Wikipedia Page View Stats 2020-04-17 07:14 for the period 2020-02-17--2020-04-16 (60 days)

Lovisa

Svenska

Finska

Engelska

Tyska

1. Kategori:Lovisa (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Lovisa stad
Lovisa kärnkraftverk
Svartholms fästning
!!!
Pernå kyrka
!!!
Agricola svenska församling
!!!
!!!
Agricola svenska församling
!!!
!!!
Lovisa kyrka
!!!
!!!
Nils Schillmark
!!!
Pernå församling
!!!
!!!
Isnäs
!!!
!!!
Agricola finska församling
!!!
!!!
Lovisa svenska församling
!!!
!!!
Lovisa svenska församling
!!!
!!!
Kuggom
!!!
!!!
!!!
Forsby, Lovisa stad
!!!
!!!
Loviisan Sanomat
!!!
!!!
Kategori:Personer från Lovisa
!!!
!!!
Hopom träsk
!!!
!!!
Lovisa finska församling
!!!
!!!
Fantsnäs
!!!
!!!
Lappomträsket
!!!
!!!
!!!
Strömfors församling
!!!
!!!
Liljendal kyrka
!!!
!!!
Liljendals församling
!!!
!!!
Sarvlaxträsket
!!!
!!!
!!!
Kategori:Lovisa
Busholmen (vid Vahterpää, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Labbyträsket
!!!
!!!
!!!
Esplanaden, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Pålböle träsk
!!!
!!!
!!!
Suvijärvi (sjö i Lovisa, Nyland)
!!!
!!!
Teutjärvi
!!!
!!!
Fladan, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Horsnäs sund
!!!
!!!
!!!
Lappomviken
!!!
!!!
!!!
Lillträsket (sjö i Finland, Nyland, lat 60,42, long 26,13)
!!!
!!!
!!!
Nedersta dammen i Kymmene älv
!!!
!!!
Streckstenen
!!!
!!!
!!!
Sävträsket
!!!
!!!
!!!
Tammijärvi
!!!
Terviksträsket
!!!
!!!
!!!
Ön, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Kategori:Liljendal
!!!
!!!
Kategori:Pernå
!!!
!!!
Gammelby träsk
!!!
!!!
!!!
Getträsket (sjö i Pyttis, Kymmenedalen)
!!!
!!!
Granösundet
!!!
!!!
!!!
Hirvijärvi (sjö i Finland, lat 60,58, long 26,75)
!!!
!!!
Pinnarudden
!!!
!!!
!!!
Sommarön, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Strömmingsudden
!!!
!!!
!!!
Särkjärvi
!!!
!!!
!!!
Kategori:Strömfors
!!!
!!!
Antinkylä
!!!
!!!
!!!
Kategori:Öar i Lovisa
!!!
!!!
!!!
Luettelo Loviisan julkisista taideteoksista ja muistomerkeistä
!!!
!!!
!!!
Kymenlaakson Sähkö
!!!
!!!
!!!
Loviisan vaakuna
!!!
!!!
!!!
Loviisan rauhanfoorumi
!!!
!!!
!!!
Loviisan Wanhat Talot
!!!
!!!
!!!
Lovisa Spelmanslag
!!!
!!!
!!!
Sävträskin VPK
!!!
!!!
!!!
Luokka:Loviisan pormestarit ja kaupunginjohtajat
!!!
!!!
!!!
Myllyharjun lukio
!!!
!!!
!!!
Luokka:Loviisan kylät
!!!
!!!
!!!
Loviisan Merenkulkumuseo
!!!
!!!
!!!
Luokka:Loviisan rakennukset ja rakennelmat
!!!
!!!
!!!
Luokka:Loviisan liikenne
!!!
!!!
!!!
Luokka:Loviisan urheilu
!!!
!!!
!!!
Luokka:Loviisan historia
!!!
!!!
!!!
Luokka:Loviisan kaupunginvaltuutetut
!!!
!!!
!!!
Luokka:Loviisan media
!!!
!!!
Lovisa Stads Musikkapell
!!!
!!!
!!!
Luokka:Loviisan luonto
!!!
!!!
!!!
Luokka:Loviisan taajamat
!!!
!!!
!!!

2. Kategori:Liljendal (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Liljendal
Liljendal kyrka
!!!
!!!
Liljendals församling
!!!
!!!
Kategori:Liljendal
!!!
!!!
Loviisan–Vesijärven rautatie
!!!
!!!
!!!
Lahti–Loviisa-rata
!!!
!!!
!!!
Loviisanjoki
!!!
!!!
!!!
Yhdystie 11888
!!!
!!!
!!!
Liljendalin vaakuna
!!!
!!!
!!!

3. Kategori:Pernå (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Pernå
Tjusterby herrgård
!!!
!!!
Malmgård, Pernå
!!!
!!!
Pernå kyrka
!!!
Storsarvlax
!!!
!!!
Tervik
!!!
!!!
Arvid Tönnesson Wildeman
!!!
!!!
Sarvsalö
!!!
!!!
!!!
Pernå församling
!!!
!!!
Lurens sommarteater
!!!
!!!
Söderkulla kyrka
!!!
!!!
!!!
Korsvikkyrkan
!!!
!!!
Påsalö
!!!
!!!
!!!
Kategori:Personer från Pernå
!!!
!!!
!!!
Korsvikkyrkan
!!!
!!!
Kategori:Pernå
!!!
!!!
Loviisan–Vesijärven rautatie
!!!
!!!
!!!
Lahti–Loviisa-rata
!!!
!!!
!!!
Kabbölen virolaiset
!!!
!!!
!!!
Malmgårdin Panimo
!!!
!!!
!!!
Tiiskeri (majakkasaari)
!!!
!!!
!!!
Mikael Agricolan muistokivi
!!!
!!!
!!!
Pernajanlahti
!!!
!!!
!!!
Forsbyn ruukki
!!!
!!!
!!!
Pernajan linja-autoturma
!!!
!!!
!!!
Loviisanjoki
!!!
!!!
!!!
Pernajan vaakuna
!!!
!!!
!!!
Yhdystie 11888
!!!
!!!
!!!
Röjsjön turverata
!!!
!!!
!!!
Luokka:Pernajan kylät
!!!
!!!
!!!
Luokka:Pernajan kunnanvaltuutetut
!!!
!!!
!!!

4. Kategori:Personer från Pernå (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Mikael Agricola
Ernst von Born
!!!
Eric von Born
!!!
!!!
Elin Wrede
!!!
!!!
!!!
Robert Wilhelm De Geer
!!!
!!!
Carl Magnus Creutz
!!!
!!!
Anders Johan Hipping
!!!
!!!
Jakob Larsson Teit
!!!
!!!
Josefina Bengts
!!!
!!!
Henry Olander
!!!
!!!
!!!
Greta von Frenckell-Thesleff
!!!
!!!
Johan Jacob Burman
!!!
!!!
!!!
Irja Kilpeläinen
!!!
!!!
Viktor Öhberg
!!!
!!!
Vilhelm Grefberg
!!!
!!!
Johan Wilhelm Rosenborg
!!!
!!!
Kategori:Personer från Pernå
!!!
!!!
!!!

5. Kategori:Personer från Lovisa (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Carl Axel Gottlund
!!!
Carl Johan Adlercreutz
Eva Wahlström
!!!
Tommy Hellsten
!!!
!!!
Monica Schildt
!!!
!!!
!!!
Berndt Lindholm
Carl David Skogman
!!!
!!!
Ragnar Nordström
!!!
!!!
Per Otto Adelborg
!!!
!!!
Johan Henrik Kreüger
!!!
!!!
!!!
Jakob Henrik af Forselles
!!!
!!!
!!!
Claes Josef Breitholtz
!!!
!!!
!!!
Guy Frisk
!!!
!!!
!!!
Henrik Borgström
!!!
!!!
Karl Söderholm
!!!
Niklas Häggblom
!!!
!!!
Verner Weckman
Theodor Avellan
!!!
Samuel af Forselles
!!!
!!!
!!!
Julius af Lindfors
!!!
!!!
Zacharias Cygnæus den yngre
!!!
!!!
Erik Ekelund
!!!
!!!
Eva Kuhlefelt-Ekelund
!!!
Wladimir Swertschkoff
!!!
Johan Isak Björkstén
!!!
!!!
Kaj-Erik Gustafsson
!!!
!!!
Runar Öhman (läkare)
!!!
!!!
!!!
Kategori:Personer från Lovisa
!!!
!!!
Tor Stubb
!!!
!!!
!!!
Aimo Törn
!!!
!!!
!!!
Ull-Britt Gustafsson-Pensar
!!!
!!!
Otto Brandt (företagsledare)
!!!
!!!
Ulla Malm
!!!
!!!
!!!
Wilhelm Sucksdorff
!!!
!!!
Victoria Åberg
!!!
Georg Öhman
!!!
!!!
Karl Backman (skolledare)
!!!
!!!
Henrik Kullberg
!!!
Kaarlo Levander
!!!
!!!
Gudrun Lundström
!!!
!!!
!!!
Johannes Serlachius
!!!
!!!
Kategori:Personer från Pernå
!!!
!!!
!!!

6. Kategori:Strömfors (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Abborrfors
!!!
Strömfors
Strömfors kyrka
!!!
!!!
Tallbacka
!!!
!!!
Tessjö
!!!
Strömfors församling
!!!
!!!
Skogby
!!!
!!!
!!!
Kategori:Strömfors
!!!
!!!
Kukuljärvi
!!!
!!!
!!!
Ahvenkosken taistelut
!!!
!!!
Taasianjoki
!!!
!!!
!!!
Ruotsinpyhtään tehdasrata
!!!
!!!
!!!
Jomalsundin kanava
!!!
!!!
!!!
Ruotsinpyhtään Kisailijat
!!!
!!!
!!!
Ruotsinpyhtään vaakuna
!!!
!!!
!!!
Luokka:Ruotsinpyhtään kunnanvaltuutetut
!!!
!!!
!!!
Luokka:Ruotsinpyhtään kunnanjohtajat
!!!
!!!
!!!

7. Kategori:Öar i Lovisa (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Kattön
!!!
!!!
!!!
Grillskär, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Sarvsalö
!!!
!!!
!!!
Orrengrund
!!!
!!!
Tossan
!!!
!!!
!!!
Husholmen
!!!
!!!
!!!
Våtskär
!!!
!!!
!!!
Hamnskär, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Käldö, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Stora Risholmen
!!!
!!!
!!!
Bodholmen (vid Påsalö, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Lilla Byttholmen
!!!
!!!
!!!
Sumparn, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Digskär, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Gäddbergsö
!!!
!!!
!!!
Storskarven
!!!
!!!
!!!
Svartholm, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Bodholmen (vid Kärpe, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Gärsholmen
!!!
!!!
!!!
Kalvholmen (vid Pernå, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Kampuslandet
!!!
!!!
!!!
Lålättan
!!!
!!!
!!!
Rabbas
!!!
!!!
!!!
Sondarö och Hästön
!!!
!!!
!!!
Tallholmarna, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Boistö
!!!
!!!
Burasholmen
!!!
!!!
!!!
Furuholmarna (vid Härpe, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Furuholmarna (vid Hästön, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Harposören
!!!
!!!
!!!
Hirvsalö
!!!
!!!
!!!
Klippholmen
!!!
!!!
!!!
Norrholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Norsholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Påsalö
!!!
!!!
!!!
Skeppön
!!!
!!!
!!!
Skären, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Stora Bergholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Stora Mossaholmen
!!!
!!!
!!!
Stora Täktarn
!!!
!!!
!!!
Storträskesholmen
!!!
!!!
!!!
Strömmingsholmarna (vid Valkom, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Strömmingsholmen (vid Sarvsalö, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Svedjeholmen (vid Valkom, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Södra Altarskär
!!!
!!!
!!!
Tavistholmen (vid Sarvsalö, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Trettonbullen
!!!
!!!
!!!
Vårdö, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Arrestantholmen
!!!
!!!
!!!
Begravningsholmen
!!!
!!!
!!!
Bergholmarna
!!!
!!!
!!!
Bisaballen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Bockholmen (i Gammelby träsk, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Botholmen
!!!
!!!
!!!
Brantholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Busholmen (vid Våtskär, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Båksören
!!!
!!!
!!!
Djupsundsholmarna
!!!
!!!
!!!
Flitun (vid Gäddbergsö, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Forsö
!!!
!!!
!!!
Fyrhället, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Fåfängholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Förstholmen
!!!
!!!
!!!
Glosholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Godholmen
!!!
!!!
!!!
Granholmen (vid Isnäs, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Granholmen (vid Sondarö, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Granö, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Granön (vid Horslök, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Granön (vid Kejvsalö, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Granön (vid Pernå, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Hamnholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Harkeholmen
!!!
!!!
!!!
Haverholmen (vid Kejvsalö, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Haverholmen (vid Vahterpää, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Haverören
!!!
!!!
!!!
Hudö
!!!
!!!
!!!
Hummelkobban
!!!
!!!
!!!
Hästholmen (sydöst om Valkom, Lovisa)
!!!
!!!
Hästö och Gyltö
!!!
!!!
!!!
Högholmen (vid Gäddbergsö, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Högholmen (vid Kejvsalö, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Kalvholmen (vid Horslök, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Kejvsalö
!!!
!!!
!!!
Kojholmarna
!!!
!!!
!!!
Kolmikivi
!!!
!!!
!!!
Korsholmarna
!!!
!!!
!!!
Korshället
!!!
!!!
!!!
Kortön
!!!
!!!
!!!
Kuggen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Kyrkskär, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Kämpholmen
!!!
!!!
!!!
Käringören, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Lassesören
!!!
!!!
!!!
Likören (vid Sarvsalö, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Lilla Kalvholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Lilla Risholmen
!!!
!!!
!!!
Ljusaklacken
!!!
!!!
!!!
Långholmen (ö i Lovisa, Nyland)
!!!
!!!
!!!
Lövön, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Lövön, Pernå
!!!
!!!
!!!
Myrholmarna
!!!
!!!
!!!
Notkobban, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Nyponholmen
!!!
!!!
!!!
Oxören
!!!
!!!
!!!
Ryssholmarna
!!!
!!!
!!!
Ryssholmsören
!!!
!!!
!!!
Rågskär, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Råhället
!!!
!!!
!!!
Sandholmarna (vid Påsalö, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Sandholmarna (vid Tjuvö, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Sandholmen (vid Kejvsalö, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Sandholmsören
!!!
!!!
!!!
Sandö, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Sikholmen
!!!
!!!
!!!
Skatahället
!!!
!!!
!!!
Skogshället
!!!
!!!
!!!
Stenvikören
!!!
!!!
!!!
Stikuholmen
!!!
!!!
!!!
Stora Andholmen
!!!
!!!
!!!
Stora Byttholmen
!!!
!!!
!!!
Stora Djupberget
!!!
!!!
!!!
Stora Kalvholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Stora Korvholmen
!!!
!!!
!!!
Stora Nätiholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Stora Rävaskär
!!!
!!!
!!!
Stora Röskär, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Stora Rövarn
!!!
!!!
!!!
Stora Småholmen
!!!
!!!
!!!
Stora Vådholmen
!!!
!!!
!!!
Storbaran
!!!
!!!
!!!
Storholmen (i Hopom träsk, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Storholmen (vid Strömslandet, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Storhället (vid Furuholmarna, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Storklacken, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Storklacksören
!!!
!!!
!!!
Storkobban, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Storsundshället
!!!
!!!
!!!
Strömmingholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Strömmingsholmen (vid Valkom, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Styrmansholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Stångholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Svartkobban, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Svepan
!!!
!!!
!!!
Sävtäktet
!!!
!!!
!!!
Söderskär, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Tallholmen (vid Isnäs, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Tallholmen (vid Sondarö, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Tallholmen (vid Valkom, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Tallholmen och Bullersholmen
!!!
!!!
!!!
Tallholmsören, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Tavistholmen (vid Valkom, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Tyskholmen
!!!
!!!
!!!
Tågholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Tärneshällarna
!!!
!!!
!!!
Tärnskär, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Vargholmen, Nyland
!!!
!!!
!!!
Vastaholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Vikesholmen
!!!
!!!
!!!
Vikören
!!!
!!!
!!!
Virstholmen
!!!
!!!
!!!
Väderören
!!!
!!!
!!!
Västra båken
!!!
!!!
!!!
Yttre Äggören
!!!
!!!
!!!
Yxkobben
!!!
!!!
!!!
Åkersholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Åkersön
!!!
!!!
!!!
Åsholmarna
!!!
!!!
!!!
Ängesholmen (vid Isnäs, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Österhället (nordöst om Orrengrund, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Österängsholmen
!!!
!!!
!!!
Adamshället
!!!
!!!
!!!
Alholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Alörarna (vid Valkom, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Alörarna (vid Österby, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Alören (vid Påsalöfjärden, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Alören (vid Våtskär, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Alörsören
!!!
!!!
!!!
Aspskärskobben
!!!
!!!
!!!
Aspören, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Bagarholmen
!!!
!!!
!!!
Baggholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Bastholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Bergholmen (vid Horslök, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Bergholmen (vid Tjuvö, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Bergholmen (vid Våtskär, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Bergkobban, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Bergratan
!!!
!!!
!!!
Biljettholmen
!!!
!!!
!!!
Bisaskägg
!!!
!!!
!!!
Björkholmen (vid Hormnäsfjärden, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Björkholmen (vid Särklaxviken, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Blikumören
!!!
!!!
!!!
Blomnäsören
!!!
!!!
!!!
Bockhamnsuddarna
!!!
!!!
!!!
Bockholmen (vid Hudö, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Bockholmen (vid Kullafjärden, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Bonäsörarna, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Bottenören
!!!
!!!
!!!
Brantlandet, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Bredholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Bredören, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Bruden, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Brännholmen (vid Pernå, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Buguholmen
!!!
!!!
!!!
Bullerören
!!!
!!!
!!!
Bysket
!!!
!!!
!!!
Bytesholmen
!!!
!!!
!!!
Byttholmen
!!!
!!!
!!!
Byttholmsörarna
!!!
!!!
!!!
Byön, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Bånholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Bägarören
!!!
!!!
!!!
Bässholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Bästö
!!!
!!!
!!!
Degernäsholmen
!!!
!!!
!!!
Djupholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Djupviksholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Djupören, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Dunkahäll
!!!
!!!
!!!
Dykarholmen
!!!
!!!
!!!
Dyviksholmarna
!!!
!!!
!!!
Dödmansholmen
!!!
!!!
!!!
Ekorrhäll
!!!
!!!
!!!
Eldörarna
!!!
!!!
!!!
Emmarocka
!!!
!!!
!!!
Enskär, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Estviksholmen
!!!
!!!
!!!
Fallholmen (sydöst om Valkom, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Fallholmen (vid Sarvsalö, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Fallholmen (vid Tjuvö, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Finnholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Finnholmsgrundet
!!!
!!!
!!!
Flaggörarna
!!!
!!!
!!!
Flakaholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Flituholmarna
!!!
!!!
!!!
Flitun (vid Vahterpää, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Forsholmen
!!!
!!!
!!!
Granholmsören
!!!
!!!
!!!
Grillskärskobben
!!!
!!!
!!!
Grisselören, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Gräsören, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Gräsören, Pernå
!!!
!!!
!!!
Grönören, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Gåsören, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Hallonören, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Halvlimpan
!!!
!!!
!!!
Hamnholmsskatan
!!!
!!!
!!!
Hannussaari
!!!
!!!
!!!
Hattnäsören
!!!
!!!
!!!
Hummelholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Hundören, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Håposholmen
!!!
!!!
!!!
Hägglandet
!!!
!!!
!!!
Hället, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Härbärgsholmen
!!!
!!!
!!!
Hästholmen (i Tammijärvi, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Hästholmen (vid Våtskär, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Hästsandskobbarna
!!!
!!!
!!!
Högholmen (vid Pärnå, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Högholmen (vid Sarvsalö, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Höghällen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Höghället, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Högören, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Hönsholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Inre Aspskär
!!!
!!!
!!!
Inre Lapperholmen
!!!
!!!
!!!
Inre Äggören
!!!
!!!
!!!
Ivarsholmarna
!!!
!!!
!!!
Ivarsholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Johanhället
!!!
!!!
!!!
Jullimpan
!!!
!!!
!!!
Jyrihället
!!!
!!!
!!!
Kadettholmen
!!!
!!!
!!!
Kakuhällarna
!!!
!!!
!!!
Kalvholmen (vid Sondarö, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Kalvholmsören, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Kaninholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Karlaxholmen
!!!
!!!
!!!
Kattörarna
!!!
!!!
!!!
Kattören, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Kikarörarna
!!!
!!!
!!!
Klinten, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Klobberget
!!!
!!!
!!!
Klockarören, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Klockören
!!!
!!!
!!!
Klovholmarna
!!!
!!!
!!!
Klovholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Klovisholmen
!!!
!!!
!!!
Klovören, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Klyvibergen
!!!
!!!
!!!
Kobban, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Kobben (söder om Kejvsalö, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Kobben (vid Härpä, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Kobben (vid Vahterpää, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Kolkakari
!!!
!!!
!!!
Korkiahället
!!!
!!!
!!!
Korpholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Korvören, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Kovikaren
!!!
!!!
!!!
Krutkällarholmen
!!!
!!!
!!!
Kryssholmen
!!!
!!!
!!!
Kråkholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Kråkören (vid Hudö, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Kråkören (vid Sjöäng, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Kräppelholmen
!!!
!!!
!!!
Kuddören
!!!
!!!
!!!
Kummelören, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Kyrkholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Kyttörarna
!!!
!!!
!!!
Kålholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Köpholmen
!!!
!!!
!!!
Köpholmsörarna
!!!
!!!
!!!
Labbsandholmen
!!!
!!!
!!!
Laduholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Laduhällarna
!!!
!!!
!!!
Lagören
!!!
!!!
!!!
Landbo Björkholmen
!!!
!!!
!!!
Landsuddsören
!!!
!!!
!!!
Landsändshällen
!!!
!!!
!!!
Larparören
!!!
!!!
!!!
Ledgrund
!!!
!!!
!!!
Likören (vid Isnäs, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Lilla Andholmen
!!!
!!!
!!!
Lilla Djupberget
!!!
!!!
!!!
Lilla Hamnholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Lilla Hudö
!!!
!!!
!!!
Lilla Korvholmen
!!!
!!!
!!!
Lilla Moritshället
!!!
!!!
!!!
Lilla Mossaholmen
!!!
!!!
!!!
Lilla Nätiholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Lilla Rävaskär
!!!
!!!
!!!
Lilla Röskär
!!!
!!!
!!!
Lilla Rövarn
!!!
!!!
!!!
Lilla Täktarn
!!!
!!!
!!!
Lilla Tärnskär
!!!
!!!
!!!
Lilla Vådholmen
!!!
!!!
!!!
Lillhället, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Lillimpan
!!!
!!!
!!!
Lillklacken
!!!
!!!
!!!
Lillören, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Lindholmen (vid Gäddbergsö, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Lindholmen (vid Hudö, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Lisarholmen
!!!
!!!
!!!
Livlandsholmen
!!!
!!!
!!!
Ljusan, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Ljusholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Ljusören, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Lodörarna
!!!
!!!
!!!
Lovisastenen
!!!
!!!
!!!
Lågören, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Långholmen (nordöst om Tjuvö, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Långholmen (vid Hästön, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Långholmen (vid Pernå, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Långholmen (öster om Tjuvö, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Långhällen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Långskär, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Långstrandsholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Långstrandsörarna
!!!
!!!
!!!
Långören, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Lårevet
!!!
!!!
!!!
Länsholmen
!!!
!!!
!!!
Lökhället
!!!
!!!
!!!
Lökören (vid Pernå, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Lökören (vid Valkom, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Lönnan
!!!
!!!
!!!
Magasinsholmarna
!!!
!!!
!!!
Majholmen (vid Kejvsalö, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Majholmen (vid Valkom, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Mattasholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Mejholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Mellanhällen
!!!
!!!
!!!
Moritshället
!!!
!!!
!!!
Moritsklacken
!!!
!!!
!!!
Mossaholmsören
!!!
!!!
!!!
Munkhället
!!!
!!!
!!!
Myssholmen (vid Gäddbergsö, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Myssholmen (vid Vahterpää, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Måltidsholmen
!!!
!!!
!!!
Måsholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Mössholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Mössholmskobban
!!!
!!!
!!!
Mössholmsörarna
!!!
!!!
!!!
Nedre Ungen
!!!
!!!
!!!
Nilkan
!!!
!!!
!!!
Norra Altarskär
!!!
!!!
!!!
Norrhället
!!!
!!!
!!!
Nothusholmen (vid Marby, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Nothusholmen (vid Pernå, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Notkobben
!!!
!!!
!!!
Nyvarpsholmen
!!!
!!!
!!!
Nätholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Nätiholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Nätiskarven
!!!
!!!
!!!
Nätiören, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Parhällarna
!!!
!!!
!!!
Pilliholmen
!!!
!!!
!!!
Pinnarn (vid Påsalö, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Pinnarn (vid Tjuvö, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Poromarsholmarna
!!!
!!!
!!!
Pråmören
!!!
!!!
!!!
Pullisholmarna
!!!
!!!
!!!
Pörtesholmen
!!!
!!!
!!!
Ratahällen
!!!
!!!
!!!
Ratgrundet
!!!
!!!
!!!
Ratholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Rigrundet
!!!
!!!
!!!
Risholmen (vid Horslök, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Risholmen (vid Kärpe, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Risholmen (vid Strömslandet, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Rundören
!!!
!!!
!!!
Ryssgrundet, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Ryssholmen (vid Sarvsalö, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Ryssholmen (vid Sondarö, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Ryssjehället
!!!
!!!
!!!
Ryssjeören, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Ryssören
!!!
!!!
!!!
Råholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Råkobban
!!!
!!!
!!!
Råkobben, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Rävaören
!!!
!!!
!!!
Röda kon, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Röhället
!!!
!!!
!!!
Rönnskär, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Rönnskärshällarna
!!!
!!!
!!!
Rönnören (vid Kärpe, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Rönnören (vid Marby, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Rönnören (vid Vahterpää, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Rövarhället
!!!
!!!
!!!
Rövarkobben
!!!
!!!
!!!
Röören, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Sandholmen (vid Horslök, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Sandholmen (vid Påsalö, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Sandholmsörarna
!!!
!!!
!!!
Sandnäsholmen
!!!
!!!
!!!
Sandsörarna
!!!
!!!
!!!
Sandviksholmarna
!!!
!!!
!!!
Sandören, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Satula, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Siksala, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Siksandsholmen
!!!
!!!
!!!
Sikvarpsholmen
!!!
!!!
!!!
Simhusholmen
!!!
!!!
!!!
Simppusaari
!!!
!!!
!!!
Simpörarna
!!!
!!!
!!!
Själaholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Själaklackarna
!!!
!!!
!!!
Själakobben, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Skarvs Långören
!!!
!!!
!!!
Skavholmen
!!!
!!!
!!!
Skepparholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Skeppholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Skräddarörarna
!!!
!!!
!!!
Smedsholmarna
!!!
!!!
!!!
Smultronholmen
!!!
!!!
!!!
Smultronhället
!!!
!!!
!!!
Småholmarna, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Småholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Snäckholmen
!!!
!!!
!!!
Snödören
!!!
!!!
!!!
Snövan
!!!
!!!
!!!
Spelstocksören
!!!
!!!
!!!
Stadslandet
!!!
!!!
!!!
Starkisören
!!!
!!!
!!!
Starkisörshällarna
!!!
!!!
!!!
Stenörarna, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Storhället (vid Kärpe, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Storkobben, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Storstensholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Strandgrunden, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Strömmingsholmarna (vid Marby, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Strömmingsholmen (vid Pernå, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Svartholmen (söder om Horslök, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Svartholmen (vid Vahterpää, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Svartholmsörarna (vid Horslök, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Svartholmsörarna (vid Keitala, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Svedjeholmen (vid Sarvsalö, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Sälstenarna, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Sämskörarna
!!!
!!!
!!!
Tappen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Tillören, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Tjuvholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Torra Täktarn
!!!
!!!
!!!
Tranören, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Trehålaholmarna
!!!
!!!
!!!
Trollholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Tällholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Tärnskärsören
!!!
!!!
!!!
Utterholmarna
!!!
!!!
!!!
Utterholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Utterholmen, Pernå
!!!
!!!
!!!
Utterstenarna, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Vadholmen
!!!
!!!
!!!
Vadörarna
!!!
!!!
!!!
Valkom ör
!!!
!!!
!!!
Vastamaa
!!!
!!!
!!!
Vattuörarna
!!!
!!!
!!!
Vattuören (vid Hudö, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Vattuören (vid Orrengrund, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Vattuören (vid Vahterpää, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Vaxholm, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Vedaholmarna
!!!
!!!
!!!
Vedahället
!!!
!!!
!!!
Verkörarna
!!!
!!!
!!!
Viasholmen
!!!
!!!
!!!
Viborgsholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Vikholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Vinbergshället
!!!
!!!
!!!
Vinbärsörarna
!!!
!!!
!!!
Vinbärsören (vid Sondarö, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Vinbärsören (vid Vahterpää, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Vinterholmen, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Vådholmsklacken
!!!
!!!
!!!
Vällingsholmen
!!!
!!!
!!!
Västerhället, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Västerörarna, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Västerören, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Västra klackarna
!!!
!!!
!!!
Västra Mörören
!!!
!!!
!!!
Yttre Aspskär
!!!
!!!
!!!
Yttre Lapperholmen
!!!
!!!
!!!
Yttre Täktarn
!!!
!!!
!!!
Åkersholmsören
!!!
!!!
!!!
Ålholmen
!!!
!!!
!!!
Åmusholmen
!!!
!!!
!!!
Ägghället
!!!
!!!
!!!
Äggörarna, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Äggören
!!!
!!!
!!!
Äggörskobben
!!!
!!!
!!!
Älgsholmen
!!!
!!!
!!!
Ängesholmen (vid Tjuvö, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Ängesholmen (vid Vahterpää, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Ängesholmshället
!!!
!!!
!!!
Ängsön, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Ärtskär, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Ödholmen
!!!
!!!
!!!
Örarna, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Österhället (sydväst om Orrengrund, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Österhället (öst om Orrengrund, Lovisa)
!!!
!!!
!!!
Österhällsklackarna
!!!
!!!
!!!
Österkobban
!!!
!!!
!!!
Östra Mörören
!!!
!!!
!!!
Kategori:Öar i Lovisa
!!!
!!!
!!!

8. Luokka:Pernajan kunnanvaltuutetut (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
John Österholm
!!!
!!!
!!!
Henrik Westerlund
!!!
!!!
!!!
Luokka:Pernajan kunnanvaltuutetut
!!!
!!!
!!!

9. Luokka:Pernajan kylät (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Vanhakylä (Pernaja)
!!!
!!!
!!!
Luokka:Pernajan kylät
!!!
!!!
!!!

10. Luokka:Ruotsinpyhtään kunnanjohtajat (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Hannu Joensivu
!!!
!!!
!!!
Luokka:Ruotsinpyhtään kunnanjohtajat
!!!
!!!
!!!

11. Luokka:Ruotsinpyhtään kunnanvaltuutetut (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Luokka:Ruotsinpyhtään kunnanvaltuutetut
!!!
!!!
!!!

12. Luokka:Loviisan historia (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Loviisan linnoitus
!!!
!!!
!!!
Osasto Brandenstein
!!!
Ahvenkosken taistelut
!!!
!!!
Loviisan rautatieasema
!!!
!!!
!!!
Östra Nyland
!!!
!!!
Forsbyn ruukki
!!!
!!!
!!!
Rönnäsin Saaristomuseo
!!!
!!!
Luokka:Loviisan historia
!!!
!!!
!!!

13. Luokka:Loviisan kaupunginvaltuutetut (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Pekka Kujala
!!!
!!!
!!!
Teuvo Mankonen
!!!
!!!
!!!
Sven Harling
!!!
!!!
!!!
Luokka:Loviisan kaupunginvaltuutetut
!!!
!!!
!!!

14. Luokka:Loviisan kylät (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Luokka:Loviisan kylät
!!!
!!!
!!!
Luokka:Pernajan kylät
!!!
!!!
!!!

15. Luokka:Loviisan liikenne (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Valtatie 6
!!!
!!!
Valtatie 7
!!!
Loviisan–Vesijärven rautatie
!!!
!!!
!!!
Lahti–Loviisa-rata
!!!
!!!
!!!
Loviisan satama
!!!
!!!
!!!
Porvoon Liikenne
!!!
!!!
!!!
Tiiskeri (majakkasaari)
!!!
!!!
!!!
Loviisan rautatieasema
!!!
!!!
!!!
Markkinamäen tunneli
!!!
!!!
!!!
Tainion majakka
!!!
!!!
!!!
Loviisan sataman ratapiha
!!!
!!!
!!!
Hj. Holmström
!!!
!!!
!!!
Ruotsinpyhtään tehdasrata
!!!
!!!
!!!
Yhdystie 11888
!!!
!!!
!!!
Röjsjön turverata
!!!
!!!
!!!
Seututie 176
!!!
!!!
!!!
Seututie 178
!!!
!!!
!!!
Luokka:Loviisan liikenne
!!!
!!!
!!!

16. Luokka:Loviisan luonto (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Pernajanlahti
!!!
!!!
!!!
Luokka:Loviisan saaret
!!!
!!!
!!!
Ilolanjoen vesistö
!!!
!!!
!!!
Luokka:Loviisan järvet
!!!
!!!
Luokka:Loviisan luonto
!!!
!!!
!!!
Luokka:Loviisan joet
!!!
!!!
!!!

17. Luokka:Loviisan joet (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Koskenkylänjoki
!!!
!!!
!!!
Taasianjoki
!!!
!!!
!!!
Loviisanjoki
!!!
!!!
!!!
Luokka:Loviisan joet
!!!
!!!
!!!

18. Luokka:Loviisan järvet (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Kukuljärvi
!!!
!!!
!!!
Petjärvi (järvi Pyhtäällä)
!!!
!!!
!!!
Luokka:Loviisan järvet
!!!
!!!
Pappilanjärvi (Loviisa)
!!!
!!!
!!!

19. Luokka:Loviisan saaret (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Tiiskeri (majakkasaari)
!!!
!!!
!!!
Luokka:Loviisan saaret
!!!
!!!
!!!

20. Luokka:Loviisan media (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Östnyland
!!!
!!!
!!!
Östra Nyland
!!!
!!!
Nya Östis
!!!
!!!
!!!
Luokka:Loviisan media
!!!
!!!

21. Luokka:Loviisan pormestarit ja kaupunginjohtajat (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Jan D. Oker-Blom
!!!
!!!
!!!
Henry Lindelöf
!!!
!!!
!!!
Bror Kraemer
!!!
!!!
Jacob af Forselles
!!!
!!!
!!!
Olavi Kaleva
!!!
!!!
!!!
Kuno Nyman
!!!
!!!
!!!
Luokka:Loviisan pormestarit ja kaupunginjohtajat
!!!
!!!
!!!
Adolf Juselius
!!!
!!!
!!!
Sven Harling
!!!
!!!
!!!
Karl Biström
!!!
!!!
!!!

22. Luokka:Loviisan rakennukset ja rakennelmat (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Loviisan linnoitus
!!!
!!!
!!!
Ahvenkosken voimalaitos
!!!
!!!
!!!
Savukosken silta
!!!
!!!
!!!
Ahvenkosken sillat
!!!
!!!
!!!
Kotkan majakka
!!!
!!!
!!!
Loviisan rautatieasema
!!!
!!!
!!!
Markkinamäen tunneli
!!!
!!!
!!!
Tainion majakka
!!!
!!!
!!!
Forsbyn ruukki
!!!
!!!
!!!
Loviisan sataman ratapiha
!!!
!!!
!!!
Luokka:Loviisan kartanot
!!!
!!!
!!!
Loviisan ravirata
!!!
!!!
!!!
Loviisan kaupungin museo
!!!
!!!
!!!
Loviisan liikuntahalli
!!!
!!!
!!!
Luokka:Loviisan kirkkorakennukset
!!!
!!!
!!!
Luokka:Loviisan rakennukset ja rakennelmat
!!!
!!!
!!!

23. Luokka:Loviisan kartanot (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Kullan kartano
!!!
!!!
!!!
Luokka:Loviisan kartanot
!!!
!!!
!!!

24. Luokka:Loviisan kirkkorakennukset (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Luokka:Loviisan kirkkorakennukset
!!!
!!!
!!!

25. Luokka:Loviisan taajamat (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Luokka:Loviisan taajamat
!!!
!!!
!!!

26. Luokka:Loviisan urheilu (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Loviisan ravirata
!!!
!!!
!!!
Loviisan liikuntahalli
!!!
!!!
!!!
Luokka:Loviisalaiset urheiluseurat
!!!
!!!
!!!
Luokka:Loviisan urheilu
!!!
!!!
!!!

27. Luokka:Loviisalaiset urheiluseurat (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Loviisan Tor
!!!
!!!
!!!
FC Loviisa
!!!
!!!
Luokka:Loviisalaiset urheiluseurat
!!!
!!!
!!!

Wikipedia-analys utförd av projekt Projekt Fredrika r.f. www.projektfredrika.fi