Wikipedia Page View Stats 2020-04-17 07:25 for the period 2020-02-17--2020-04-16 (60 days)

Kristinestad

Svenska

Finska

Engelska

Tyska

1. Kategori:Kristinestad (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Kristinestad
Varggrottan
Sideby
!!!
!!!
Lappfjärds kyrka
!!!
!!!
Henriksdal, Kristinestad
!!!
!!!
!!!
Tjöck
!!!
!!!
Slaget vid Ömossa
!!!
!!!
!!!
Ömossa
!!!
!!!
Skaftung
!!!
!!!
Bötombergen
!!!
!!!
!!!
Ulrika Eleonora kyrka, Kristinestad
!!!
!!!
Carlsro
!!!
!!!
!!!
Dagsmark
!!!
!!!
!!!
Sideby kyrka
!!!
!!!
Korsbäck, Kristinestads kommun
!!!
!!!
!!!
Perus
!!!
!!!
!!!
Lappfjärds å
!!!
Kristinestads svenska församling
!!!
!!!
!!!
Kristinestads järnvägsstation
!!!
!!!
Hans L. Stålbom
!!!
!!!
!!!
Riitta El-Nemr
!!!
!!!
Härkmerifjärden
!!!
!!!
Storträsket (sjö i Kristinestad, Österbotten)
!!!
!!!
!!!
Kategori:Kristinestad
!!!
Blomträsket
!!!
!!!
!!!
Högklubb
!!!
!!!
!!!
Kilen (Sideby)
!!!
!!!
!!!
Lappfjärd-Kristinestads församling
!!!
!!!
!!!
Stora Sandjärv
!!!
!!!
!!!
Lilla Sandjärv
!!!
!!!
!!!
Kategori:Härkmeri
!!!
!!!
!!!
Storsjöträsket
!!!
!!!
!!!
Kategori:Öar i Kristinestad
!!!
!!!
!!!
Håkosjön
!!!
!!!
!!!
Kråkfjärden, Kristinestad
!!!
!!!
!!!
Rävåsen, Kristinestad
!!!
!!!
!!!
Storträsket (sjö i Finland, Österbotten, lat 62,32, long 21,38)
!!!
!!!
!!!
Syndersjön
!!!
!!!
!!!
Kategori:Personer från Kristinestad
!!!
!!!
Kategori:Lappfjärd
!!!
!!!
!!!
Kissanpiiskaajankuja
!!!
!!!
!!!
Kristiinankaupungin taistelu
!!!
!!!
!!!
Pohjanmaan käräjäoikeus
!!!
!!!
!!!
Kristiinankaupungin keskustaajama
!!!
!!!
!!!
Luettelo Kristiinankaupungin julkisista taideteoksista ja muistomerkeistä
!!!
!!!
!!!
Kristiinankaupungin vaakuna
!!!
!!!
!!!
Pyhän Ristin katolinen seurakunta
!!!
!!!
!!!
Kristiinankaupungin suomalainen seurakunta
!!!
!!!
!!!
Luokka:Kristiinankaupungin rakennukset ja rakennelmat
!!!
!!!
!!!
Luokka:Kristiinankaupungin kaupunginjohtajat
!!!
!!!
!!!
Luokka:Kristiinankaupungin kaupunginvaltuutetut
!!!
!!!
!!!
Luokka:Kristiinankaupungin kylät
!!!
!!!
!!!
Luokka:Siipyy
!!!
!!!
!!!
Luokka:Tiukka
!!!
!!!
!!!
Luokka:Kristiinankaupungin luonto
!!!
!!!
!!!
Luokka:Kristiinankaupungin urheilu
!!!
!!!
!!!
Luokka:Kristiinankaupungin liikenne
!!!
!!!
!!!
Luokka:Kristiinankaupungin kulttuuri
!!!
!!!
!!!
Luokka:Lapväärtti
!!!
!!!
!!!

2. Kategori:Härkmeri (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Härkmeri
!!!
!!!
!!!
Härkmerifjärden
!!!
!!!
Kategori:Härkmeri
!!!
!!!
!!!
Härkmeriån
!!!
!!!
!!!

3. Kategori:Lappfjärd (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Lappfjärd
!!!
!!!
Lappfjärds kyrka
!!!
!!!
Träskvik
!!!
!!!
!!!
Kategori:Lappfjärd
!!!
!!!
!!!

4. Kategori:Personer från Kristinestad (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Jimmy Westerlund
!!!
Sonja Lumme
Adolf Wilhelm Roos
!!!
!!!
Hans Hästbacka
!!!
!!!
!!!
Grels Teir
!!!
Carl Gustaf Estlander
!!!
Jakob August Estlander
!!!
!!!
Oskari Frösén
!!!
Berndt Joakim Haldin
!!!
!!!
!!!
Bengt Stenlund
!!!
!!!
Henrik Alfred Wahlforss
!!!
!!!
Jakob Henrik Roos
!!!
!!!
Per-Olof Jarle
!!!
!!!
!!!
Frans Wilhelm Lüchow
!!!
!!!
Kategori:Personer från Kristinestad
!!!
!!!
Gideon Fontell
!!!
!!!

5. Kategori:Öar i Kristinestad (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Södra Yttergrund
!!!
!!!
!!!
Stånggrund (söder om Furuviken, Kristinestad)
!!!
!!!
!!!
Högholmen, Kristinestad
!!!
!!!
!!!
Grötgrund, Kristinestad
!!!
!!!
!!!
Hemgrundet, Kristinestad
!!!
!!!
!!!
Hindsan
!!!
!!!
!!!
Ringstenen
!!!
!!!
!!!
Bolstervaret
!!!
!!!
!!!
Laxberget
!!!
!!!
!!!
Långgrund (vid Nedsjö, Kristinestad)
!!!
!!!
!!!
Prosten
!!!
!!!
!!!
Kategori:Öar i Kristinestad
!!!
!!!
!!!
Girsberget
!!!
!!!
!!!
Harrgrundsgrynnan och Dunsen
!!!
!!!
!!!
Murgrund
!!!
!!!
!!!
Racklet
!!!
!!!
!!!
Sandskäret, Kristinestad
!!!
!!!
!!!
Storbådan, Kristinestad
!!!
!!!
!!!
Stånggrund (vid Skaftung, Kristinestad)
!!!
!!!
!!!
Stånggrundsgrynnan
!!!
!!!
!!!
Svartbergen
!!!
!!!
!!!
Svartgrund, Kristinestad
!!!
!!!
!!!
Västerskäret (nordväst om Furuviken, Kristinestad)
!!!
!!!
!!!
Brottet, Kristinestad
!!!
!!!
!!!
Båtskäret, Kristinestad
!!!
!!!
!!!
Bördan
!!!
!!!
!!!
Flyttjorna, Kristinestad
!!!
!!!
!!!
Fårskärsklobben
!!!
!!!
!!!
Granskäret, Kristinestad
!!!
!!!
!!!
Gåsgrund, Kristinestad
!!!
!!!
!!!
Hamnskäret, Kristinestad
!!!
!!!
!!!
Harrgrund
!!!
!!!
!!!
Holmlundan
!!!
!!!
!!!
Holstergrund, Kristinestad
!!!
!!!
!!!
Hällan, Kristinestad
!!!
!!!
!!!
Inre Kaldhamn
!!!
!!!
!!!
Jungfrugrund
!!!
!!!
!!!
Kilgrund
!!!
!!!
!!!
Lilla Båtskäret
!!!
!!!
!!!
Lillkallan
!!!
!!!
!!!
Lotsklobben
!!!
!!!
!!!
Margrund
!!!
!!!
!!!
Stackgrund
!!!
!!!
!!!
Stickelgrund
!!!
!!!
!!!
Storgrundet, Kristinestad
!!!
!!!
!!!
Stånggrund, Närpes och Kristinestad
!!!
!!!
!!!
Svartkobban, Kristinestad
!!!
!!!
!!!
Svartstenarna, Kristinestad
!!!
!!!
!!!
Tallgrund, Kristinestad
!!!
!!!
!!!
Tallskäret
!!!
!!!
!!!
Tavasten, Kristinestad
!!!
!!!
!!!
Torngrund
!!!
!!!
!!!
Österskäret
!!!
!!!
!!!
Östra Kumlet, Kristinestad
!!!
!!!
!!!
Anderslagsgrundet
!!!
!!!
!!!
Benvikasgrynnan
!!!
!!!
!!!
Biskopen, Kristinestad
!!!
!!!
!!!
Björnösundsgrynnan
!!!
!!!
!!!
Blindgrynnan
!!!
!!!
!!!
Bocken och Geten
!!!
!!!
!!!
Bredskäret, Kristinestad
!!!
!!!
!!!
Domarkobban
!!!
!!!
!!!
Dyngklobben
!!!
!!!
!!!
Furuskäret, Kristinestad
!!!
!!!
!!!
Gråskärsbådan, Kristinestad
!!!
!!!
!!!
Gräsklobben
!!!
!!!
!!!
Gyltgrund
!!!
!!!
!!!
Halsgrund
!!!
!!!
!!!
Hansnäsgrynnan
!!!
!!!
!!!
Herrbastugrund
!!!
!!!
!!!
Hindsungen
!!!
!!!
!!!
Häbbret, Kristinestad
!!!
!!!
!!!
Hällklobben
!!!
!!!
!!!
Högklobben, Kristinestad
!!!
!!!
!!!
Idgrund, Kristinestad
!!!
!!!
!!!
Idgrundsgrynnan
!!!
!!!
!!!
Inre Yttergrund
!!!
!!!
!!!
Kaldhamn
!!!
!!!
!!!
Kallan, Kristinestad
!!!
!!!
!!!
Knappelbådan
!!!
!!!
!!!
Krabbgrund
!!!
!!!
!!!
Kumle, Kristinestad
!!!
!!!
!!!
Kyrkoskäret
!!!
!!!
!!!
Kyrkoskärshällan
!!!
!!!
!!!
Lappungen
!!!
!!!
!!!
Lassila, Kristinestad
!!!
!!!
!!!
Laxgrynnan
!!!
!!!
!!!
Laxnätsgrund
!!!
!!!
!!!
Lillgrundet, Kristinestad
!!!
!!!
!!!
Lindas bådan
!!!
!!!
!!!
Lingonskäret
!!!
!!!
!!!
Ljusgrund (vid Härkmeri, Kristinestad)
!!!
!!!
!!!
Ljusgrund (vid Sideby, Kristinestad)
!!!
!!!
!!!
Ljusören, Kristinestad
!!!
!!!
!!!
Långberget, Kristinestad
!!!
!!!
!!!
Långgrund (norr om Skaftung, Kristinestad)
!!!
!!!
!!!
Marias klobbarna
!!!
!!!
!!!
Mattiholmen
!!!
!!!
!!!
Mellanklobben, Kristinestad
!!!
!!!
!!!
Mörtberget
!!!
!!!
!!!
Norrgrund, Kristinestad
!!!
!!!
!!!
Norrgrynnan, Kristinestad
!!!
!!!
!!!
Norrgårdens
!!!
!!!
!!!
Nätivarpet
!!!
!!!
!!!
Paltrockarna
!!!
!!!
!!!
Petarkobban
!!!
!!!
!!!
Pilander
!!!
!!!
!!!
Pissbådan
!!!
!!!
!!!
Pjelaxen
!!!
!!!
!!!
Prostkobban
!!!
!!!
!!!
Remmarberget
!!!
!!!
!!!
Remmargrynnan (vid Björnö sund, Kristinestad)
!!!
!!!
!!!
Remmargrynnan (vid Skaftung, Kristinestad)
!!!
!!!
!!!
Rotklobben
!!!
!!!
!!!
Rågårdsstenarna
!!!
!!!
!!!
Rödberget, Kristinestad
!!!
!!!
!!!
Saltgrund
!!!
!!!
!!!
Sandbergs bådan
!!!
!!!
!!!
Sandkobban
!!!
!!!
!!!
Själgrund, Kristinestad
!!!
!!!
!!!
Själstenarna, Kristinestad
!!!
!!!
!!!
Skiftsholmen
!!!
!!!
!!!
Skitkobben
!!!
!!!
!!!
Skvalberget
!!!
!!!
!!!
Smultronklobbarna
!!!
!!!
!!!
Smågrunden, Kristinestad
!!!
!!!
!!!
Smörpundan
!!!
!!!
!!!
Söderbådan, Kristinestad
!!!
!!!
!!!
Trindklobben
!!!
!!!
!!!
Trutklobbarna, Kristinestad
!!!
!!!
!!!
Trutkobban
!!!
!!!
!!!
Uddgrynnan
!!!
!!!
!!!
Vedholmsgrynnorna
!!!
!!!
!!!
Vilgrund
!!!
!!!
!!!
Västerskäret (sydväst om Furuviken, Kristinestad)
!!!
!!!
!!!
Västra Björnen
!!!
!!!
!!!
Åbackgrund
!!!
!!!
!!!
Ådgrund, Kristinestad
!!!
!!!
!!!
Ådgrundsgrynnan
!!!
!!!
!!!
Ånäsholmen
!!!
!!!
!!!
Åsklobben
!!!
!!!
!!!
Ängranholmen
!!!
!!!
!!!
Östergrynnor
!!!
!!!
!!!
Österklobben, Kristinestad
!!!
!!!
!!!
Österskärsgrynnorna
!!!
!!!
!!!
Österskärskobban
!!!
!!!
!!!
Östra Björnen
!!!
!!!
!!!

6. Luokka:Lapväärtti (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Pyhävuori
!!!
!!!
!!!
Lappfjärds Bollklubb
!!!
!!!
!!!
Lapväärtin kirkonkylä
!!!
!!!
!!!
Lapväärtin vaakuna
!!!
!!!
!!!
Luokka:Lapväärtti
!!!
!!!
!!!

7. Luokka:Siipyy (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Siipyyn vaakuna
!!!
!!!
!!!
Luokka:Siipyyn kylät
!!!
!!!
!!!
Luokka:Siipyy
!!!
!!!
!!!

8. Luokka:Siipyyn kylät (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Siipyyn kirkonkylä
!!!
!!!
!!!
Luokka:Siipyyn kylät
!!!
!!!
!!!

9. Luokka:Tiukka (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Tiukan vaakuna
!!!
!!!
!!!
Luokka:Tiukka
!!!
!!!
!!!
Luokka:Tiukan kunnanvaltuutetut
!!!
!!!
!!!

10. Luokka:Tiukan kunnanvaltuutetut (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Viktor Hintz
!!!
!!!
Luokka:Tiukan kunnanvaltuutetut
!!!
!!!
!!!

11. Luokka:Kristiinankaupungin kaupunginjohtajat (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Luokka:Kristiinankaupungin kaupunginjohtajat
!!!
!!!
!!!

12. Luokka:Kristiinankaupungin kaupunginvaltuutetut (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Linda Leinonen
!!!
!!!
!!!
Petri Pihlajaniemi
!!!
!!!
!!!
Luokka:Kristiinankaupungin kaupunginvaltuutetut
!!!
!!!
!!!
Luokka:Tiukan kunnanvaltuutetut
!!!
!!!
!!!

13. Luokka:Kristiinankaupungin kulttuuri (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Kristiinankaupungin markkinat
!!!
!!!
!!!
Luokka:Kristiinankaupungin media
!!!
!!!
!!!
Luokka:Kristiinankaupungin kulttuuri
!!!
!!!
!!!

14. Luokka:Kristiinankaupungin media (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Etelä-Pohjanmaa (Kristiinankaupunki)
!!!
!!!
!!!
Suupohjan Sanomat
!!!
!!!
!!!
Syd-Österbotten
!!!
!!!
KRS-TV
!!!
!!!
!!!
Ahti (sanomalehti)
!!!
!!!
!!!
Suupohjan Kaiku
!!!
!!!
!!!
Kristinestads Tidning
!!!
!!!
!!!
Pohjola (sanomalehti)
!!!
!!!
!!!
Luokka:Kristiinankaupungin media
!!!
!!!
!!!

15. Luokka:Kristiinankaupungin kylät (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Lapväärtin kirkonkylä
!!!
!!!
!!!
Luokka:Kristiinankaupungin kylät
!!!
!!!
!!!
Luokka:Siipyyn kylät
!!!
!!!
!!!

16. Luokka:Kristiinankaupungin liikenne (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Seututie 664
!!!
!!!
!!!
Seututie 687
!!!
!!!
!!!
Seututie 663
!!!
!!!
!!!
Luokka:Kristiinankaupungin liikenne
!!!
!!!
!!!

17. Luokka:Kristiinankaupungin luonto (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Pyhävuori
!!!
!!!
!!!
Luokka:Kristiinankaupungin luonto
!!!
!!!
!!!

18. Luokka:Kristiinankaupungin rakennukset ja rakennelmat (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Yttergrundin majakka
!!!
!!!
!!!
Kristiinan voimalaitos
!!!
!!!
!!!
Kristiina (majakka)
!!!
!!!
!!!
Kristiinankaupungin raatihuone
!!!
!!!
!!!
Kristiinankaupungin uusi kirkko
!!!
!!!
!!!
Luokka:Kristiinankaupungin rakennukset ja rakennelmat
!!!
!!!
!!!

19. Luokka:Kristiinankaupungin urheilu (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Luokka:Kristiinankaupungin urheiluseurat
!!!
!!!
!!!
Luokka:Kristiinankaupungin urheilu
!!!
!!!
!!!

20. Luokka:Kristiinankaupungin urheiluseurat (fi)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Sporting Kristina
!!!
!!!
IF Länken
!!!
!!!
!!!
Kristiinan Urheilijat
!!!
!!!
!!!
Luokka:Kristiinankaupungin urheiluseurat
!!!
!!!
!!!

Wikipedia-analys utförd av projekt Projekt Fredrika r.f. www.projektfredrika.fi