Wikipedia Page View Stats 2020-04-05 12:26 for the period 2020-02-05--2020-04-04 (60 days)

Korpo

Svenska

Finska

Engelska

Tyska

1. Kategori:Korpo (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Korpo
Utö, Korpo
Jurmo
!!!
Skärgårdshavets nationalpark
Norrskata
!!!
!!!
Korpoström
!!!
!!!
!!!
Korpo kyrka
!!!
Galtby
!!!
Kategori:Öar i Korpo
!!!
!!!
!!!
Storströmmen
!!!
!!!
!!!
Björkö, Korpo
!!!
!!!
!!!
Lom, Korpo
!!!
!!!
Skärgårdshavets biosfärområde
!!!
!!!
Skärgårdscentrum Korpoström
!!!
!!!
Kategori:Korpo
!!!
!!!
Korpo träsket
!!!
!!!
!!!
Markomby
!!!
!!!
!!!
Rumar
!!!
!!!
!!!
Kokombrink
!!!
!!!
!!!
Alnäs
!!!
!!!
!!!
Insjön, Korpo
!!!
!!!
!!!
Kirmo
!!!
!!!
!!!
Kivitok
!!!
!!!
!!!
Kökarfjärden
!!!
!!!
!!!
Rågskär (sydväst om Brunskär, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Uvbergen
!!!
!!!
!!!
Blåbärholm, Korpo
!!!
!!!
!!!
Ekholm, Korpo
!!!
!!!
!!!
Elvsö sund
!!!
!!!
!!!
Kyrkfjärden, Korpo
!!!
!!!
!!!
Näset (vid Västerkalax, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Uddnäs, Korpo
!!!
!!!
!!!
Kategori:Personer från Korpo
!!!
!!!
!!!
Byviken, Korpo
!!!
!!!
!!!
Flågudden
!!!
!!!
!!!
Loludden
!!!
!!!
!!!
Lyssarklint
!!!
!!!
!!!
Långnäs udden
!!!
!!!
!!!
Moringharu (vid Jurmo, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Näset (på Norrskata, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Näset (vid Lempersö sund, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Strömnäs, Korpo
!!!
!!!
!!!
Södersund, Korpo
!!!
!!!
!!!
Tammlot
!!!
!!!
!!!
Västerrevet
!!!
!!!
!!!
Örarna (vid Jurmo, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Österrevet
!!!
!!!
!!!
Bånberg
!!!
!!!
!!!
Retais träsk
!!!
!!!
!!!
Änkis träsk
!!!
!!!
!!!
Utön majakka
!!!
!!!
Gråharunan hylky
!!!
!!!
!!!
Seututie 180
!!!
!!!
!!!
L/A Merituuli
!!!
!!!
!!!
L/A Mergus
!!!
!!!
!!!
Korppoon säätutka
!!!
!!!
!!!
Korppoon vaakuna
!!!
!!!
!!!
L/A Stella
!!!
!!!
!!!
Korppoon taistelu
!!!
!!!
!!!
Jurmon kappeli
!!!
!!!
!!!
Jurmon lentotukikohta
!!!
!!!
!!!
Norrskatan kirkko
!!!
!!!
!!!
Korppoon vapaaherrakunta
!!!
!!!
!!!
Luokka:Korppoon kylät
!!!
!!!
!!!

2. Kategori:Personer från Korpo (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Gunnar Jansson (politiker)
!!!
!!!
Felix Nylund
!!!
Klaus Sahlgren
!!!
Vidar Lindqvist
!!!
!!!
!!!
Bill Widén
!!!
!!!
Alfhild Forslin
!!!
!!!
!!!
Kategori:Personer från Korpo
!!!
!!!
!!!

3. Kategori:Öar i Korpo (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Norrskata
!!!
!!!
Åvensor
!!!
!!!
!!!
Gaddarna (nordost om Jurmo, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Glupkläpparna
!!!
!!!
!!!
Gubbens kläppen
!!!
!!!
!!!
Gudingskläppen
!!!
!!!
!!!
Hallonören, Korpo
!!!
!!!
!!!
Aspö, Korpo
!!!
Mjälten, Korpo
!!!
!!!
!!!
Kategori:Öar i Korpo
!!!
!!!
!!!
Lillharu
!!!
!!!
!!!
Hevonkack
!!!
!!!
!!!
Björkö, Korpo
!!!
!!!
!!!
Gyltö
!!!
!!!
Österskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Kolmen
!!!
!!!
!!!
Lom, Korpo
!!!
!!!
Pall, Korpo
!!!
!!!
!!!
Jurmo (vid Aspö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Järm
!!!
!!!
!!!
Kyrklandet, Korpo
!!!
!!!
Långör
!!!
!!!
!!!
Maggholm, Korpo
!!!
!!!
!!!
Bokulla
!!!
!!!
!!!
Trån
!!!
!!!
!!!
Hjortronharuna
!!!
!!!
!!!
Krassen
!!!
!!!
!!!
Lempersö
!!!
!!!
!!!
Tacklot
!!!
!!!
!!!
Västergaddarna
!!!
!!!
!!!
Alskär (vid Österskärsfjärden, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Brunskär, Finland
!!!
!!!
!!!
Finnö, Korpo
!!!
!!!
!!!
Fölisholm
!!!
!!!
!!!
Höga Brännskär
!!!
!!!
!!!
Lilla Ojalot
!!!
!!!
!!!
Ormskär (vid Utö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Palalot
!!!
!!!
!!!
Skabb, Korpo
!!!
!!!
!!!
Stora Hamnskär
!!!
!!!
!!!
Suluskär
!!!
!!!
!!!
Alskär (vid Lövskärsfjärden, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Alu, Korpo
!!!
!!!
!!!
Disken
!!!
!!!
!!!
Furuskär (vid Käldersö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Getskären
!!!
!!!
!!!
Harun, Korpo
!!!
!!!
!!!
Huslandet (vid Utö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Kokombrink
!!!
!!!
!!!
Kuggholm, Korpo
!!!
!!!
!!!
Kälö
!!!
!!!
!!!
Lotan, Korpo
!!!
!!!
!!!
Norrholm
!!!
!!!
!!!
Rågskär (vid Brunskär, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Sälskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Sönderskurna kläppen
!!!
!!!
!!!
Tjärven, Korpo
!!!
!!!
!!!
Ulvingen
!!!
!!!
!!!
Vaggskär
!!!
!!!
!!!
Vantmo
!!!
!!!
!!!
Västerön (vid Berghamn, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Ånskär
!!!
!!!
!!!
Öregrund, Korpo
!!!
!!!
!!!
Baggskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Bjornholm
!!!
!!!
!!!
Bänken, Korpo
!!!
!!!
!!!
Dimanskär
!!!
!!!
!!!
Djupgrund
!!!
!!!
!!!
Furuskär (vid Brunskär, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Fåruddsgrundet
!!!
!!!
!!!
Getgrund, Korpo
!!!
!!!
!!!
Getkläppen
!!!
!!!
!!!
Getkobben
!!!
!!!
!!!
Getskär (vid Aspö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Getskär (vid Brunskär, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Getören, Korpo
!!!
!!!
!!!
Gloholmen, Korpo
!!!
!!!
!!!
Gluparna
!!!
!!!
!!!
Gropkläppen
!!!
!!!
!!!
Gropskärs kläpparna
!!!
!!!
!!!
Gråsida
!!!
!!!
!!!
Gullstol
!!!
!!!
!!!
Gyltö galten
!!!
!!!
!!!
Halsholm, Korpo
!!!
!!!
!!!
Haverholm
!!!
!!!
!!!
Heinlot
!!!
!!!
!!!
Hjortö
!!!
!!!
!!!
Huslandet (vid Brunskär, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Hässlö, Korpo
!!!
!!!
!!!
Hättskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Järnhattarna
!!!
!!!
!!!
Kait (vid Maskinnamo, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Kelot
!!!
!!!
!!!
Killingskär (vid Aspö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Kirulot
!!!
!!!
!!!
Korkis, Finland
!!!
!!!
!!!
Kålen
!!!
!!!
!!!
Lillpensor
!!!
!!!
!!!
Långa Kummelskär
!!!
!!!
!!!
Mörharuna
!!!
!!!
!!!
Ojalot grund
!!!
!!!
!!!
Poro, Korpo
!!!
!!!
!!!
Rimskär
!!!
!!!
!!!
Rågskär (sydväst om Brunskär, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Rödskär (vid Utö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Sanden, Korpo
!!!
!!!
!!!
Sandkari
!!!
!!!
!!!
Skräckskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Smörgrund (vid Kittuis, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Stenskär (vid Aspö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Stenskär (vid Björkö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Stenskär (vid Käldersö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Stenskär (vid Utö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Stora Ormskär
!!!
!!!
!!!
Stora Skarpen
!!!
!!!
!!!
Stora Södö
!!!
!!!
!!!
Stora Utterskär
!!!
!!!
!!!
Storhästögrundet
!!!
!!!
!!!
Storlandet, Korpo
!!!
!!!
!!!
Sundgadden
!!!
!!!
!!!
Sundskär (vid Österskär, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Svartbådarna
!!!
!!!
!!!
Svartholm (vid Åvensor, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Svartkläppen (vid Jurmo, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Svinskär (vid Aspö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Syndaskärs kläppen
!!!
!!!
!!!
Sälskinnet
!!!
!!!
!!!
Sänken
!!!
!!!
!!!
Söderkläpparna, Korpo
!!!
!!!
!!!
Tallkobben (vid Vandrock, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Tissarklobben
!!!
!!!
!!!
Torsskär
!!!
!!!
!!!
Trånaskär
!!!
!!!
!!!
Tvivlot
!!!
!!!
!!!
Vattkast
!!!
!!!
Verkholms grunden
!!!
!!!
!!!
Vitlandet
!!!
!!!
!!!
Västerön (vid Brunskär, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Ykskari
!!!
!!!
!!!
Ölskär
!!!
!!!
!!!
Örskär (vid Brunskär, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Österlanden, Korpo
!!!
!!!
!!!
Abborrkobb harun
!!!
!!!
!!!
Abborrkobbarna (vid Korpoström, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Alskärs kobben
!!!
!!!
!!!
Alskärs örarna
!!!
!!!
!!!
Barskär (vid Boskär, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Bastustenen
!!!
!!!
!!!
Blåbärholm, Korpo
!!!
!!!
!!!
Bokull gaddarna
!!!
!!!
!!!
Bokulla sten
!!!
!!!
!!!
Breda Ljusskär
!!!
!!!
!!!
Bärskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Bässgrunden
!!!
!!!
!!!
Degerängs grundet
!!!
!!!
!!!
Djäkengrunden
!!!
!!!
!!!
Driven, Korpo
!!!
!!!
!!!
Dömanskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Fjärdskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Flutun
!!!
!!!
!!!
Furuskär (vid Rumar, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Fyrgrundet, Korpo
!!!
!!!
!!!
Fålafjärt
!!!
!!!
!!!
Fårkobbarna
!!!
!!!
!!!
Förstlandet
!!!
!!!
!!!
Gloskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Gloskärs kläppen
!!!
!!!
!!!
Glossholm
!!!
!!!
!!!
Gorrören
!!!
!!!
!!!
Grangrund, Korpo
!!!
!!!
!!!
Grangrunden
!!!
!!!
!!!
Granskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Granskärs kläppen, Korpo
!!!
!!!
!!!
Granö, Korpo
!!!
!!!
!!!
Granögrunden
!!!
!!!
!!!
Grimsörar
!!!
!!!
!!!
Grisselborg, Korpo
!!!
!!!
!!!
Grisselharu
!!!
!!!
!!!
Grisselkläppen
!!!
!!!
!!!
Grissleskläppen
!!!
!!!
!!!
Gropskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Grundvik harun
!!!
!!!
!!!
Gråskärs kobben
!!!
!!!
!!!
Gräsgrund, Korpo
!!!
!!!
!!!
Halsholms grundet, Korpo
!!!
!!!
!!!
Hamnkobben, Korpo
!!!
!!!
!!!
Hamnskär (vid Brunskär, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Hamnskär (vid Utö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Hamnskärs gaddarna
!!!
!!!
!!!
Han höga
!!!
!!!
!!!
Han långa
!!!
!!!
!!!
Hangankait
!!!
!!!
!!!
Hattskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Hemlands kläppen
!!!
!!!
!!!
Hemmingskär
!!!
!!!
!!!
Hermanskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Hermanskärs harun
!!!
!!!
!!!
Hevoslot
!!!
!!!
!!!
Hinderskobben
!!!
!!!
!!!
Hirlot
!!!
!!!
!!!
Hirsholm, Korpo
!!!
!!!
!!!
Hirsholms grund
!!!
!!!
!!!
Hirslot
!!!
!!!
!!!
Hjortö kobben
!!!
!!!
!!!
Hottan
!!!
!!!
!!!
Hovdkläppen
!!!
!!!
!!!
Hummankari
!!!
!!!
!!!
Hummeldals grundet
!!!
!!!
!!!
Hummelskär (vid Gyltö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Hummelskär (vid Käldersö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Huslands kobbarna
!!!
!!!
!!!
Huvudskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Hästharu kobborna
!!!
!!!
!!!
Högholm (vid Käldersö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Högkobben (vid Gyltö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Ivarsgadds kobben
!!!
!!!
!!!
Ivarsharu
!!!
!!!
!!!
Kait (vid Lom, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Katilot
!!!
!!!
!!!
Kengimo
!!!
!!!
!!!
Kistholm
!!!
!!!
!!!
Klovagrundet, Korpo
!!!
!!!
!!!
Knivskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Knuven, Korpo
!!!
!!!
!!!
Knuvören
!!!
!!!
!!!
Koilot
!!!
!!!
!!!
Kokläppen
!!!
!!!
!!!
Kompasskläppen
!!!
!!!
!!!
Korkenkari
!!!
!!!
!!!
Korpholm, Korpo
!!!
!!!
!!!
Korpholms grynnorna
!!!
!!!
!!!
Korpholms klobben
!!!
!!!
!!!
Korpskär (vid Galtby, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Korsholm (vid Rumar, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Krokskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Krummarna
!!!
!!!
!!!
Kråkbäriklobben
!!!
!!!
!!!
Kummelskärs kläpparna
!!!
!!!
!!!
Kura, Korpo
!!!
!!!
!!!
Kvigkläppen
!!!
!!!
!!!
Käldersö
!!!
!!!
!!!
Laduholm
!!!
!!!
!!!
Lilla Börsskär (vid Brunskär, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Lilla Ollholm
!!!
!!!
!!!
Lilla Rimskär
!!!
!!!
!!!
Lilla Skarpen
!!!
!!!
!!!
Lillgadden, Korpo
!!!
!!!
!!!
Lillgyltö
!!!
!!!
!!!
Lillholm, Korpo
!!!
!!!
!!!
Lillö revet
!!!
!!!
!!!
Limskären
!!!
!!!
!!!
Långkläppen (vid Aspö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Långlandet (vid Aspö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Lökharu (väster om Jurmo, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Mallspiken
!!!
!!!
!!!
Marsö, Korpo
!!!
!!!
!!!
Maskinnamo
!!!
!!!
!!!
Mellanstenen
!!!
!!!
!!!
Minnkobben
!!!
!!!
!!!
Mittigrund, Korpo
!!!
!!!
!!!
Molnkläppen
!!!
!!!
!!!
Mossalandet
!!!
!!!
!!!
Nisskläpp
!!!
!!!
!!!
Norra Grimsörar
!!!
!!!
!!!
Orikari
!!!
!!!
!!!
Ormskär (vid Aspö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Oxholm, Korpo
!!!
!!!
!!!
Paddgrund
!!!
!!!
!!!
Pattonskärs kobbarna
!!!
!!!
!!!
Pennäs
!!!
!!!
!!!
Perslot
!!!
!!!
!!!
Petes, Korpo
!!!
!!!
!!!
Ramsö, Korpo
!!!
!!!
!!!
Remmargrynnan, Korpo
!!!
!!!
!!!
Råkläpparna
!!!
!!!
!!!
Råsen, Korpo
!!!
!!!
!!!
Rävanäs grundet
!!!
!!!
!!!
Rödskär (vid Berghamn, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Rögrund, Korpo
!!!
!!!
!!!
Rövarholmarna
!!!
!!!
!!!
Saltskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Skataskär (vid Utö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Slagören
!!!
!!!
!!!
Slevharu
!!!
!!!
!!!
Släta Lekattskär
!!!
!!!
!!!
Smörgrund (vid Utö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Snökobb
!!!
!!!
!!!
Sommarön, Korpo
!!!
!!!
!!!
Stackskär (vid Aspö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Stackskärs harun
!!!
!!!
!!!
Staffanskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Stengrundet (vid Vandrock, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Stenkläpparna (vid Brunskär, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Stockkläppen, Korpo
!!!
!!!
!!!
Stora Börsskär (vid Brunskär, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Stora Börsskär (vid Gyltö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Stora Furuholm, Korpo
!!!
!!!
!!!
Stora Hummelskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Stora Hästö
!!!
!!!
!!!
Stora Korpskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Stora Kuggholm
!!!
!!!
!!!
Stora Kummelskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Stora Lekattskär
!!!
!!!
!!!
Stora Limskär
!!!
!!!
!!!
Stora Mossaskär
!!!
!!!
!!!
Stora Ojalot
!!!
!!!
!!!
Stora Rödskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Stora Rönnskär
!!!
!!!
!!!
Stora Sundskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Stora Tallkobben
!!!
!!!
!!!
Stora Örskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Storgadden, Korpo
!!!
!!!
!!!
Storholmen, Korpo
!!!
!!!
!!!
Storhästökobbarna
!!!
!!!
!!!
Strandgrunden, Korpo
!!!
!!!
!!!
Strömsten
!!!
!!!
!!!
Styrsharuna
!!!
!!!
!!!
Stångören (vid Gyltö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Stångören (vid Österreitas, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Sulukobben
!!!
!!!
!!!
Sundkläpparna (vid Brunskär, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Sundskär (vid Utö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Svarta Sundskär
!!!
!!!
!!!
Svartgrunden, Korpo
!!!
!!!
!!!
Svartholm (vid Vattkast, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Svartholms Tallkobben
!!!
!!!
!!!
Svartkläppen (vid Björkö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Svartkläppen (vid Brunskär, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Svartkläppen (vid Utö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Svedjegrundet, Korpo
!!!
!!!
!!!
Svinskär (vid Gyltö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Svärtskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Syltkläppen
!!!
!!!
!!!
Syndaskär
!!!
!!!
!!!
Såtonskär
!!!
!!!
!!!
Såtonskärs harun
!!!
!!!
!!!
Sältingskläppen
!!!
!!!
!!!
Sävkobben
!!!
!!!
!!!
Södergrundet (vid Alskär, västra Korpo)
!!!
!!!
!!!
Södergrundet (vid Aspö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Södergrundet (vid Berghamn, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Södergrundet (vid Brunskär, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Söderkläppen
!!!
!!!
!!!
Söderkobbarna
!!!
!!!
!!!
Söderkobben, Korpo
!!!
!!!
!!!
Södholmarna
!!!
!!!
!!!
Södra Rönnharun
!!!
!!!
!!!
Södra Vitharu
!!!
!!!
!!!
Tallgrund, Korpo
!!!
!!!
!!!
Tallkobben (vid Korpoström, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Tallkobbgrundet
!!!
!!!
!!!
Tallören, Korpo
!!!
!!!
!!!
Tamenkant
!!!
!!!
!!!
Tamskläpparna
!!!
!!!
!!!
Tistronkari
!!!
!!!
!!!
Tjuvskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Torn, Korpo
!!!
!!!
!!!
Torskobb
!!!
!!!
!!!
Trutkobben och Aspkobben
!!!
!!!
!!!
Tränskär
!!!
!!!
!!!
Tränskärs grynnorna
!!!
!!!
!!!
Tunglot
!!!
!!!
!!!
Tvegyltan
!!!
!!!
!!!
Tärngrunden, Korpo
!!!
!!!
!!!
Utterbergslandet
!!!
!!!
!!!
Utterharu grundet
!!!
!!!
!!!
Utterharu, Korpo
!!!
!!!
!!!
Varplot
!!!
!!!
!!!
Vasiklot
!!!
!!!
!!!
Vikgrunden
!!!
!!!
!!!
Virutholmen
!!!
!!!
!!!
Vitharu, Korpo
!!!
!!!
!!!
Västerflutun
!!!
!!!
!!!
Västerlandet (vid Gyltö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Västerängsgrundet
!!!
!!!
!!!
Västra skärgården
!!!
!!!
!!!
Yttergrunden
!!!
!!!
!!!
Ytterskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Ålskären
!!!
!!!
!!!
Ängholm, Korpo
!!!
!!!
!!!
Äskören, Korpo
!!!
!!!
!!!
Äspholm, Korpo
!!!
!!!
!!!
Ölkobben
!!!
!!!
!!!
Östergreskan
!!!
!!!
!!!
Östergrund
!!!
!!!
!!!
Abborrkobbarna (vid Brunskär, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Alenskär
!!!
!!!
!!!
Alenskärs kobbarna
!!!
!!!
!!!
Algrunden, Korpo
!!!
!!!
!!!
Algrundet (vid Gyltö bro, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Algrundet (vid Österskär, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Alkläpparna, Korpo
!!!
!!!
!!!
Alkläppen
!!!
!!!
!!!
Ammilot
!!!
!!!
!!!
Askören, Korpo
!!!
!!!
!!!
Aspgrund
!!!
!!!
!!!
Aspkläpparna
!!!
!!!
!!!
Aspkobben, Korpo
!!!
!!!
!!!
Auklot
!!!
!!!
!!!
Baggharu
!!!
!!!
!!!
Barskär (vid Norrskata, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Batarisören
!!!
!!!
!!!
Besaskär
!!!
!!!
!!!
Besaskärs kobben
!!!
!!!
!!!
Besaskärs ören
!!!
!!!
!!!
Birsskär (vid Barskärsfjärden, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Birsskär (vid Kälöfjärden, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Birsskär (vid Kökarfjärden, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Birsskär (vid Nötöfjärden, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Bjornholms grundet
!!!
!!!
!!!
Björkgrundet (vid Galtby, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Björkgrundet (vid Åvensor, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Björkskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Blekan, Korpo
!!!
!!!
!!!
Blindsundskläpparna
!!!
!!!
!!!
Blänkan, Korpo
!!!
!!!
!!!
Bockholmen, Korpo
!!!
!!!
!!!
Bockskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Bokull ören
!!!
!!!
!!!
Bondskär
!!!
!!!
!!!
Brambrass
!!!
!!!
!!!
Breda Ljusskärs kläppen
!!!
!!!
!!!
Bredharu, Korpo
!!!
!!!
!!!
Bredkläppen, Korpo
!!!
!!!
!!!
Bredskär (vid Västerön, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Bredskärs harun
!!!
!!!
!!!
Broklot
!!!
!!!
!!!
Bronnskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Brudskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Brudskären
!!!
!!!
!!!
Brudskärs grunden
!!!
!!!
!!!
Bryggskär
!!!
!!!
!!!
Brändharun
!!!
!!!
!!!
Brändholm (vid Gyltö bro, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Brändholm (vid Gyltö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Brändholm (vid Verkan, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Brändkläpp bådan
!!!
!!!
!!!
Brändkläppen
!!!
!!!
!!!
Brändskär
!!!
!!!
!!!
Brännkläppen
!!!
!!!
!!!
Brännlandet, Korpo
!!!
!!!
!!!
Buskarholm
!!!
!!!
!!!
Bussö, Korpo
!!!
!!!
!!!
Buttholm
!!!
!!!
!!!
Byxsäckbådan
!!!
!!!
!!!
Båtkläpp (vid Brunskär, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Båtkläpp (vid Jurmo, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Båtskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Båtskären, Korpo
!!!
!!!
!!!
Bärskärs grundet
!!!
!!!
!!!
Bärskärs kobben
!!!
!!!
!!!
Bässkobbarna
!!!
!!!
!!!
Dömmanskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Dömmanskärs ören
!!!
!!!
!!!
Dömmaskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Edkobben
!!!
!!!
!!!
Edlandet (vid Brunskär, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Edlandet (vid Lom, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Elvsö
!!!
!!!
!!!
Emistholm
!!!
!!!
!!!
Enharu, Korpo
!!!
!!!
!!!
Enholm, Korpo
!!!
!!!
!!!
Enholms grunden
!!!
!!!
!!!
Estgrund
!!!
!!!
!!!
Estrevlarna
!!!
!!!
!!!
Fagerlot
!!!
!!!
!!!
Falkkobben
!!!
!!!
!!!
Fingerskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Finnskär
!!!
!!!
!!!
Fjärdblekan, Korpo
!!!
!!!
!!!
Fjärdgrund, Korpo
!!!
!!!
!!!
Fjärdskären, Korpo
!!!
!!!
!!!
Fjärdskärs kobben
!!!
!!!
!!!
Fjärdskärs rumpan
!!!
!!!
!!!
Flada-Rönnskär
!!!
!!!
!!!
Fladalandet, Korpo
!!!
!!!
!!!
Flakaskär (norr om Aspö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Flakaskär (väster om Aspö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Flakaskärs grunden
!!!
!!!
!!!
Flatgrund, Korpo
!!!
!!!
!!!
Flatgrunden
!!!
!!!
!!!
Flatö, Korpo
!!!
!!!
!!!
Flintbåda
!!!
!!!
!!!
Flintkläppen
!!!
!!!
!!!
Flyan, Korpo
!!!
!!!
!!!
Flågnätikobben
!!!
!!!
!!!
Flåtholm
!!!
!!!
!!!
Fridaskläppen
!!!
!!!
!!!
Fränukläpparna
!!!
!!!
!!!
Furuholm, Korpo
!!!
!!!
!!!
Gaddarna (sydväst om Jurmo, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Galt grynnan
!!!
!!!
!!!
Getgrundet, Korpo
!!!
!!!
!!!
Gloskärs sten
!!!
!!!
!!!
Gommaskär
!!!
!!!
!!!
Greskan
!!!
!!!
!!!
Grytkils udden
!!!
!!!
!!!
Gråharu (vid Aspö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Gråharu (vid Jungfruskär, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Gråharuna, Korpo
!!!
!!!
!!!
Gråkobbarna
!!!
!!!
!!!
Gråskär (vid Brunskär, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Gråskär (vid Jungfruskär, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Gråskärs stenarna
!!!
!!!
!!!
Gräsören, Korpo
!!!
!!!
!!!
Grönörarna, Korpo
!!!
!!!
!!!
Gullkron
!!!
!!!
!!!
Gullskär
!!!
!!!
!!!
Gullskärs kläppen
!!!
!!!
!!!
Gumskär
!!!
!!!
!!!
Gumskärs kobbarna
!!!
!!!
!!!
Gålkläppen
!!!
!!!
!!!
Gångklobb
!!!
!!!
!!!
Gåsharu (vid Brunskär, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Gåsharu (vid Jurmo, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Gåskobben
!!!
!!!
!!!
Gåsskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Gåsskären, Korpo
!!!
!!!
!!!
Gåsörarna, Korpo
!!!
!!!
!!!
Gäddskallen, Korpo
!!!
!!!
!!!
Gässgrund
!!!
!!!
!!!
Halfaskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Halfaskärs kläppen
!!!
!!!
!!!
Halmgaddarna
!!!
!!!
!!!
Halvfarugrunden
!!!
!!!
!!!
Halvfarören
!!!
!!!
!!!
Halvvägagrundet, Korpo
!!!
!!!
!!!
Hamngrundet, Korpo
!!!
!!!
!!!
Hamnkärs kläppen
!!!
!!!
!!!
Hamnskärs lägnan
!!!
!!!
!!!
Hamnskärs sten
!!!
!!!
!!!
Heimarmo
!!!
!!!
!!!
Hermansgadd
!!!
!!!
!!!
Hermanskärs bådan
!!!
!!!
!!!
Hindersgrund
!!!
!!!
!!!
Holmargrynnorna
!!!
!!!
!!!
Hummankare
!!!
!!!
!!!
Håkonskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Håkonskärs flyen
!!!
!!!
!!!
Härkilot, Korpo
!!!
!!!
!!!
Hästharuna
!!!
!!!
!!!
Hästskär (vid Brunskär, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Hästskär (vid Kittuis, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Hästskär (vid Norrskata, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Hästören
!!!
!!!
!!!
Hättskärs kobben
!!!
!!!
!!!
Höckloskär
!!!
!!!
!!!
Höggadden (vid Aspö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Höggadden (vid Björkö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Högharun, Korpo
!!!
!!!
!!!
Högholm (vid Gyltö bro, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Högholm (vid Vattkast, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Högklobben, Korpo
!!!
!!!
!!!
Högkobben (vid Utö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Högkoppen
!!!
!!!
!!!
Höglandet, Korpo
!!!
!!!
!!!
Högskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Högören, Korpo
!!!
!!!
!!!
Hökskär
!!!
!!!
!!!
Immers
!!!
!!!
!!!
Ingolskär
!!!
!!!
!!!
Innergrunden
!!!
!!!
!!!
Inre Rödgrundet
!!!
!!!
!!!
Inre Trutgrunden
!!!
!!!
!!!
Jeppkläpp
!!!
!!!
!!!
Johanneskobben
!!!
!!!
!!!
Jungfruharu (sydväst om Brunskär, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Jungfruharu (öster om Brunskär, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Jänislot
!!!
!!!
!!!
Järvsor
!!!
!!!
!!!
Kait (vid Åvensor, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Kajbåtslandet
!!!
!!!
!!!
Kaldon
!!!
!!!
!!!
Kalkskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Kalkören
!!!
!!!
!!!
Kallharu
!!!
!!!
!!!
Kallharu kobborna
!!!
!!!
!!!
Kalvholm (vid Käldersö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Kalvholm (vid Rumar, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Kapas, Korpo
!!!
!!!
!!!
Karskobbarna
!!!
!!!
!!!
Karskobben
!!!
!!!
!!!
Kastankläppen
!!!
!!!
!!!
Kattgrunden
!!!
!!!
!!!
Kattrumpkobben
!!!
!!!
!!!
Kattören, Korpo
!!!
!!!
!!!
Keitsor
!!!
!!!
!!!
Keitsor sten
!!!
!!!
!!!
Killingharu
!!!
!!!
!!!
Killingholm, Korpo
!!!
!!!
!!!
Killingskärsgrundet
!!!
!!!
!!!
Kirsgaddarna
!!!
!!!
!!!
Kistskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Klemetkobben
!!!
!!!
!!!
Klovakläppen
!!!
!!!
!!!
Klovaskär (vid Jurmo, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Klovaskär (vid Korpoström, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Kläppen, Korpo
!!!
!!!
!!!
Knektören
!!!
!!!
!!!
Knivören
!!!
!!!
!!!
Knopkläppen
!!!
!!!
!!!
Knyllerkläppen
!!!
!!!
!!!
Kobben, Korpo
!!!
!!!
!!!
Kolakobben
!!!
!!!
!!!
Konungarna
!!!
!!!
!!!
Konungsluvan
!!!
!!!
!!!
Konungsskär
!!!
!!!
!!!
Konungsö, Korpo
!!!
!!!
!!!
Kopphällen
!!!
!!!
!!!
Korpskär (vid Utö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Korsgrunden, Korpo
!!!
!!!
!!!
Korsholm (vid Gyltö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Korskläpparna, Korpo
!!!
!!!
!!!
Korskläppen
!!!
!!!
!!!
Korvet, Korpo
!!!
!!!
!!!
Kropponskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Kråkskär (vid Aspö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Kråkskär (vid Berghamn, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Krängskär
!!!
!!!
!!!
Kuddtungan
!!!
!!!
!!!
Kuggholms grundet
!!!
!!!
!!!
Kukureis
!!!
!!!
!!!
Kulm, Korpo
!!!
!!!
!!!
Kummelgrund, Korpo
!!!
!!!
!!!
Kummelharu
!!!
!!!
!!!
Kummelkläpparna
!!!
!!!
!!!
Kummelkläppen (vid Aspö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Kummelkläppen (vid Utö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Kummelkobb
!!!
!!!
!!!
Kummelskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Kuslot
!!!
!!!
!!!
Kutkläppen
!!!
!!!
!!!
Kvastholm
!!!
!!!
!!!
Kvigharu
!!!
!!!
!!!
Kvigharu kläpparna
!!!
!!!
!!!
Kvigharu stenarna
!!!
!!!
!!!
Kvigharun
!!!
!!!
!!!
Kyrkholmarna
!!!
!!!
!!!
Kyttomlanden
!!!
!!!
!!!
Kårharu
!!!
!!!
!!!
Kårharu kläpparna
!!!
!!!
!!!
Kårkläppen
!!!
!!!
!!!
Kägelharu
!!!
!!!
!!!
Kälklot
!!!
!!!
!!!
Käringkläppen
!!!
!!!
!!!
Käringkobben (vid Brunskär, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Käringkobben (vid Utö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Käriskär
!!!
!!!
!!!
Kökarbokläppen
!!!
!!!
!!!
Kökarbådan
!!!
!!!
!!!
Köpmanskären
!!!
!!!
!!!
Labbåda
!!!
!!!
!!!
Lagnargrundet
!!!
!!!
!!!
Lammholm (vid Norrskata, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Lammholm (vid Vattkast, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Lammkläppen
!!!
!!!
!!!
Lassgrund
!!!
!!!
!!!
Laxgrundet (vid Aspö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Laxgrundet (vid Nötö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Leckare
!!!
!!!
!!!
Lederbåda
!!!
!!!
!!!
Lekattskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Lekströmmingskobben
!!!
!!!
!!!
Likholm, Korpo
!!!
!!!
!!!
Lilla Birsskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Lilla Bjornholm
!!!
!!!
!!!
Lilla Börsskär (vid Gyltö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Lilla Furuholm, Korpo
!!!
!!!
!!!
Lilla Granskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Lilla Hamnskär (vid Jurmo, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Lilla Hamnskär (vid Utö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Lilla Hästö
!!!
!!!
!!!
Lilla Korpskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Lilla Limskär
!!!
!!!
!!!
Lilla Måsskär
!!!
!!!
!!!
Lilla Rödskär
!!!
!!!
!!!
Lilla Rönnskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Lilla Själabådan
!!!
!!!
!!!
Lilla Tallkobben (vid Gyltö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Lilla Tallkobben (vid Retais, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Lilla Utterskär
!!!
!!!
!!!
Lilla Örskär
!!!
!!!
!!!
Lillholmen (vid Galtby, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Lillholmen (vid Åvensor, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Lilllandet
!!!
!!!
!!!
Lillö kläppen
!!!
!!!
!!!
Lillön, Korpo
!!!
!!!
!!!
Lillören, Korpo
!!!
!!!
!!!
Ljungkläpparna
!!!
!!!
!!!
Ljungskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Ljusharu
!!!
!!!
!!!
Ljuskläppen, Korpo
!!!
!!!
!!!
Ljusskär (vid Berghamn, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Ljusskär (vid Gyltö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Loppören
!!!
!!!
!!!
Lot ören
!!!
!!!
!!!
Lukarpatt grundet
!!!
!!!
!!!
Lyckenkari
!!!
!!!
!!!
Lyckvik holmen
!!!
!!!
!!!
Lyddar revet
!!!
!!!
!!!
Lyddaren
!!!
!!!
!!!
Låggadden
!!!
!!!
!!!
Låglandet, Korpo
!!!
!!!
!!!
Långgrund, Korpo
!!!
!!!
!!!
Långgrunden, Korpo
!!!
!!!
!!!
Långgrundet, Korpo
!!!
!!!
!!!
Långgrunds kobben
!!!
!!!
!!!
Långharu (vid Björkö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Långharu (vid Brunskär, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Långholm (vid Galtby, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Långholm (vid Gyltö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Långholm (vid Vattkast, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Långkläpparna, Korpo
!!!
!!!
!!!
Långkläppen (vid Brunskär, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Långkobbarna
!!!
!!!
!!!
Långlandet (vid Brunskär, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Långskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Långören (vid Gyltö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Långören (vid Verkan, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Lägnankläpparna
!!!
!!!
!!!
Länggadden
!!!
!!!
!!!
Längsund
!!!
!!!
!!!
Löbergsgrundet
!!!
!!!
!!!
Lökharu (öster om Jurmo, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Lökholm, Korpo
!!!
!!!
!!!
Lövgrunden
!!!
!!!
!!!
Lövskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Majgrund
!!!
!!!
!!!
Makramgrunden
!!!
!!!
!!!
Malmbergs grundet
!!!
!!!
!!!
Marskär (vid Aspö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Marskär (vid Berghamn, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Marskärs grunden
!!!
!!!
!!!
Marttilot
!!!
!!!
!!!
Matusgadd
!!!
!!!
!!!
Mellanbådan, Korpo
!!!
!!!
!!!
Mellangrundet, Korpo
!!!
!!!
!!!
Menfolskär
!!!
!!!
!!!
Metbåda
!!!
!!!
!!!
Missholm, Korpo
!!!
!!!
!!!
Moringgrundet
!!!
!!!
!!!
Moringharu (vid Aspö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Moringharu (vid Brunskär, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Moringskär
!!!
!!!
!!!
Moringskärs grundet
!!!
!!!
!!!
Moro, Korpo
!!!
!!!
!!!
Mossakobben
!!!
!!!
!!!
Mossaskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Mårholm
!!!
!!!
!!!
Mårtensholm
!!!
!!!
!!!
Mårvik kobben
!!!
!!!
!!!
Måsbåda
!!!
!!!
!!!
Måsgrundet, Korpo
!!!
!!!
!!!
Måskläpparna (sydväst om Brunskär, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Måskläpparna (vid Brunskär, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Mälön
!!!
!!!
!!!
Märsen
!!!
!!!
!!!
Märtas grund
!!!
!!!
!!!
Märtel
!!!
!!!
!!!
Märtel grundet
!!!
!!!
!!!
Mörgrundet
!!!
!!!
!!!
Mörkobben
!!!
!!!
!!!
Mösskobben
!!!
!!!
!!!
Norpaskäret
!!!
!!!
!!!
Norra Rönnharu
!!!
!!!
!!!
Norra Vitharu
!!!
!!!
!!!
Norrgrundet (vid Berghamn, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Norrgrundet (vid Brunskär, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Norrkläpparna
!!!
!!!
!!!
Norrkläppen (vid Björkö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Norrkläppen (vid Brunskär, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Norrskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Norrör kobbarna
!!!
!!!
!!!
Norrörarna, Korpo
!!!
!!!
!!!
Notgrunden, Korpo
!!!
!!!
!!!
Notholm, Korpo
!!!
!!!
!!!
Notkläpparna
!!!
!!!
!!!
Notkläppen
!!!
!!!
!!!
Nylax grundet
!!!
!!!
!!!
Nåtaholm, Korpo
!!!
!!!
!!!
Nåtaholms grundet
!!!
!!!
!!!
Närmaste Fjärdskär
!!!
!!!
!!!
Nästland
!!!
!!!
!!!
Ollholm
!!!
!!!
!!!
Ormskärs kobben
!!!
!!!
!!!
Orren, Korpo
!!!
!!!
!!!
Ostskär
!!!
!!!
!!!
Parörarna
!!!
!!!
!!!
Pattonskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Pattrongrundet
!!!
!!!
!!!
Pattskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Pelankari
!!!
!!!
!!!
Penngrundet
!!!
!!!
!!!
Petekari, Korpo
!!!
!!!
!!!
Petersgrund
!!!
!!!
!!!
Picknäs grundet
!!!
!!!
!!!
Pikskär
!!!
!!!
!!!
Pilkholmen
!!!
!!!
!!!
Pimarmo
!!!
!!!
!!!
Pipplot
!!!
!!!
!!!
Pispalot
!!!
!!!
!!!
Portkläpparna
!!!
!!!
!!!
Prackkläppen
!!!
!!!
!!!
Prostgrund, Korpo
!!!
!!!
!!!
Pölsan, Korpo
!!!
!!!
!!!
Pölskläppen
!!!
!!!
!!!
Ramskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Ramsskär
!!!
!!!
!!!
Raumkare
!!!
!!!
!!!
Revskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Revskärs grunden
!!!
!!!
!!!
Ruonkarit
!!!
!!!
!!!
Rysskläpparna
!!!
!!!
!!!
Rysskobben, Korpo
!!!
!!!
!!!
Rysslot
!!!
!!!
!!!
Rågrund, Korpo
!!!
!!!
!!!
Rågrunden
!!!
!!!
!!!
Rågrundet (vid Aspö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Rågrundet (vid Jurmo, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Råkläppen
!!!
!!!
!!!
Råtnö
!!!
!!!
!!!
Råtnö kobben
!!!
!!!
!!!
Rävgrunden
!!!
!!!
!!!
Rävkobbarna
!!!
!!!
!!!
Röda kon, Korpo
!!!
!!!
!!!
Rödbådan
!!!
!!!
!!!
Rödgrund, Korpo
!!!
!!!
!!!
Rödharu (norr om Österskär, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Rödharu (vid Aspö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Rödharu (väster om Brunskär, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Rödharu revet
!!!
!!!
!!!
Rödkläppen, Korpo
!!!
!!!
!!!
Röholm, Korpo
!!!
!!!
!!!
Röholms blekan
!!!
!!!
!!!
Rönnkläppen (nära Sundskär, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Rönnkläppen (vid Aspö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Rönnkläppen (vid Brunskär, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Rönnskär (vid Alskär, västra Korpo)
!!!
!!!
!!!
Rönnskär (vid Berghamn, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Rönnskär (vid Kistskär, västra Korpo)
!!!
!!!
!!!
Rönnskärs grundet
!!!
!!!
!!!
Rönnören, Korpo
!!!
!!!
!!!
Röskär (vid Björkö, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Röskär (vid Brunskär, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Röskär (vid Gyltö bro, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Röskärs harun
!!!
!!!
!!!
Röyst
!!!
!!!
!!!
Sandlax grundet
!!!
!!!
!!!
Sandskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Sandvik harun
!!!
!!!
!!!
Sandviksback grundet
!!!
!!!
!!!
Sauko, Korpo
!!!
!!!
!!!
Sikklobben
!!!
!!!
!!!
Siljas grund
!!!
!!!
!!!
Simpels skvatun
!!!
!!!
!!!
Sjuryggan
!!!
!!!
!!!
Själabåda
!!!
!!!
!!!
Själabådan
!!!
!!!
!!!
Själgrund, Korpo
!!!
!!!
!!!
Skalmören
!!!
!!!
!!!
Skarpholm, Korpo
!!!
!!!
!!!
Skataskär (vid Brunskär, Korpo)
!!!
!!!
!!!
Skinnharun
!!!
!!!
!!!
Skjulkläppen
!!!
!!!
!!!
Skjåldholmarna
!!!
!!!
!!!
Skomakarreveln
!!!
!!!
!!!
Skorpskär
!!!
!!!
!!!
Skorvkläpp
!!!
!!!
!!!
Skorvkobben
!!!
!!!
!!!
Skorvlot
!!!
!!!
!!!
Skorvskär, Korpo
!!!
!!!
!!!
Skrakagrund, Korpo
!!!
!!!
!!!
Skrip, Korpo
!!!
!!!
!!!
Skräddargrynnan
!!!
!!!
!!!
Skräppan
!!!
!!!
!!!
Skutören, Korpo