, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Långören (vid Stenskär, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Långören (öster om Trunsö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Långörs harun
!!!
!!!
!!!
Långörs revet
!!!
!!!
!!!
Lånholm, Nagu
!!!
!!!
!!!
Länsikari, Nagu
!!!
!!!
!!!
Länsmansgrunden
!!!
!!!
!!!
Lökgrundet (vid Innamo, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Lökskär, Nagu
!!!
!!!
!!!
Lössandarna
!!!
!!!
!!!
Maggasgrundet
!!!
!!!
!!!
Majholmen, Nagu
!!!
!!!
!!!
Marskär (vid Grötö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Marskär (vid Trunsö, Nagu)
!!!
!!!
!!!
Matinkari, Nagu