Wikipedia Page View Stats 2020-04-17 07:12 for the period 2020-02-17--2020-04-16 (60 days)

Närpes

Svenska

Finska

Engelska

Tyska

1. Kategori:Närpes (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Närpes
Övermark
!!!
!!!
!!!
Kategori:Närpes
!!!
Risnästräsket
!!!
!!!
!!!
Finby, Närpes stad
!!!
!!!
!!!
Närpes kyrka
!!!
!!!
Nämpnäs
!!!
!!!
!!!
Närpes församling
!!!
!!!
Hinjärv
!!!
!!!
Norrnäs, Närpes
!!!
!!!
!!!
Kåtnäs
!!!
!!!
!!!
Svenska Österbottens folkakademi
!!!
!!!
!!!
Gåshällan
!!!
!!!
!!!
Närpes teater
!!!
!!!
!!!
Pörtoms kyrka
!!!
!!!
Sydbottenbanan
!!!
!!!
Övermarks kyrka
!!!
!!!
!!!
Tjärlax
!!!
!!!
!!!
Helenelund, Närpes
!!!
!!!
!!!
Övermarks församling
!!!
!!!
!!!
Frönäs
!!!
!!!
!!!
Ahlholm
!!!
!!!
!!!
Västerfjärden (sjö i Närpes, Österbotten)
!!!
!!!
!!!
Kategori:Personer från Närpes
!!!
!!!
Berga, Närpes kommun
!!!
!!!
!!!
Risnäsmossen
!!!
!!!
!!!
Närpes gymnasium
!!!
!!!
!!!
Saltjärvträsket
!!!
!!!
!!!
Älgmossen
!!!
!!!
!!!
Kategori:Öar i Närpes
!!!
!!!
!!!
Storön, Närpes
!!!
!!!
!!!
Kategori:Pörtom
!!!
!!!
!!!
Närpes Kraft
!!!
!!!
NTM
!!!
!!!
!!!
Robert Sands Järnväg
!!!
!!!
!!!
Eskilsön lossi
!!!
!!!
!!!
Närpiönjoki
!!!
!!!
Syd-Österbotten
!!!
!!!
Luettelo Närpiön julkisista taideteoksista ja muistomerkeistä
!!!
!!!
!!!
Närpiön vaakuna
!!!
!!!
!!!
Närpes Nybro
!!!
!!!
!!!
Närpes Spelmansgille
!!!
!!!
!!!
Luokka:Närpiön kaupunginvaltuutetut
!!!
!!!
!!!
Kaskö Tidning
!!!
!!!
!!!
Luokka:Ylimarkku
!!!
!!!
!!!
Luokka:Pirttikylä
!!!
!!!
!!!
Luokka:Närpiön liikenne
!!!
!!!
!!!
Luokka:Närpiön rakennukset ja rakennelmat
!!!
!!!
!!!

2. Kategori:Personer från Närpes (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Stefan Ingves
!!!
Ole Norrback
Frank Mangs
!!!
!!!
Ralf Långbacka
!!!
!!!
Johan Storgård
!!!
!!!
Dani Strömbäck
!!!
!!!
!!!
Fredrik Lång
!!!
!!!
Ulrika Bengts
!!!
!!!
Arvid Nordin
!!!
!!!
Helmer Tegengren
!!!
!!!
Jonathan Åstrand
!!!
Leif Groop
!!!
!!!
Egnar Holmström
!!!
!!!
!!!
Boris Sjöberg
!!!
!!!
Hans-Erik Lindqvist
!!!
!!!
Axel Kempe
!!!
!!!
Georg Backlund
!!!
!!!
Oscar Bengts
!!!
!!!
Tor Krook
!!!
!!!
Sheila Snickars
!!!
!!!
!!!
Roy Michelson
!!!
!!!
!!!
Oskar Nix
!!!
!!!
Carl Bengts
!!!
Karl Eneberg
!!!
!!!
Waldemar Eneberg
!!!
!!!
Fredrik Östring
!!!
!!!
Kategori:Personer från Närpes
!!!
!!!
Henrik Sundblad
!!!
!!!
!!!
Johan Jakob Östring
!!!
!!!
Iwar Nordlund
!!!
!!!
!!!

3. Kategori:Pörtom (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Pörtom
!!!
Pörtoms kyrka
!!!
!!!
Ahlholm
!!!
!!!
!!!
Berga, Närpes kommun
!!!
!!!
!!!
Pörtoms församling
!!!
!!!
!!!
Kategori:Pörtom
!!!
!!!
!!!

4. Kategori:Öar i Närpes (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Gubbstenen
!!!
!!!
!!!
Börsskäret, Närpes
!!!
!!!
!!!
Eskö
!!!
!!!
!!!
Baddaren
!!!
!!!
!!!
Grytskäret
!!!
!!!
!!!
Fisen
!!!
!!!
!!!
Hällorna
!!!
!!!
!!!
Blacksögrundet
!!!
!!!
!!!
Hundholmen
!!!
!!!
!!!
Jåp
!!!
!!!
!!!
Märigrund
!!!
!!!
!!!
Öberget
!!!
!!!
!!!
Kaldonskär
!!!
!!!
!!!
Stora Trutstenen
!!!
!!!
!!!
Björnarna
!!!
!!!
!!!
Erlandskäret
!!!
!!!
!!!
Hammar, Närpes
!!!
!!!
!!!
Spärrgrund
!!!
!!!
!!!
Strömmingsbådan, Närpes
!!!
!!!
!!!
Gävskäret och Hamnskäret
!!!
!!!
!!!
Järvön
!!!
!!!
!!!
Kuggsören
!!!
!!!
!!!
Ledören (vid Börsskäret, Närpes)
!!!
!!!
!!!
Lillgrynnan och Storgrynnan
!!!
!!!
!!!
Morosgrund
!!!
!!!
!!!
Sandgrynnan (vid Töjby, Närpes)
!!!
!!!
!!!
Stjärnberget
!!!
!!!
!!!
Stora Roskan
!!!
!!!
!!!
Svartöhällorna
!!!
!!!
!!!
Södra Kobblen
!!!
!!!
!!!
Kategori:Öar i Närpes
!!!
!!!
!!!
Abborrströmshällorna
!!!
!!!
!!!
Brotten
!!!
!!!
!!!
Elieberg
!!!
!!!
!!!
Fågelgrynnan
!!!
!!!
!!!
Fälgrundreveln
!!!
!!!
!!!
Gloppbergen
!!!
!!!
!!!
Granskäret, Närpes
!!!
!!!
!!!
Grenakobban
!!!
!!!
!!!
Grisselstenarna
!!!
!!!
!!!
Grisselstenskobban
!!!
!!!
!!!
Holmsgrynnan
!!!
!!!
!!!
Horsstenarna och Långgrund
!!!
!!!
!!!
Hästskäret, Närpes
!!!
!!!
!!!
Högskäret, Närpes
!!!
!!!
!!!
Kompassgrynnan
!!!
!!!
!!!
Ledören (vid Pjelax, Närpes)
!!!
!!!
!!!
Lilla Ledgrund
!!!
!!!
!!!
Lilla Trutstenen
!!!
!!!
!!!
Långören, Närpes
!!!
!!!
!!!
Norra Flatskäret (vid Norrnäs, Närpes)
!!!
!!!
!!!
Rörgrynnor
!!!
!!!
!!!
Slantstenen
!!!
!!!
!!!
Smedens bådan
!!!
!!!
!!!
Smultrongrynnan, Närpes
!!!
!!!
!!!
Stora Ledgrund
!!!
!!!
!!!
Stora Murgrund
!!!
!!!
!!!
Storskatkobban
!!!
!!!
!!!
Storstenen
!!!
!!!
!!!
Storökobban
!!!
!!!
!!!
Svartgrynnan (vid Långviken, Närpes)
!!!
!!!
!!!
Svartgrynnan (vid Nämpnäs, Närpes)
!!!
!!!
!!!
Svartögrynnan
!!!
!!!
!!!
Svartön, Närpes
!!!
!!!
!!!
Svärdsgrund
!!!
!!!
!!!
Södra Flatskäret
!!!
!!!
!!!
Trutören (vid Grytskäret, Närpes)
!!!
!!!
!!!
Tärngrynnan, Närpes
!!!
!!!
!!!
Ugglan, Närpes
!!!
!!!
!!!
Utstenarna (vid Storskatan, Närpes)
!!!
!!!
!!!
Vackergrund, Närpes
!!!
!!!
!!!
Vattbådan
!!!
!!!
!!!
Vilargrynnan
!!!
!!!
!!!
Ytterstgrund, Närpes
!!!
!!!
!!!
Ängsön, Närpes
!!!
!!!
!!!
Aliklobben
!!!
!!!
!!!
Aliklobbsbådan
!!!
!!!
!!!
Apoteket, Närpes
!!!
!!!
!!!
Armgrund
!!!
!!!
!!!
Barkaren
!!!
!!!
!!!
Basuln
!!!
!!!
!!!
Bengsgrund
!!!
!!!
!!!
Benören
!!!
!!!
!!!
Björkgrynnan
!!!
!!!
!!!
Björkholmen och Snärholmen
!!!
!!!
!!!
Blacken, Närpes
!!!
!!!
!!!
Bondgrynnan
!!!
!!!
!!!
Bordsändsberget
!!!
!!!
!!!
Brottgrynnan, Närpes
!!!
!!!
!!!
Bullerkobban
!!!
!!!
!!!
Bulten, Närpes
!!!
!!!
!!!
Buskgrund
!!!
!!!
!!!
Båtgrund, Närpes
!!!
!!!
!!!
Börsskärs grund
!!!
!!!
!!!
Djupvikgrundet
!!!
!!!
!!!
Dragbådan
!!!
!!!
!!!
Dragstenen
!!!
!!!
!!!
Duvarkobban
!!!
!!!
!!!
Dyngbergen
!!!
!!!
!!!
Enskärsberget
!!!
!!!
!!!
Enskärsbådan
!!!
!!!
!!!
Fjällryggarna
!!!
!!!
!!!
Fjärdsgrund, Närpes
!!!
!!!
!!!
Fjärdsklobbarna
!!!
!!!
!!!
Fjärdsstenarna
!!!
!!!
!!!
Fotgrund
!!!
!!!
!!!
Giftarsöarna
!!!
!!!
!!!
Gråbådan
!!!
!!!
!!!
Gråstenarna
!!!
!!!
!!!
Gävskärskobborna
!!!
!!!
!!!
Hamnbulten
!!!
!!!
!!!
Hargrynnan
!!!
!!!
!!!
Häbbersdörren
!!!
!!!
!!!
Hälsingbulten
!!!
!!!
!!!
Häran, Närpes
!!!
!!!
!!!
Högkobban (vid Storskatan, Närpes)
!!!
!!!
!!!
Högkobban (vid Storön, Närpes)
!!!
!!!
!!!
Högkobbracklet
!!!
!!!
!!!
Ivarsbådarna
!!!
!!!
!!!
Ivarshällorna
!!!
!!!
!!!
Jaktgrynnan
!!!
!!!
!!!
Jåpasbådan
!!!
!!!
!!!
Kalhamnskobborna
!!!
!!!
!!!
Kallan, Närpes
!!!
!!!
!!!
Kallbådan, Närpes
!!!
!!!
!!!
Karklobben
!!!
!!!
!!!
Kavelgrynnan
!!!
!!!
!!!
Klobbskäret, Närpes
!!!
!!!
!!!
Klobbskärsgrynnorna
!!!
!!!
!!!
Klobbören, Närpes
!!!
!!!
!!!
Knappelgrund
!!!
!!!
!!!
Knivskidan
!!!
!!!
!!!
Kobbelkallarna
!!!
!!!
!!!
Kobblen
!!!
!!!
!!!
Konngrynnorna
!!!
!!!
!!!
Krokokobben
!!!
!!!
!!!
Kroppangrund
!!!
!!!
!!!
Kullerbådarna
!!!
!!!
!!!
Lappbådan
!!!
!!!
!!!
Ledberget
!!!
!!!
!!!
Ledgrundsbådan
!!!
!!!
!!!
Lilla Murgrund
!!!
!!!
!!!
Ljusgrund, Närpes
!!!
!!!
!!!
Ljusgrundskobban
!!!
!!!
!!!
Ljusören, Närpes
!!!
!!!
!!!
Logbottnen
!!!
!!!
!!!
Lundaskobban
!!!
!!!
!!!
Långbådkobban
!!!
!!!
!!!
Långgrynnan, Närpes
!!!
!!!
!!!
Långradden
!!!
!!!
!!!
Läklobben
!!!
!!!
!!!
Läklobbgrynnan
!!!
!!!
!!!
Lärarsbådan
!!!
!!!
!!!
Lärarsgrynnorna
!!!
!!!
!!!
Malaxberget
!!!
!!!
!!!
Manhäck
!!!
!!!
!!!
Mellanbådan, Närpes
!!!
!!!
!!!
Mellangrund, Närpes
!!!
!!!
!!!
Mellanklack
!!!
!!!
!!!
Mälören, Närpes
!!!
!!!
!!!
Nissasgrund
!!!
!!!
!!!
Norkgrundet
!!!
!!!
!!!
Norra Flatskäret (vid Storskatan, Närpes)
!!!
!!!
!!!
Norra Kobblen
!!!
!!!
!!!
Norrberget, Närpes
!!!
!!!
!!!
Norsbådan
!!!
!!!
!!!
Notgrund, Närpes
!!!
!!!
!!!
Notkobban, Närpes
!!!
!!!
!!!
Nybondören
!!!
!!!
!!!
Nätegrynnan
!!!
!!!
!!!
Nätigrund, Närpes
!!!
!!!
!!!
Ormskäret, Närpes
!!!
!!!
!!!
Orrskärsberget
!!!
!!!
!!!
Penngrund
!!!
!!!
!!!
Pråmgrynnan
!!!
!!!
!!!
Prästgrynnan
!!!
!!!
!!!
Reikaren
!!!
!!!
!!!
Remmarbergen
!!!
!!!
!!!
Ritgrund, Närpes
!!!
!!!
!!!
Rånbässen, Närpes
!!!
!!!
!!!
Rönnbusken, Närpes
!!!
!!!
!!!
Rönnskäret, Närpes
!!!
!!!
!!!
Rörgrund
!!!
!!!
!!!
Rörgrundgrynnorna
!!!
!!!
!!!
Rörgrynnan
!!!
!!!
!!!
Rövargrund
!!!
!!!
!!!
Sandgrund, Närpes
!!!
!!!
!!!
Sandgrynnan (vid Nämpnäs, Närpes)
!!!
!!!
!!!
Själhattaberget
!!!
!!!
!!!
Skinnarskäret
!!!
!!!
!!!
Skitgrund, Närpes
!!!
!!!
!!!
Skitugrund
!!!
!!!
!!!
Skorvoten
!!!
!!!
!!!
Skräddarbulten
!!!
!!!
!!!
Skränmåsgrynnorna
!!!
!!!
!!!
Skränmåsören
!!!
!!!
!!!
Skvättan, Närpes
!!!
!!!
!!!
Skötgrund, Närpes
!!!
!!!
!!!
Skötgrundskobban
!!!
!!!
!!!
Smultrongrund (vid Grytskäret, Närpes)
!!!
!!!
!!!
Smultrongrund (vid Järvön, Närpes)
!!!
!!!
!!!
Smultrongrundsbådan
!!!
!!!
!!!
Smågrund
!!!
!!!
!!!
Småkobborna
!!!
!!!
!!!
Springaren, Närpes
!!!
!!!
!!!
Springarkobban
!!!
!!!
!!!
Storgrytan
!!!
!!!
!!!
Storklack
!!!
!!!
!!!
Storskäret, Närpes
!!!
!!!
!!!
Storsvarten, Närpes
!!!
!!!
!!!
Tobakskobban
!!!
!!!
!!!
Tolvmansgrund
!!!
!!!
!!!
Trutbådan, Närpes
!!!
!!!
!!!
Trutbådhällan
!!!
!!!
!!!
Trutören (vid Tjärlax, Närpes)
!!!
!!!
!!!
Trutörsskatan
!!!
!!!
!!!
Tvåstenarna
!!!
!!!
!!!
Uljensgrund
!!!
!!!
!!!
Utbådan
!!!
!!!
!!!
Utgrynnorna, Närpes
!!!
!!!
!!!
Utstenarna (vid Storskäret, Närpes)
!!!
!!!
!!!
Utterstenarna, Närpes
!!!
!!!
!!!
Vabb
!!!
!!!
!!!
Vargskäret, Närpes
!!!
!!!
!!!
Vihuberget
!!!
!!!
!!!
Vilhelms grynnan
!!!
!!!
!!!
Väktarkobban
!!!
!!!
!!!
Västnölestgrund
!!!
!!!
!!!
Västra Ljusören
!!!
!!!
!!!
Västra Långbådan
!!!
!!!
!!!
Ådbådan
!!!
!!!
!!!
Ålbådan
!!!
!!!
!!!
Äggrund
!!!
!!!
!!!
Äggrundskobban
!!!
!!!
!!!
Ängsögrundet
!!!
!!!
!!!
Ängsöstenen
!!!
!!!
!!!
Österstgrund
!!!
!!!
!!!
Österören, Närpes
!!!
!!!
!!!
Östra Ljusören
!!!
!!!
!!!
Östsynnerstgrund, Närpes
!!!
!!!
!!!

5. Luokka:Pirttikylä (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Pirttikylän siltaturma
!!!
!!!
!!!
Bergan lasitehdas
!!!
!!!
!!!
Pirttikylän vaakuna
!!!
!!!
!!!
Racklen jätinkirkko
!!!
!!!
!!!
Luokka:Pirttikylä
!!!
!!!
!!!

6. Luokka:Ylimarkku (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Ylimarkku
!!!
!!!
!!!
Ylimarkun kirkko
!!!
!!!
!!!
Luokka:Ylimarkun kunnanvaltuutetut
!!!
!!!
!!!
Ylimarkun vaakuna
!!!
!!!
!!!
Luokka:Ylimarkku
!!!
!!!
!!!

7. Luokka:Ylimarkun kunnanvaltuutetut (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Johan Franzén (poliitikko)
!!!
!!!
Luokka:Ylimarkun kunnanvaltuutetut
!!!
!!!
!!!

8. Luokka:Närpiön kaupunginvaltuutetut (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Anders Norrback
!!!
!!!
Ulla-Maj Wideroos
!!!
!!!
Albert Brommels
!!!
!!!
K. J. Wenman
!!!
!!!
!!!
Luokka:Närpiön kaupunginvaltuutetut
!!!
!!!
!!!

9. Luokka:Närpiön liikenne (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Kantatie 67
!!!
!!!
!!!
Yhdystie 6761
!!!
!!!
!!!
Luokka:Närpiön liikenne
!!!
!!!
!!!

10. Luokka:Närpiön rakennukset ja rakennelmat (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Ylimarkun kirkko
!!!
!!!
!!!
Mosedal
!!!
!!!
!!!
Bergan lasitehdas
!!!
!!!
!!!
Luokka:Närpiön rakennukset ja rakennelmat
!!!
!!!
!!!

Wikipedia-analys utförd av projekt Projekt Fredrika r.f. www.projektfredrika.fi