Wikipedia Page View Stats 2020-04-17 07:43 for the period 2020-02-17--2020-04-16 (60 days)

Mala

Svenska

Finska

Engelska

Tyska

1. Kategori:Malax (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Malax
Bergö, Malax
!!!
!!!
Strömmingsbådan
!!!
!!!
!!!
Malax kyrka
!!!
!!!
Rönnskärs båk
!!!
!!!
!!!
Grodträsket
!!!
!!!
!!!
Majorsträsket
!!!
!!!
!!!
Långbacka
!!!
!!!
Malax församling
!!!
!!!
Bergö församling
!!!
!!!
Petalax kyrka
!!!
!!!
Nyby, Malax kommun
!!!
!!!
!!!
Bergö kyrka
!!!
!!!
Kategori:Malax
!!!
Malax å
!!!
!!!
!!!
Unjärv
!!!
!!!
!!!
Mamreträsket
!!!
!!!
!!!
Träskmossen
!!!
!!!
!!!
Lillträsket (sjö i Finland, Österbotten)
!!!
!!!
!!!
Lisansjön
!!!
!!!
!!!
Nojärvsträsket
!!!
!!!
!!!
Kategori:Personer från Malax
!!!
!!!
Kackurpottarna
!!!
!!!
!!!
Norrskärshålet
!!!
!!!
!!!
Kategori:Kvarken
!!!
!!!
!!!
Nörrströmmen
!!!
!!!
!!!
Rankelösundet
!!!
!!!
!!!
Kategori:Petalax
!!!
!!!
!!!
Kategori:Öar i Malax
!!!
!!!
!!!
Kategori:Pörtom
!!!
!!!
!!!
Maalahden vaakuna
!!!
!!!
!!!
Luettelo Maalahden julkisista taideteoksista ja muistomerkeistä
!!!
!!!
!!!
Maalahden seurakuntayhtymä
!!!
!!!
!!!
Luokka:Petolahti
!!!
!!!
!!!
Luokka:Maalahden rakennukset ja rakennelmat
!!!
!!!
!!!
Rönnskärin saariryhmä
!!!
!!!
!!!
Luokka:Bergö
!!!
!!!
!!!
Luokka:Maalahden kunnanvaltuutetut
!!!
!!!
!!!
Luokka:Maalahden liikenne
!!!
!!!
!!!

2. Kategori:Kvarken (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Kvarken
Holmöarna
!!!
!!!
Norrbyskär
!!!
Kategori:Finländska öar i Kvarken
!!!
!!!
!!!
Bonden
!!!
!!!
!!!
Sydostbrotten (fyr)
!!!
!!!
!!!
Kvarkenregionen
!!!
!!!
!!!
Kvarkenrådet
!!!
!!!
!!!
Sydostbrotten
!!!
!!!
!!!
Kategori:Höga kusten/Kvarkens skärgård
!!!
!!!
!!!
Replotfjärden
!!!
!!!
!!!
Kategori:Kvarken
!!!
!!!
!!!

3. Kategori:Finländska öar i Kvarken (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Kategori:Finländska öar i Kvarken
!!!
!!!
!!!
Stubben
!!!
!!!
!!!
Valsörarna
!!!
Köklot
!!!
!!!
Furuklobben, Malax
!!!
!!!
!!!
Hallongrund (vid Panike, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Hansan, Malax
!!!
!!!
!!!
Gubbgrund
!!!
!!!
!!!
Gubbgrynnorna
!!!
!!!
!!!
Gubbisgrynnan
!!!
!!!
!!!
Helsinggrund
!!!
!!!
!!!
Mickelsörarna
!!!
!!!
Norrskär, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Smulterö
!!!
!!!
Påven, Vörå
!!!
!!!
!!!
Oxkangar
!!!
!!!
!!!
Kvimo
!!!
!!!
!!!
Särkimo
!!!
!!!
!!!
Österö, Vörå
!!!
!!!
!!!
Västerö
!!!
!!!
!!!
Ritgrund
!!!
!!!
Kymanholmsörarna
!!!
!!!
!!!
Torpargrund, Vasa
!!!
!!!
!!!
Utgrynnan
!!!
!!!
!!!
Molpehällorna
!!!
!!!
!!!
Storkallan, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Caprera, Vasa
!!!
!!!
!!!
Bergögaddarna
!!!
!!!
!!!
Strömmingsbådan, Malax
!!!
!!!
!!!
Jöusan
!!!
!!!
!!!
Långskäret, Vasa
!!!
!!!
!!!
Skiten
!!!
!!!
!!!
Skutskär, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Bengtskäret och Revlarna
!!!
!!!
!!!
Kallan, Malax
!!!
!!!
!!!
Långgrynnan (vid Bergögaddarna, Malax)
!!!
!!!
!!!
Matmor
!!!
!!!
!!!
Börsskäret, Korsnäs
!!!
!!!
!!!
Hällkallan
!!!
!!!
!!!
Korsören (norr om Replot, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Lisa Bom
!!!
!!!
!!!
Sandö, Vasa
!!!
!!!
!!!
Östra Norrskär
!!!
!!!
!!!
Algrund (vid Kronvik, Vasa)
!!!
!!!
!!!
Gräsbådan (i Revöfjärden, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Hylpet
!!!
!!!
!!!
Hästen, Vörå
!!!
!!!
!!!
Keskar
!!!
!!!
!!!
Olsön
!!!
!!!
!!!
Storskäret, Malax
!!!
!!!
!!!
Storstens lillgrund
!!!
!!!
!!!
Apoteket, Vasa
!!!
!!!
!!!
Björkö skärgård
!!!
!!!
!!!
Ensten, Österbotten
!!!
!!!
!!!
Hopen, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Kråknäsgrunden
!!!
!!!
!!!
Malaxkallan
!!!
!!!
Storsanden
!!!
!!!
Storskär, Vasa
!!!
!!!
!!!
Äspskäret, Vasa
!!!
!!!
!!!
Alen, Vasa
!!!
!!!
!!!
Björkarna
!!!
!!!
!!!
Finngrundet, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Fårörarna
!!!
!!!
!!!
Granskär, Vasa
!!!
!!!
Grötholmen, Vörå
!!!
!!!
!!!
Harapois
!!!
!!!
!!!
Hippon
!!!
!!!
!!!
Kyrkan, Vörå
!!!
!!!
!!!
Nagelskär, Vasa
!!!
!!!
!!!
Norra Heplotan
!!!
!!!
!!!
Sillbådan (i Revöfjärden, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Sillgrund, Malax
!!!
!!!
!!!
Strömmingsgrynnan, Malax
!!!
!!!
!!!
Talgön
!!!
!!!
!!!
Trimbådan
!!!
!!!
!!!
Alholmen (vid Kaitsor, Vörå)
!!!
!!!
!!!
Annskäret
!!!
!!!
!!!
Branten
!!!
!!!
!!!
Brådan
!!!
!!!
!!!
Båtslaget
!!!
!!!
!!!
Dalströmmas bådan
!!!
!!!
!!!
Domarskäret
!!!
!!!
!!!
Dömansskärs kubborna
!!!
!!!
!!!
Flaggan
!!!
!!!
!!!
Frettagrund
!!!
!!!
!!!
Furuskärs Långgrynnan
!!!
!!!
!!!
Fårskärbådan
!!!
!!!
!!!
Fårskäret
!!!
!!!
!!!
Gingergrund
!!!
!!!
!!!
Gingergrundsbådan
!!!
!!!
!!!
Gull, Korsnäs
!!!
!!!
!!!
Gåsberget, Malax
!!!
!!!
!!!
Halsön, Korsnäs
!!!
!!!
!!!
Harrbådan, Malax
!!!
!!!
!!!
Hästryggen
!!!
!!!
!!!
Jonkan
!!!
!!!
!!!
Klobbhällan
!!!
!!!
!!!
Kopparfuruskär
!!!
!!!
!!!
Laip
!!!
!!!
!!!
Lillsten (i Märaströmmen, Malax)
!!!
!!!
!!!
Majorsgrund
!!!
!!!
!!!
Mosan
!!!
!!!
!!!
Ryssgrynnan, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Ryssgrynnan, Korsnäs
!!!
!!!
!!!
Rödgrynnorna
!!!
!!!
!!!
Rönnskäret, Vasa
!!!
!!!
!!!
Sillbådan (vid Norra Vallgrund, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Skinnarslandet
!!!
!!!
!!!
Skäran
!!!
!!!
!!!
Slåttskäret och Rönnskäret
!!!
!!!
!!!
Snärörarna
!!!
!!!
!!!
Stora Slätgrund
!!!
!!!
!!!
Storbådan (Valsörarna, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Storbådan, Vasa
!!!
!!!
!!!
Storgrynnan (i Skinnarfjärden, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Storskrakan
!!!
!!!
!!!
Storskär, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Strömmingsgrynnorna
!!!
!!!
!!!
Synnerstören
!!!
!!!
!!!
Söderskäret, Malax
!!!
!!!
!!!
Södra Kvarnskäret
!!!
!!!
!!!
Tallholmen, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Värlax
!!!
!!!
!!!
Alskäret, Vasa
!!!
!!!
!!!
Björkören (del av Olsön, Malax)
!!!
!!!
!!!
Bockören, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Boskäret
!!!
!!!
!!!
Bredskäret, Korsnäs
!!!
!!!
!!!
Bredören, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Båtgrund, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Båtskäret, Vasa
!!!
!!!
!!!
Bässören (vid Panike, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Dersiskärs grynnan
!!!
!!!
!!!
Dersörarna
!!!
!!!
!!!
Fjärdsgrundet
!!!
!!!
!!!
Fjärdskäret, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Fläsket (Norra Kvarken)
!!!
!!!
!!!
Furuskäret, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Furuskäret, Vasa
!!!
!!!
!!!
Furuskärsrevet
!!!
!!!
!!!
Fågelgrynnorna
!!!
!!!
!!!
Garrörs grunden
!!!
!!!
!!!
Getbådan, Vasa
!!!
!!!
!!!
Gloskäret, Vasa
!!!
!!!
!!!
Granskärs ören, Vasa
!!!
!!!
!!!
Granör grynnan
!!!
!!!
!!!
Grenogbådan
!!!
!!!
!!!
Grisselskäret
!!!
!!!
!!!
Grisselören, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Gråsjälsörarna
!!!
!!!
!!!
Grötskäret, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Gåsgrund, Vasa
!!!
!!!
!!!
Hamngrundet, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Hermansbådan
!!!
!!!
!!!
Hingsmasören
!!!
!!!
!!!
Hummelör
!!!
!!!
!!!
Hällgrund
!!!
!!!
!!!
Högbådan, Vasa
!!!
!!!
!!!
Kaffebådan
!!!
!!!
!!!
Kalkbådan (vid Lappörarna, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Kalvskinnsgrund
!!!
!!!
!!!
Kalvskärs grynnorna
!!!
!!!
!!!
Knipan (ö i Finland)
!!!
!!!
!!!
Kolvlanisören
!!!
!!!
!!!
Laipet
!!!
!!!
!!!
Lilla Svartbådan, Vasa
!!!
!!!
!!!
Lilla Tippagrund
!!!
!!!
!!!
Lillgrynnan (i Norrifjärden, Korsnäs)
!!!
!!!
!!!
Lillsten (i Skäriströmmen, Malax)
!!!
!!!
!!!
Lundan
!!!
!!!
!!!
Långskär, Vasa
!!!
!!!
!!!
Murkaisholmen
!!!
!!!
!!!
Märaskäret
!!!
!!!
!!!
Nisskallan
!!!
!!!
!!!
Norra Geren
!!!
!!!
!!!
Norrgrund, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Rabbet
!!!
!!!
!!!
Revet, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Ryssgrund, Vasa
!!!
!!!
!!!
Sandbanken
!!!
!!!
!!!
Segelbådan, Malax
!!!
!!!
!!!
Sikörs Björkgrund
!!!
!!!
!!!
Själören
!!!
!!!
!!!
Skrakagrund, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Skötgrund, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Slanten
!!!
!!!
!!!
Smultergrund
!!!
!!!
!!!
Stora Grisslesskäret
!!!
!!!
!!!
Stora Hamnskäret
!!!
!!!
!!!
Stora Kåtaskär
!!!
!!!
!!!
Stora Orrbådan
!!!
!!!
!!!
Stora Rörgrundsbådan
!!!
!!!
!!!
Storbådan, Korsnäs
!!!
!!!
!!!
Storgrund, Vasa
!!!
!!!
!!!
Storstenören
!!!
!!!
!!!
Strandbergasgrund
!!!
!!!
!!!
Stångören (vid Norrskat, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Svall, Korsnäs
!!!
!!!
!!!
Svanörs Långgrynnan
!!!
!!!
!!!
Svartbådan (Glopstenarna, Malax)
!!!
!!!
!!!
Svartbådan, Vasa
!!!
!!!
!!!
Svartgrynnan, Vasa och Malax
!!!
!!!
!!!
Svartörarna, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Svältbådan, Malax
!!!
!!!
!!!
Svältgrund
!!!
!!!
!!!
Sälgrund, Vörå
!!!
!!!
!!!
Södergrynnan (nordväst om Söderstenarna, Malax)
!!!
!!!
!!!
Södra Långgrynnan
!!!
!!!
!!!
Södra Mossaskär
!!!
!!!
!!!
Södra Nikersgrund
!!!
!!!
!!!
Södra Rajkbådan
!!!
!!!
!!!
Södra Skogsskäret
!!!
!!!
!!!
Tailot
!!!
!!!
!!!
Tallören, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Tavelgrund
!!!
!!!
!!!
Trasan
!!!
!!!
!!!
Ulot
!!!
!!!
!!!
Vetlot
!!!
!!!
!!!
Viddasholmen
!!!
!!!
!!!
Vithällgrund
!!!
!!!
!!!
Vättungen
!!!
!!!
!!!
Yttre Granskärsören
!!!
!!!
!!!
Äggskalet
!!!
!!!
!!!
Östra Kalvholmsgrund
!!!
!!!
!!!
Alan, Malax
!!!
!!!
!!!
Algrund, Vörå
!!!
!!!
!!!
Alholmen (vid Maxmo, Vörå)
!!!
!!!
!!!
Ankarberget
!!!
!!!
!!!
Annskärs ören
!!!
!!!
!!!
Bastskärsgrundet
!!!
!!!
!!!
Bastuholmen, Vörå
!!!
!!!
!!!
Batteriet, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Batteriudden
!!!
!!!
!!!
Benjaminsgrund
!!!
!!!
!!!
Bergbrotten
!!!
!!!
!!!
Bergbådan (vid Skinnarslandet, Malax)
!!!
!!!
!!!
Berggrund (vid Panike, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Berggrund (vid Replot, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Bergis Svanören
!!!
!!!
!!!
Bergsgrynnan
!!!
!!!
!!!
Biggostenen
!!!
!!!
!!!
Bildören
!!!
!!!
!!!
Björkbådan
!!!
!!!
!!!
Blåbärsgrund, Vasa
!!!
!!!
!!!
Boskär, Vasa
!!!
!!!
!!!
Bredgrynnan (vid Trutören, Malax)
!!!
!!!
!!!
Brändreveln
!!!
!!!
!!!
Bullergrund, Vasa
!!!
!!!
!!!
Bygrundet
!!!
!!!
!!!
Byrkskäret
!!!
!!!
!!!
Båtslagbådan
!!!
!!!
!!!
Bärsbådan
!!!
!!!
!!!
Bässören (vid Södra Vallgrund, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Bässören (vid Värlax, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Diskbådan
!!!
!!!
!!!
Djupskäret, Vasa
!!!
!!!
!!!
Domarskär
!!!
!!!
!!!
Elisgrund
!!!
!!!
!!!
Engrund
!!!
!!!
!!!
Evasgrynnan
!!!
!!!
!!!
Fantasholmen
!!!
!!!
!!!
Finngrund
!!!
!!!
!!!
Fladagrund
!!!
!!!
!!!
Flannskären
!!!
!!!
!!!
Fletan
!!!
!!!
!!!
Fressas stenarna
!!!
!!!
!!!
Fåfängkobban
!!!
!!!
!!!
Fågelbådan
!!!
!!!
!!!
Fårborget
!!!
!!!
!!!
Fårgrynnorna
!!!
!!!
!!!
Fårörgrund
!!!
!!!
!!!
Fäliskäret
!!!
!!!
!!!
Fänisbådan, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Fänisbådan, Vörå
!!!
!!!
!!!
Fänistenen
!!!
!!!
!!!
Fänriksberget
!!!
!!!
!!!
Första grynnan
!!!
!!!
!!!
Galten och Suggan, Österbotten
!!!
!!!
!!!
Galthällan
!!!
!!!
!!!
Gammelknuven
!!!
!!!
!!!
Getbådan, Korsnäs
!!!
!!!
!!!
Getgrynnan
!!!
!!!
!!!
Gigbådan
!!!
!!!
!!!
Gistgrund
!!!
!!!
!!!
Gjusbådan
!!!
!!!
!!!
Gjusgrund, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Gjusgrund, Vasa
!!!
!!!
!!!
Gjusgrundet
!!!
!!!
!!!
Globäckbådan
!!!
!!!
!!!
Glogrunden
!!!
!!!
!!!
Gloppstenarna (i Norra Gloppet, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Gloskärsbådan
!!!
!!!
!!!
Gloören, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Gnydingen
!!!
!!!
!!!
Gorrklobben
!!!
!!!
!!!
Granbådan
!!!
!!!
!!!
Grangrund, Korsnäs
!!!
!!!
!!!
Grannasgrynnorna
!!!
!!!
!!!
Granskärsbådan
!!!
!!!
!!!
Granören (vid Södra Vallgrund, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Granörsgrynnan
!!!
!!!
!!!
Grillskäret, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Grisselbådan, Malax
!!!
!!!
!!!
Grisselbådan, Vörå
!!!
!!!
!!!
Grisselgrund
!!!
!!!
!!!
Grisselörsgrundet
!!!
!!!
!!!
Gropen, Vasa
!!!
!!!
!!!
Grundsten
!!!
!!!
!!!
Gräsbådan, Malax
!!!
!!!
!!!
Gräsgrund, Malax
!!!
!!!
!!!
Gullhällan
!!!
!!!
!!!
Hamngrund, Vörå
!!!
!!!
!!!
Hamnskärskubban
!!!
!!!
!!!
Handsgrund
!!!
!!!
!!!
Hannas-Mattas grynnan
!!!
!!!
!!!
Hannusören
!!!
!!!
!!!
Haraholmen, Vörå
!!!
!!!
!!!
Harakrankgrunden
!!!
!!!
!!!
Harrskatan
!!!
!!!
!!!
Hattbådan
!!!
!!!
!!!
Hattören
!!!
!!!
!!!
Haverkobben
!!!
!!!
!!!
Heik-Mattsören
!!!
!!!
!!!
Hermansgrynnan
!!!
!!!
!!!
Herresbådan
!!!
!!!
!!!
Herrgårdskäret
!!!
!!!
!!!
Holmen, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Holmgrund
!!!
!!!
!!!
Holmgrundsberget
!!!
!!!
!!!
Holmströmsbådan
!!!
!!!
!!!
Holmströmskan
!!!
!!!
!!!
Holster-Finnören
!!!
!!!
!!!
Holsterbådan (östra Valsörarna, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Holstergrund, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Holsterholmen
!!!
!!!
!!!
Holsterkobban
!!!
!!!
!!!
Holsterören
!!!
!!!
!!!
Holtisbådan
!!!
!!!
!!!
Holverskärsgrynnan
!!!
!!!
!!!
Horsisbådan
!!!
!!!
!!!
Hovmanör
!!!
!!!
!!!
Hummelgrund, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Häggbärsgrund
!!!
!!!
!!!
Hästgrund, Vasa
!!!
!!!
!!!
Innerbådan (vid Bergö, Malax)
!!!
!!!
!!!
Inre Torgrund
!!!
!!!
!!!
Ivankallan
!!!
!!!
!!!
Juckas lillsten
!!!
!!!
!!!
Juckasgrund
!!!
!!!
!!!
Juckasgrynnan
!!!
!!!
!!!
Järnstången
!!!
!!!
!!!
Kalasgrund
!!!
!!!
!!!
Kalholmarna
!!!
!!!
!!!
Kalvgrund, Vasa
!!!
!!!
!!!
Kalvskäret, Malax
!!!
!!!
!!!
Kikarbådan
!!!
!!!
!!!
Kimholmarna
!!!
!!!
!!!
Kisbocken
!!!
!!!
!!!
Klockarisskäret
!!!
!!!
!!!
Knivsten
!!!
!!!
!!!
Koberggrynnorna
!!!
!!!
!!!
Krokbådan, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Krokoggrynnan
!!!
!!!
!!!
Kropponbådan
!!!
!!!
!!!
Kråkan, Vasa
!!!
!!!
!!!
Kåtaören
!!!
!!!
!!!
Källskärsbådan
!!!
!!!
!!!
Kältgrund
!!!
!!!
!!!
Lappörskatsten
!!!
!!!
!!!
Larsbjörkaskär
!!!
!!!
!!!
Laxrevel kobban
!!!
!!!
!!!
Lekmorevet
!!!
!!!
!!!
Lilla Björkholmen, Vörå
!!!
!!!
!!!
Lilla Långgrund
!!!
!!!
!!!
Lilla Maja
!!!
!!!
!!!
Lilla Skadebådan
!!!
!!!
!!!
Lillholmen, Vörå
!!!
!!!
!!!
Lillsanden
!!!
!!!
!!!
Ljusgrynnan
!!!
!!!
!!!
Lobbabådan
!!!
!!!
!!!
Lågrevet
!!!
!!!
!!!
Långbådan (vid Stora Raggrund, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Långskatgrynnan
!!!
!!!
!!!
Långålen
!!!
!!!
!!!
Långören, Vasa
!!!
!!!
!!!
Långörsgrundet, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Länsmansgrynnan
!!!
!!!
!!!
Lönör
!!!
!!!
!!!
Malax revet
!!!
!!!
!!!
Malmosberget
!!!
!!!
!!!
Malskäret, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Malvättungs utgrynnan
!!!
!!!
!!!
Marknadsholmen
!!!
!!!
!!!
Mars-Mattas grynnan
!!!
!!!
!!!
Messviksgrund
!!!
!!!
!!!
Munsmo Fårskäret
!!!
!!!
!!!
Myrgrund
!!!
!!!
!!!
Natigrund
!!!
!!!
!!!
Nissen, Malax
!!!
!!!
!!!
Norderstören
!!!
!!!
!!!
Norra Skogsskäret
!!!
!!!
!!!
Norrberget (vid Norrskär, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Norrskatgrynnan, Malax
!!!
!!!
!!!
Nygrunden
!!!
!!!
!!!
Nävergrynnan
!!!
!!!
!!!
Orrbådan
!!!
!!!
!!!
Oxgrynnan
!!!
!!!
!!!
Piggrynnan (i Bergögaddarna, Malax)
!!!
!!!
!!!
Piggrynnan (vid Kallan, Malax)
!!!
!!!
!!!
Pjåsan
!!!
!!!
!!!
Predikstolen (vid Dalabacken, Nykarleby)
!!!
!!!
!!!
Pudimo
!!!
!!!
!!!
Rackelbådan
!!!
!!!
!!!
Ravlan
!!!
!!!
!!!
Remmargrynnan (vid Bredskäret, Korsnäs)
!!!
!!!
!!!
Reveln, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Revom
!!!
!!!
!!!
Rodenkiri
!!!
!!!
!!!
Rudören
!!!
!!!
!!!
Rummelören
!!!
!!!
!!!
Ryssjebådan
!!!
!!!
!!!
Rönnbuskörarna
!!!
!!!
!!!
Rönnskären, Malax
!!!
!!!
!!!
Rörbådan
!!!
!!!
!!!
Satmalot
!!!
!!!
!!!
Skuteberg
!!!
!!!
!!!
Smalan
!!!
!!!
!!!
Små Stickgrunden
!!!
!!!
!!!
Snarkan
!!!
!!!
!!!
Snysgrynnan
!!!
!!!
!!!
Sommarö grund
!!!
!!!
!!!
Sondasören
!!!
!!!
!!!
Stegelskäret
!!!
!!!
!!!
Stengrund grynnan
!!!
!!!
!!!
Stengrund, Vörå
!!!
!!!
!!!
Stenskäret (Rönnskären, Malax)
!!!
!!!
!!!
Stenskäret (vid Olsön, Malax)
!!!
!!!
!!!
Stenskärsgrundet
!!!
!!!
!!!
Stora Bergören
!!!
!!!
!!!
Stora Björkgrund
!!!
!!!
!!!
Stora Björkholmen, Vörå
!!!
!!!
!!!
Stora Bockholmen, Vörå
!!!
!!!
!!!
Stora Brändholmen
!!!
!!!
!!!
Stora Finngrund
!!!
!!!
!!!
Stora Flakaholmen
!!!
!!!
!!!
Stora Granskär, Vörå
!!!
!!!
!!!
Stora Hanklot
!!!
!!!
!!!
Stora Häraholm
!!!
!!!
!!!
Stora Högskäret
!!!
!!!
!!!
Stora Höngrynnan
!!!
!!!
!!!
Stora Kalkskär
!!!
!!!
!!!
Stora Kolaningen
!!!
!!!
!!!
Stora Källskäret
!!!
!!!
!!!
Stora Käxören
!!!
!!!
!!!
Stora Larsersagrund
!!!
!!!
!!!
Stora Långgrund
!!!
!!!
!!!
Stora Maja
!!!
!!!
!!!
Stora Nikersgrund
!!!
!!!
!!!
Stora Raggrund
!!!
!!!
!!!
Stora Rönnskäret
!!!
!!!
!!!
Stora Sandören, Vörå
!!!
!!!
!!!
Stora Skadebådan
!!!
!!!
!!!
Stora Svärtesören
!!!
!!!
!!!
Stora Tjärubådan
!!!
!!!
!!!
Stora Trutbulten
!!!
!!!
!!!
Stora Trutören
!!!
!!!
!!!
Stora Ålbådan
!!!
!!!
!!!
Stora Älghällan
!!!
!!!
!!!
Storgadden, Malax
!!!
!!!
!!!
Storgrund, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Storgrundet, Malax
!!!
!!!
!!!
Storgrynnan (i Värlaxfjärden, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Storgrynnan, Korsnäs
!!!
!!!
!!!
Storgrynnan, Malax
!!!
!!!
!!!
Storgrötan
!!!
!!!
!!!
Storholmen, Vörå
!!!
!!!
!!!
Storhällan, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Storhällan, Vörå
!!!
!!!
!!!
Storhällbådan
!!!
!!!
!!!
Storkallan, Malax
!!!
!!!
!!!
Storkobban, Vasa
!!!
!!!
!!!
Stornätgrundet
!!!
!!!
!!!
Storstensbådan, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Storstensbådan, Malax
!!!
!!!
!!!
Storstensören (vid Köklot, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Storstensören (vid Söderudden, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Storstensören, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Storstensören, Vasa
!!!
!!!
!!!
Storön, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Strömgrundet, Vörå
!!!
!!!
!!!
Strömgrynnan
!!!
!!!
!!!
Stångbådan (väster om Iskmo Ön, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Stånggrund, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Stånggrund, Vasa
!!!
!!!
!!!
Stånggrynnan, Vasa
!!!
!!!
!!!
Stångören (vid Iskmo ön, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Stångören (vid Södra Vallgrund, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Stångörsgrundet
!!!
!!!
!!!
Svappelberget
!!!
!!!
!!!
Svapplan
!!!
!!!
!!!
Svartbådan (vid Bergö, Malax)
!!!
!!!
!!!
Svartbådan (vid Björköby, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Svartbådan (vid Kantlax, Nykarleby)
!!!
!!!
!!!
Svartbådan (vid Teilot, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Svarten, Malax
!!!
!!!
!!!
Svartgrund, Malax
!!!
!!!
!!!
Svartgrynnan, Malax
!!!
!!!
!!!
Svartvikören
!!!
!!!
!!!
Svartören
!!!
!!!
!!!
Svedörsklobben
!!!
!!!
!!!
Svettgrund
!!!
!!!
Svingrund, Vasa
!!!
!!!
!!!
Svältör (vid Kalotan, Vörå)
!!!
!!!
!!!
Svältör (vid Korpeslot, Vörå)
!!!
!!!
!!!
Svältören
!!!
!!!
!!!
Svärtesbådan
!!!
!!!
!!!
Syndersbådan
!!!
!!!
!!!
Synnerskäret
!!!
!!!
!!!
Synnerskärs grynnan
!!!
!!!
!!!
Synnersskäret
!!!
!!!
!!!
Synnersskärsgrunden
!!!
!!!
!!!
Synnerstbergen
!!!
!!!
!!!
Synnerstörs grund
!!!
!!!
!!!
Såanören
!!!
!!!
!!!
Sådgrund
!!!
!!!
!!!
Sälgen, Vasa
!!!
!!!
!!!
Söderbrottet
!!!
!!!
!!!
Söderbådan, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Södergrynnan (öster om Söderstenarna, Malax)
!!!
!!!
!!!
Södergrynnan, Vörå
!!!
!!!
!!!
Söderkobban
!!!
!!!
!!!
Söderstbådan
!!!
!!!
!!!
Söderstenarna
!!!
!!!
!!!
Söderörarna och Rönnlövsholmen
!!!
!!!
!!!
Söderören, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Södra Björkgrund
!!!
!!!
!!!
Södra Fjärdsgrund
!!!
!!!
!!!
Södra grynnan
!!!
!!!
!!!
Södra Hålbådan
!!!
!!!
!!!
Södra Lågbådan
!!!
!!!
!!!
Södra Malhösan
!!!
!!!
!!!
Södra Medelbådan
!!!
!!!
!!!
Södra Rackelgrynnan
!!!
!!!
!!!
Södra Råbådan
!!!
!!!
!!!
Södra Rönnskärsbådan
!!!
!!!
!!!
Södra Rönnskärsgrund
!!!
!!!
!!!
Södra Äggören
!!!
!!!
!!!
Södrastbådan
!!!
!!!
!!!
Södrastbådarevet
!!!
!!!
!!!
Söndagsgrund
!!!
!!!
!!!
Tallgrund, Vörå
!!!
!!!
!!!
Tallholmarna, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Teilot
!!!
!!!
!!!
Tistronrevet
!!!
!!!
!!!
Tjyckberget
!!!
!!!
!!!
Tjyckgrunden
!!!
!!!
!!!
Tjycklandet
!!!
!!!
!!!
Tjärustenen
!!!
!!!
!!!
Toffelstenen
!!!
!!!
!!!
Torskäret
!!!
!!!
!!!
Trelottagrund
!!!
!!!
!!!
Trutbådan (vid Rankelön, Malax)
!!!
!!!
!!!
Trutören (vid Öjna, Malax)
!!!
!!!
!!!
Trutörs racklet
!!!
!!!
!!!
Trädgården, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Tvillingsbådan
!!!
!!!
!!!
Tvilottagrund
!!!
!!!
!!!
Utterbådan (vid Köklot, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Veran och Furuskäret
!!!
!!!
!!!
Vinbärsgrund, Vasa
!!!
!!!
!!!
Vitfågelskärskubban
!!!
!!!
!!!
Vitören, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Västerbådan, Malax
!!!
!!!
!!!
Västersbådan, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Ytterbådan (vid Bergö, Malax)
!!!
!!!
!!!
Yttre Bälghamngrundet
!!!
!!!
!!!
Yttre Håpören
!!!
!!!
!!!
Yttre Långbådan
!!!
!!!
!!!
Yttre Torgrund
!!!
!!!
!!!
Ånäsgrynnan
!!!
!!!
!!!
Övre Kråkan
!!!
!!!
!!!
Abborrgrynnan
!!!
!!!
!!!
Albådan, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Albådan, Malax
!!!
!!!
!!!
Algrund (vid Vasklot, Vasa)
!!!
!!!
!!!
Algrundet (vid Kvimo, Vörå)
!!!
!!!
!!!
Algrundet (vid Oxkangar, Vörå)
!!!
!!!
!!!
Algrundet, Malax
!!!
!!!
!!!
Alholmen (vid Särkimo, Vörå)
!!!
!!!
!!!
Aligrundet, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Aligrynnan (vid Halsön, Korsnäs)
!!!
!!!
!!!
Alskär, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Alskäret, Vörå
!!!
!!!
!!!
Alskärsbådan
!!!
!!!
!!!
Alskärsgrynnan
!!!
!!!
!!!
Andra grynnan
!!!
!!!
!!!
Andrevet
!!!
!!!
!!!
Andören, Vasa
!!!
!!!
!!!
Ankarbådan, Malax
!!!
!!!
!!!
Ankarbågen
!!!
!!!
!!!
Antasgrund
!!!
!!!
!!!
Antasgrynnorna
!!!
!!!
!!!
Antaskobban
!!!
!!!
!!!
Aronsgrynnan
!!!
!!!
!!!
Aspkobban
!!!
!!!
!!!
Aspskärsgrundet
!!!
!!!
!!!
Aspören, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Aspören, Malax
!!!
!!!
!!!
Backisbådan
!!!
!!!
!!!
Backisgrund
!!!
!!!
!!!
Badarstugrynnan
!!!
!!!
!!!
Badasbådan
!!!
!!!
!!!
Bankaris lillgrund
!!!
!!!
!!!
Bankarisgrund
!!!
!!!
!!!
Barkanbådan
!!!
!!!
!!!
Barkargrund
!!!
!!!
!!!
Bastugrund, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Bastugrund, Vasa
!!!
!!!
!!!
Bastuholmsgrynnan
!!!
!!!
!!!
Bastuskäret
!!!
!!!
!!!
Bastuugnen, Vörå
!!!
!!!
!!!
Beatasbådan
!!!
!!!
!!!
Bentasholm
!!!
!!!
!!!
Bergbådan (i Rönnskären, Malax)
!!!
!!!
!!!
Bergbådan (vid Bergö, Malax)
!!!
!!!
!!!
Bergen, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Bergendalsgrynnan
!!!
!!!
!!!
Berget, Malax
!!!
!!!
!!!
Berggrund (vid Köklot, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Berggrundsgrynnan
!!!
!!!
!!!
Berggrundsknuvarna
!!!
!!!
!!!
Berggrynnan
!!!
!!!
!!!
Bergkobban, Malax
!!!
!!!
!!!
Bergkubban
!!!
!!!
!!!
Bergskäret, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Bergskäret, Malax
!!!
!!!
!!!
Bergörsgrynnorna
!!!
!!!
!!!
Betlehemsgrund
!!!
!!!
!!!
Binnasgrund
!!!
!!!
!!!
Bitterbådan
!!!
!!!
!!!
Bjällergumsen
!!!
!!!
!!!
Björken, Vörå
!!!
!!!
!!!
Björkholmen, Vörå
!!!
!!!
!!!
Björkskäret, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Björkögrunden
!!!
!!!
!!!
Björnas Gustas grynnan
!!!
!!!
!!!
Björnskäret och Tistronskäret
!!!
!!!
!!!
Blick-Jussosrevet
!!!
!!!
!!!
Blidgrund
!!!
!!!
!!!
Blidgrundsbådan
!!!
!!!
!!!
Blombådan
!!!
!!!
!!!
Blomgrynnorna
!!!
!!!
!!!
Blomstergrund, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Blunkberg
!!!
!!!
!!!
Blyhagsgrynnorna
!!!
!!!
!!!
Blåbärsgrund, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Blåsarbådan
!!!
!!!
!!!
Bockskäret
!!!
!!!
!!!
Bodgrundet
!!!
!!!
!!!
Bordsändan
!!!
!!!
!!!
Brantbådan
!!!
!!!
!!!
Brantkalvarna
!!!
!!!
!!!
Braxrevet
!!!
!!!
!!!
Bredgrund, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Bredgrund, Vörå
!!!
!!!
!!!
Bredgrynnan (vid Storskäret, Malax)
!!!
!!!
!!!
Bredgrynnan, Korsnäs
!!!
!!!
!!!
Bredgrynnas
!!!
!!!
!!!
Brotthällan (vid Svartörarna, Nykarleby)
!!!
!!!
!!!
Brunnsstenarna
!!!
!!!
!!!
Brus, Korsnäs
!!!
!!!
!!!
Bruskallan
!!!
!!!
!!!
Bräckskärs bådan
!!!
!!!
!!!
Bullerbådan (vid Köklot, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Bullerbådan (vid Södra Vallgrund, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Bullergrund, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Bullergrynnan (Valsörarna, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Bullergrynnan (vid Korsören, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Bullergrynnan (vid Panike, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Bullergrynnan (vid Värlax, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Bullergrynnorna
!!!
!!!
!!!
Bullerholm
!!!
!!!
!!!
Bullerholmen, Vörå
!!!
!!!
!!!
Bullraren
!!!
!!!
!!!
Bullren
!!!
!!!
!!!
Bultarna, Vasa
!!!
!!!
!!!
Bulten, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Bulten, Vasa
!!!
!!!
!!!
Burenkuddan
!!!
!!!
!!!
Byrkskärsstenarna
!!!
!!!
!!!
Bysgrunden
!!!
!!!
!!!
Bytesholmsgrynnorna
!!!
!!!
!!!
Byttbåda grynnan
!!!
!!!
!!!
Byttbåda Östergrynnan
!!!
!!!
!!!
Bådaraden
!!!
!!!
!!!
Bådaskatan
!!!
!!!
!!!
Båsjälörbådan
!!!
!!!
!!!
Båsjälören
!!!
!!!
!!!
Båtgrundsören
!!!
!!!
!!!
Båthusgrynnan
!!!
!!!
!!!
Båtsholmen
!!!
!!!
!!!
Båtslaggrynnan
!!!
!!!
!!!
Bälghamnbådan
!!!
!!!
!!!
Bältesbådan
!!!
!!!
!!!
Bärsgrynnan
!!!
!!!
!!!
Bässbådan
!!!
!!!
!!!
Bässkärsgrundet
!!!
!!!
!!!
Bässörsgrynnan (vid Köklot, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Bässörsgrynnan (vid Värlax, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Bössgraven
!!!
!!!
!!!
Dalarevet
!!!
!!!
!!!
Dali-Antosgrynnan
!!!
!!!
!!!
Dali-Karlosgrund
!!!
!!!
!!!
Degerörsbådan
!!!
!!!
!!!
Dersiskäret
!!!
!!!
!!!
Dersörs grynnan
!!!
!!!
!!!
Dinas Fårskär
!!!
!!!
!!!
Djupbådan
!!!
!!!
!!!
Djupesstenen
!!!
!!!
!!!
Djupskäret, Malax
!!!
!!!
!!!
Djupören, Vörå
!!!
!!!
!!!
Dunkarsören
!!!
!!!
!!!
Dynggrynnan
!!!
!!!
!!!
Däcksgrynnan
!!!
!!!
!!!
Däskarbådan
!!!
!!!
!!!
Dödgrynnan
!!!
!!!
!!!
Dömansskäret
!!!
!!!
!!!
Dövisknuven
!!!
!!!
!!!
Edsbådan
!!!
!!!
!!!
Eliasusbådan
!!!
!!!
!!!
Enpennis grund
!!!
!!!
!!!
Ensamgrund
!!!
!!!
!!!
Enskäret, Malax
!!!
!!!
!!!
Enstenen, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Enstenen, Vasa
!!!
!!!
!!!
Enstensbådan
!!!
!!!
!!!
Enstensgrynnan
!!!
!!!
!!!
Esagrund
!!!
!!!
!!!
Ettergaddgrundet, Vörå
!!!
!!!
!!!
Fassgrund
!!!
!!!
!!!
Fingerborgen
!!!
!!!
!!!
Finngrundsgrynnorna
!!!
!!!
!!!
Finngrynnorna
!!!
!!!
!!!
Finnskärsbådan
!!!
!!!
!!!
Finnörarna
!!!
!!!
!!!
Finskgrynnorna
!!!
!!!
!!!
Finskosörsrevet
!!!
!!!
!!!
Fisktomgrynnan
!!!
!!!
!!!
Fjärdsbådan, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Fjärdsbådan, Vörå
!!!
!!!
!!!
Fjärdsgrund (vid Panike, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Fjärdsgrund, Vasa
!!!
!!!
!!!
Fjärdskäret, Vasa
!!!
!!!
!!!
Fjärdskärs Norrbådan
!!!
!!!
!!!
Fjärdskärs Söderbådan
!!!
!!!
!!!
Fjärdskärsbådan
!!!
!!!
!!!
Fjärdskärsören
!!!
!!!
!!!
Fjärdsör
!!!
!!!
!!!
Fjärdsören
!!!
!!!
!!!
Flakaskäret
!!!
!!!
!!!
Flakgrund
!!!
!!!
!!!
Flarngrynnan
!!!
!!!
!!!
Flattran
!!!
!!!
!!!
Fluguskatbådan
!!!
!!!
!!!
Fribergsbådan
!!!
!!!
!!!
Fribergsgrund
!!!
!!!
!!!
Frukosten, Vasa
!!!
!!!
!!!
Furugrundet, Vasa
!!!
!!!
!!!
Fågelgrund
!!!
!!!
!!!
Fårgrund, Malax
!!!
!!!
!!!
Galtagrund
!!!
!!!
!!!
Garpören
!!!
!!!
!!!
Gloppgrynnan
!!!
!!!
!!!
Gloppstenarna, Malax
!!!
!!!
!!!
Gloskäret, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Gran, Vasa
!!!
!!!
!!!
Granskärs grynnan
!!!
!!!
!!!
Granören (vid Söderudden, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Grundskorvan
!!!
!!!
!!!
Grynnan nordan uppå
!!!
!!!
!!!
Grytgrund
!!!
!!!
!!!
Gråhästen
!!!
!!!
!!!
Gråsjälsberget
!!!
!!!
!!!
Gråsjälsbådan (Björkögrunden, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Gråsjälsbådan (vid Lappörarna, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Gråsjälsbådgrynnan
!!!
!!!
!!!
Gråsjälsgrynnan (i Revöfjärden, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Gråsjälsgrynnan (vid Valsörarna, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Gråsjälsgrynnan, Korsnäs
!!!
!!!
!!!
Gråskärsgrundet
!!!
!!!
!!!
Gråsälsberget, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Gråsälsberget, Malax
!!!
!!!
!!!
Gråsälsbådan
!!!
!!!
!!!
Gråsälsgrynnan, Korsnäs
!!!
!!!
!!!
Gråsälsgrynnan, Vasa
!!!
!!!
!!!
Gråsälsstenarna (i Bergöfjärden, Malax)
!!!
!!!
!!!
Gråsälsstenarna (i Gloppet, Malax)
!!!
!!!
!!!
Gråsälsstenen
!!!
!!!
!!!
Gråsören
!!!
!!!
!!!
Gränderna
!!!
!!!
!!!
Gräsbådan (vid Iskmo Lillön, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Gräsbådan (vid Köklot, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Gräsgrunden, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Gräsgrynnan, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Gräsgrynnan, Malax
!!!
!!!
!!!
Gräshuvet
!!!
!!!
!!!
Gräsreveln
!!!
!!!
!!!
Grönlundsgrund
!!!
!!!
!!!
Grötören, Vörå
!!!
!!!
!!!
Gubbisgrund
!!!
!!!
!!!
Gullisgrynnan
!!!
!!!
!!!
Gunnskäret
!!!
!!!
!!!
Gunnskärs bådan
!!!
!!!
!!!
Gunnskärs lillgrundet
!!!
!!!
!!!
Gustavasbådan
!!!
!!!
!!!
Gustavs Björkgrund
!!!
!!!
!!!
Guttasgrundet
!!!
!!!
!!!
Gyllisgrund
!!!
!!!
!!!
Gåsgrund berget
!!!
!!!
!!!
Gästgivarsgrund
!!!
!!!
!!!
Hallongrund (vid Köklot, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Hallongrynnan
!!!
!!!
!!!
Hamngrynnan
!!!
!!!
!!!
Hamnskäret, Malax
!!!
!!!
!!!
Hanklotgrunden
!!!
!!!
!!!
Holsterbådan (västra Valsörarna, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Hopparskäret
!!!
!!!
!!!
Hyndgrynnan
!!!
!!!
!!!
Håkos-Antosbådan
!!!
!!!
!!!
Hålbådan, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Hålbådan, Korsnäs
!!!
!!!
!!!
Hålören
!!!
!!!
!!!
Hålörsgrynnan
!!!
!!!
!!!
Häggrund, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Häggrund, Malax
!!!
!!!
!!!
Häggrunds grynnan
!!!
!!!
!!!
Häkuskärsklobben
!!!
!!!
!!!
Häll-Björkgrund
!!!
!!!
!!!
Hällkallracklet
!!!
!!!
!!!
Hällören, Vörå
!!!
!!!
!!!
Härabådan
!!!
!!!
!!!
Härtanviks bådan
!!!
!!!
!!!
Hässjegrund (vid Köklot, Korsholm)
!!!
!!!
!!!
Hässjeholmen, Vörå
!!!
!!!
!!!
Hästbådan, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Hästen, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Hästör
!!!
!!!
!!!
Hästörsbådan
!!!
!!!
!!!
Höga Svanören
!!!
!!!
!!!
Högbåda berget
!!!
!!!
!!!
Högbådan, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Höggrund, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Höggrundet, Nykarleby
!!!
!!!
!!!
Höggrundsrevet
!!!
!!!
!!!
Höggrynnan
!!!
!!!
!!!
Högholmen, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Höghällan
!!!
!!!
!!!
Högskäret (nordväst om Bergö, Malax)
!!!
!!!
!!!
Högskäret (vid Olsön, Malax)
!!!
!!!
!!!
Högskäret, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Högstenarna
!!!
!!!
!!!
Högören, Korsholm
!!!
!!!
!!!
Hörnbådan
!!!
!!!
!!!
Hötresbådan
!!!
!!!
!!!
Höuvan
!!!
!!!
!!!
Höuvrevet
!!!
!!!
!!!
Innerbådan (i Rönnskären, Malax)
!!!
!!!
!!!
Inre Bergbådan
!!!
!!!
!!!
Inre Håpörarna
!!!
!!!
!!!
Isakasgrund
!!!
!!!
!!!
Israelbådan
!!!
!!!
!!!
Israelsgrund
!!!
!!!
!!!
Israelsgrunds grynnan
!!!
!!!
!!!
Israelsgrynnan
!!!
!!!
!!!
Jakasgrundet
!!!
!!!
!!!
Jakopasbådan
!!!
!!!
!!!
Jeppasgrunden
!!!
!!!
!!!
Jerusalem och Hermelins grund
!!!
!!!
!!!
Johanas bådan
!!!
!!!
!!!
Johanasbådan
!!!
!!!
!!!
Johansgrund
!!!
!!!
!!!
Jossas grynnan
!!!
!!!
!!!
Juckas bådan
!!!
!!!
!!!
Jullkall
!!!
!!!
!!!
Jungsundsrevet
!!!
!!!
!!!
Jåpersbådan
!!!
!!!
!!!
Kaffegrund
!!!
!!!
!!!
Kaffekvarnsgrynnan
!!!
!!!
!!!
Kagg-Jakopos grundet
!!!
!!!
!!!
Kaggasholmen
!!!
!!!
!!!
Kajutgrynnan
!!!
!!!
!!!
Kakola, Malax
!!!
!!!
!!!
Kalk-Håpören